Медия без
политическа реклама

Хора с увреждания ще получат дисплеи за незрящи и модерни колички

С 24 млн. лв. от Плана за възстановяване ще се предоставят високотехнологични помощни средства

Pexels

За пръв път в България хора с увреждания в трудоспособна възраст ще имат достъп до високотехнологични помощни средства, финансирани с публичен ресурс. Парите - 24 млн. лв., се осигуряват с проект по Плана за възстановяване и устойчивост, а кандидатстването би трябвало да започне от 2023 г. За целта са определени 11 вида високотехнологични средства от типа на брайлови лаптопи, системи за стълби с вградена електрическа количка и др. Това става ясно от проект на методика за оценяване на потребностите от такива помощни средства, публикуван за обществено обсъждане.

Ресурсът е разчетен за много ограничен кръг от хора с увреждания. Ограничени са и видовете средства, които са определени за финансиране. След като хората току-що бяха насочени към НЗОК за преценка на нуждата от помощно изделие, сега процедурата по този проект ще ги върне обратно в Агенцията за социално подпомагане, която ще движи дейностите по проекта. Всичко това може да породи напрежение или объркване сред хората с увреждания, които от години настояват за адекватна подкрепа вместо сегашният ресурс да се разпределя за допотопни изделия, отдавна изхвърлени от употреба другаде. Изпълнителят на проекта - социалното министерство, обаче смята, че той отговаря в голяма степен на нуждите на хората с увреждания, които активно търсят работа, а за кръга от средства обяснението е, че той е специално подбран да надгражда, но да не дублира съществуващите възможности с национално и европейско финансиране.

 

Проектът

Ще се предоставят висококачествени и високотехнологични помощни технически средства за хора с трайни увреждания, в т.ч. компютри, софтуер, електроника за компенсация на сетивен дефицит и др. Ще се финансират и помощни средства, свързани с мобилността, свободното придвижване и създаването на достъпна среда - напр. адаптация на МПС, електростимулатори и др.

Допустимите целеви групи ще са хора с трайни увреждания - деца и възрастни в трудоспособна възраст, като в случая това означава до навършване на години за пенсия (за масовата трета категория труд) като няма значение дали учат, работят, регистрирани са като безработни или са икономически неактивни.

Бюджетът е 24 млн. лв., като почти 23 млн. са преки разходи за предоставяне на помощни средства - 10,2 млн. за технически средства и 12,3 млн. за достъпна среда.

Първите помощни средства ще бъдат отпуснати догодина, като се очаква да бъдат подпомогнати 2400 души, а през 2024 г. в края на проекта кръгът от хора, получили високи технологии, трябва да достигне 3300 души. Един човек ще получи продукт на средна стойност 6805 лв., пише в документацията на проекта.

 

Обхват

3300 души изглежда ужасно малък брой подпомогнати на фона на стотиците хиляди с някаква степен на увреждане у нас. Авторите на проекта обаче аргументират този ограничен кръг с два аргумента - статистиката на безработните хора с увреждания и дефицитите на другите програми за предоставяне на помощни средства.

Според данни, подадени от НЕЛК, броят на хората с трайни увреждания над 90% на възраст от 16 до 65 г., за които в експертизата им пише, че не работят, са 57 936 души. Според данни, подадени от Агенцията по заетостта пък, близо 13 000 лица с увреждания са регистрирани като безработни. От тях 8318 са хората с трайни увреждания над 90% на възраст от 16 до 65 г., които имат регистрация като безработни, които активно търсят работа. От тях 2491 души са хора с определена чужда помощ. "Предполага се, че 25% от общия брой регистрирани безработни лица с увреждания се нуждаят от подкрепа за мобилност и достъпност за целите на дългосрочната социализация", пише в проекта. Освен това, по данни на НСИ към края на 2019 г. броят на безработните лица с увреждания на възраст 15-64 г. е 4000. С други думи, социалното министерство смята, че макар и ограничен, кръгът на финансирани по този проект ще покрие до голяма степен нуждаещите се.

Вторият аргумент посочва, че кръгът от помощни средства е подбран така, че да не се дублира с други програми и проекти, финансирани от национални или европейски средства. Това решава проблемът с двойното финансиране - с други думи, от обясненията към проекта излиза, че хората няма да трябва да се лишават от друг вид помощ, за да получат високотехнологично средство.

 

Какви са технологиите?

Те са изброени в 11 позиции в документите, публикувани за обществено обсъждане:

- устройство OrCam MyEye за незрящи хора или хора със зрителни увреждания;

- софтуер за екранни четци за компютърни потребители с увредено зрение (електронни четци)/преносими четящи устройства със софтуер;

- преносим брайлов компютър;

- брайлов дисплей;

- устройства за взаимодействие с компютър с поглед и контрол с поглед на целия компютър /специализиран софтуер;

- вертикализираща електрическа инвалидна количка;

- електрически мотор за инвалидна количка;

- системи за стълби с вграден стол/с вградена електрическа инвалидна количка /с прикачване на инвалидна количка;

- нервен и мускулен стимулатор за ходене / за ръце;

- акумулаторни устройства за изкачване и сваляне по стълби на инвалидна количка. Мобилни устройства за преодоляване на различни неравности и за извършване на движение по стълбища;

- миоелектрични /модулни протези (надлакетна; подлакетна; бедрена и подколянна).

 

Методиката за оценяване

Оценяването на кандидатите ще става от системата за социално подпомагане в страната, като за целта на областно ниво ще бъдат създадени комисии за оценка и те ще работят по специална методика, чийто проект е предложен тази седмица за обществено обсъждане.

При заявлението за отпускане на високотехнологично помощно средство кандидатът или техен близък ще попълват карта за самооценка. В тази карта хората трябва да посочат какви помощни средства използват в момента, колко полезни са им те, от какво имат нужда, какви умения имат за слушане, гледане, четене, слушане, концентрация, преодоляване на критични ситуации, вдигане и носене на предмети, ходене, използване на превозно средство, взаимодействие с хора, образование, работа, участие във финансови операции - примерно пазаруване и пр. Ще правят и оценка на редица външни фактори и дали те им пречат или им помагат - семейство, приятели, помощници, здравни работници, среда. Отговорите са от затворен тип - посочват се варианти, които попълващият трябва да избере, но има възможност и за допълнителна информация.

При кандидатстването ще се изискват документи от ТЕЛК/НЕЛК за 50 и повече степен на увреждане, а ако изделието ще се прави по поръчка - и писмено задание на квалифициран медицински или друг специалист, с което се определят специфичните проектни характеристики на изделието.

Комисията ще разглежда всеки случай на база на тази самооценка и ще провежда интервю с всеки кандидат, като това интервю може и да е дистанционно - по видеовръзка например. Оценката ѝ ще стъпва върху заявлението и самооценката на кандидата, документите му от ТЕЛК и интервюто.

Доставчиците ще се избират с обществена поръчка, а ако одобрените хора са повече от наличните количества техника, те ще бъдат включени в листи на чакащи.

Още по темата