Медия без
политическа реклама

От днес възрастните пазаруват само между 8:00 и 10:00 ч.

Здравният министър издаде заповед с противоепидемични мерки до 30 ноември

12 Ноем. 2020Обновена
Проф. Костадин Ангелов
министерство на здравеопазването
Проф. Костадин Ангелов

От 12 ноември до 30 ноември в страната са в сила нови противоепидемични мерки. Те до голяма степен вече бяха огласени от министъра, но в тях се набива на очи, че възрастните ще имат право да пазаруват в хранителни магазини и аптеки само между 8:00 и 10:00 ч. сутринта.

Такъв коридор имаше и през пролетта, но тогава възрастните не бяха ограничени да пазаруват и по друго време. Сега имаше искания да се разрешат два часови пояса за пазаруване заради зимата и евентуалните заледявания рано сутрин, но това явно не е прието от търговците. Така техните интереси надделяха над тези на възрастните. Много хора в тази възрастова група са с хронични заболявания или трудно подвижни, но сега ще трябва да се вместят с всичките си нужди за пазаруване само в два часа рано сутрин.

От заповедта се вижда и че управляващите така и няма да въведат чист коридор за посещение в болница на хронично болни и хора в рискови групи. Тук големият страх на здравните власти е, че с коридора ще се злоупотребява и от здравите. В съчетание с липсата на служебно удължаване на валидността на протоколите и рецептите на хронично болните, кабинетът окончателно дезертира от грижата за най-уязвимите хора в настоящата криза.

Прави впечатление и фактът, че за разлика от всички мерки, касаещи ресторанти, барове и пр. - най-важният сектор за премиера Бойко Борисов, министърът не дава период за подготовка преди влизането в сила на ограниченията. Те бяха огласени малко след 19 часа вчера и 13 часа по-късно вече са в сила, докато със заведенията бившият здравен министър Кирил Ананиев бе принуден от премиера да им се извинява, че въвежда противоепидемични мерки, без да ги пита.

Ето всички мерки, както са обявени от ведомството на проф. Костадин Ангелов:

 

  • Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т. ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) за учениците от пети до дванадесети клас в областите с достигната 14-дневна заболеваемост над 119,9 на 100 хил. души население и 15% отсъстващи по причини, свързани с поява на симптоми на COVID-19, от провеждащите присъствено обучение ученици за периода 4-11.11.2020 г. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.
  • Провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други се допуска само за училищата и паралелките, които провеждат присъствено обучение.
  • Преустановяват се присъствените групови занятия в центровете за подкрепа на личностното развитие, с изключение на тези, които са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.
  • Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища, с изключение на практическите упражнения, които не могат да се осъществяват от разстояние в електронна среда. Изключение се допуска и за практическите упражнения по клинични дисциплини, учебната практика (клиничен стаж), преддипломния стаж и държавните изпити на студентите по регулирани медицински професии от професионални направления „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Здравни грижи“, както и държавните изпити за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, при стриктно спазване на мерките за превенция и контрол на инфекциите съгласно Наредба № 3 от 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции.
  • Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на тези по т. 9) могат да работят само в часовете между 06.00 и 23.30 ч. През останалите часове на денонощието се допускат само доставки по домовете.
  • Магазините за хранителни стоки и аптеките организират работата си, като допускат лица на и над 65-годишна възраст в съответните обекти само в часовете между 8.00 и 10.00 ч. В посочените часове не се допускат лица под 65-годишна възраст.
  • Малолетните и непълнолетни лица могат да посещават търговските центрове, включително такива тип МОЛ, само ако са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител или от друго пълнолетно лице.
  • Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна  дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ и комплексните онкологични центрове, с изключение на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.
  • В изпълнение на т. 3 от Заповед № РД-01-439 от 27.07.2020 г. директорите на регионалните здравни инспекции предприемат действия и прилагат мерки на лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове на територията на съответната област, като определят задължителен брой легла за лечение на пациенти с основна или с придружаваща инфекция със SARS-CoV-2 от не по-малко от 20%  от обявените в съответната регионална здравна инспекция брой легла на всяко лечебно заведение за болнична помощ и комплексен онкологичен център.

 

В заповедта на министъра са включени и други действащи до момента ограничения. Конференции, семинари и други обществени мероприятия в присъствена форма ще се провеждат при участие на не повече от 30 човека, при спазване на дистанция от 1,5 метра и със задължително носене на маски. Маските са задължителни и при посещение на културни и развлекателни мероприятия, като залите трябва да са пълни на 30% от капацитета си. Спортни мероприятия се провеждат без публика с изключение на тенис турнира Sofia Open.

Дискотеките, баровете и нощните заведения остават затворени. Във всички търговски обекти трябва да има контрол на броя на клиентите, като не се допуска повече от 1 човек на 3 кв.м. Потвърдено е едно ново ограничение - не се допускат екскурзии и групови посещения на туристически обекти в страната. За сметка на това и от новата заповед липсва доскорошното ограничение за провеждане на групови празненства като сватби и кръщенета - преди за тях имаше специален текст, че трябва да се провеждат при спазване на 1,5 м дистанция, но той отпадна след 22 октомври.

Към момента няма промени в другите заповеди, с които се регламентира извънредната обстановка. Маските остават задължителни на закрити обществени места, както и на открито, когато няма възможност за спазване на физическа дистанция, гласи заповед №609, чийто срок на действие е до края на ноември. Съгласно заповед №610 карантината за контактни лица е 10 дни, като тази заповед е в сила до изричната й отмяна.

Последвайте ни и в google news бутон