Quantcast

Медия без
политическа реклама

Министър Петков смени одитния комитет към ББР

В четвъртък министърът на икономиката се среща с надзорния съвет на държавната банка

26 Май 2021Обновена
БГНЕС

Министърът на икономиката Кирил Петков подмени състава на одитния комитет към Българската банка за развитие, съобщиха от министерството на икономиката.

Тази стъпка Петков предприема, след като стана известно, че Надзорният съвет на държавната банка, на която той е принципал, отказва да предостави подробна информация за раздадените от банката кредити. В същото време Петков не може еднолично да смени надзора на ББР, без да премине през процедурата на одобрение от Българската народна банка - време, с което служебният кабинет не разполага.

Според Закона за независимия финансов одит във всяко предприятие от обществен интерес се създава одитен комитет.  Такъв е предвиден и в устава на държавната ББР. 

Тричленният одитен комитет към Надзорния съвет на ББР е натоварен с отговорността да наблюдава процесите по финансово отчитане в банката, системите за вътрешен контрол и системите за управление на рисковете, както и да дава препоръки относно независимия одит на институцията.

Всички служителите на банката са длъжни да указват пълно съдействие на комитета и да му предоставят необходимата информация за изпълнение на контролните му функции, а самият комитет информира за работата си Надзорния съвет на банката и се отчита пред министъра на икономиката за дейността си поне веднъж годишно.

Новите членове на одитния комитет притежават богат международен опит и са утвърдени експерти в частния сектор у нас в сферите на задължителния контрол над кредитни институции и поддържането на прозрачна финансова отчетност, съгласно най-добрите европейски и национални практики и задължителни правила, се казва в прессъобщението от Министерство на иконимиката. Оттам обаче не посочват имената на новите членове на одитния комитет към ББР.

СРЕЩА

В четвъртък, 27 май, министърът на икономиката Кирил Петков ще проведе среща-разговор с председателя и членовете на Надзорния съвет на ББР, информира Министерството на икономиката. Надзорът е от трима души - председател Стамен Янев, а членове са Митко Симеонов и Велина Бурска.

Срещата ще бъде заснета и публично достъпна на фейсбук страницата и youtube канала на ведомството, така както обеща преди дни Петков.

От МИ подчертават, че той се среща с надзорниците на държавната банка в качеството си на упражняващ правата на държавата в общото събрание на ББР и с оглед осигуряване изпълнението на регламентирания в чл.3 от Закона за ББР основен ръководен принцип на прозрачност при осъществяване на дейността й.

Целта на срещата е предоставяне на информация от членовете на Надзорния съвет за осъществяваните  контролни функции върху дейността на Управителния съвет и дейността на ББР, с оглед осигуряване на законосъобразност  и съответствие с приоритетите на правителството на Република България по отношение на малките и средните предприятия и тригодишната стратегия за дейността на банката в съответствие с националната икономическа политика.

Ще бъде представена и информация относно посочените в чл.2, т.1 от Закона за ББР цели, сред които подобряване, стимулиране и развитие на общия икономически, експортен и технологичен потенциал на малките и средните предприятия чрез улесняване на достъпа им до финансиране.

Срещата-разговор ще бъде заснета и публично достъпна на следните линкове:

  1. на фейсбук страницата на министерството на икономиката на адрес -  https://www.facebook.com/economicministrybg
  2. на youtube канала на министерството на икономиката на адрес - https://www.youtube.com/watch?v=8RBI4Cra0cA

Още по темата