Quantcast

Медия без
политическа реклама

КФН се активизира срещу депутат на Демократична България

15 Апр. 2021

Ден преди да се закълне като народен представител от "Демокративна България" (ДБ) Владислав Панев се оказа обект с необичаен интерес от Комисията за финансов надзор (КФН), информира "Капитал".

Финансовият регулатор е изпратил до множество инвестиционни посредници и управляващи дружества писма, с които изисква информация за всички сделки, които той е извършил като техен клиент. Срокът, в който комисията очаква справките в деловодството си, са два работни дни. 

Изисканата информация обхваща сделки от последните 20 години, тъй като Владислав Панев отдавна е борсов инвеститор и дългогодишен акционер и председател на съвета на директорите на управляващото дружество "Скай управление на активи".

Пред "Капитал" от КФН обясняват, че събирането на подобна информация е регулярно и е съвпадение с обстоятелството, че Владислав Панев се включва в политиката.

Основанието за изисканите данни е чл.18 от Закона за Комисията за финансов надзор, който дава право на регулатора и неговите членове да изискват писмени обяснения, документи, данни, сведения от поднадзорните лица или от други лица, за които има данни, че нарушават разпоредбите на този закон, както и на редица други закони, уреждащи дейността на поднадзорните сектори на КФН.

"Извършването на дистанционен надзор над дейността на поднадзорните ѝ субекти, които се явяват участници на капиталовия пазар в никакъв случай не е свързано с наличието на извършено нарушение, а с текущ рутинен и непрекъснат надзор върху дейността на поднадзорните лица и лица, притежаващи квалифицирано дялово участие", заявяват от КФН.

Моментът и спешността на искането на КФН обаче пораждат притеснения, че може да става въпрос за използването на регулатора за натиск спрямо политика, коментира  "Капитал". Пред изданието Панев е заявил:"Нямам какво да крия и от какво да се притеснявам. Надявам се регулаторът да действа независимо и обективно. Важно е аршинът да е еднакъв за всички, независимо дали са обществени личности или не".

В конкретния случай писмото е изпратено от Мария Филипова, която е зам-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност". Преди да бъде избрана в небанковия рекулатор, тя беше председател на Държавната комисия по хазарта, назначена там от финансовия министър Владислав Горанов. Тя беше единствата заемала този пост в последните години, която не се сдоби с обвинения покрай скандала около неплащаните в пълен размер такси от хазартните фирми на Васил Божков, припомня "Капитал".

Още по темата