Quantcast

Медия без
политическа реклама

И в кризата застрахователите отчитат над 30% ръст на печалбата

Ковид мерки са намалили броя на активните МПС, а оттам и на полиците "Гражданска отговорност"

10 Апр. 2021МИЛА КИСЬОВА
Илияна Кирилова
Заради коронакризата продадените застраховки "Гражданска отговорност" през 2020 г. са намалели с 0.9%

В пандемичната 2020 г., когато редица бизнеси бяха частично затворени, а хиляди граждани загубиха работа и доходи, застрахователният сектор бележи отлични финансови резултати. Нетната печалба на застрахователните компании като цяло през 2020 г. е 186 млн. лв., което е ръст от 32% спрямо 2019 г.

Този ръст се дължи основно на общото застраховане, където нетната печалба за 2020 г. е 165 млн. лв. при 119 млн. лв. през 2019 г. В животозастраховането печалбата е по-скромна - 21 млн. лв. и е с 26% по-ниска спрямо 2019 г.

"Общо за застрахователния пазар ефектът от кризата, провокирана от COVID-19, се изразява в ограничаване динамичния ръст от предишни години и задържането му на нива, близки до тези от 2019 г.", посочиха от Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ).

Пазарът на общото застраховане, в което влизат автомобилните и имуществените застраховки, е отчел за 2020 г. рекорден премиен приход от 2.438 млрд. лв. и е с 1% повече от този през 2019 г. В същото време изплатените обезщетения в общото застраховане от 1.012 млрд. лв. са намалели с 2% спрямо предходната година. На практика разтварянето на ножицата между продадените застраховки и изплатените обезщетения е причина за по-добрата печалба на застрахователите през миналата година. От АБЗ посочват и друга причина - компаниите са отчели и по-ниски административни разходи и разходи за посредници.

При най-масовата застраховка - задължителната "Гражданска отговорност" на автомобилистите, премийният приход за 2020 г. е в размер на 1.080 млрд. лв. Спрямо предходната година има лек спад от 0.9%, който е съпоставим с отчетения спад от 0.7% на броя на активните моторни превозни средства през 2020 г., посочват от АБЗ. Именно заради ограничителните ковид-мерки през миналата година много шофьори за дълъг период от време оставиха колите си и не купуваха задължителната застраховка. В същото време застрахователите отчитат по-високи с 6.14% изплатени обезщетения и те достигат 556 млн. лв.

При „Каско“ продадените застраховки са в размер на 653 млн. лв., с минимално покачване от 0,16%. През миналата година обаче застрахователите са изплатили с 3,3% по-малко обезщетения (298 млн. лв. през 2020 г. при 308 млн. лв. през 2019 г.). Едно от обясненията за по-малкото изплатени обезщетения по Автокаско са намалелите пътно-транспортни произшествия по време на локдауна, а оттам и намалелия брой на застрахователните събития.

При имуществените застраховки се отчита ръст от 4 до над 8% на премийния приход при "Пожар и природни бедствия", при "Пожар и други опасности" и при „Кражба, грабеж, вандализъм".

Интересно е развитието през 2020 г. по застраховките, свързани с туризъм и пътувания. В първото полугодие пандемичната ситуация се отрази силно негативно на този тип застраховане, но в течение на годината резкият спад е преодолян. Ако по застраховка „Помощ при пътуване“ спадът към юни е бил минус 49%, то в края на годината намалението е само с 4,2%, а премийният приход е в размер на 38 млн. лв. Според застрахователите българският турист все повече разбира важността на тази застраховка и не я подценява, когато планира пътуването си. При туристическата застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ значителна част от компаниите предлагат и „ковид“ покритие, информират от АБЗ. Такова покритие не е толкова необходимо за България, тъй като тук лечението се поема от здравната каса, но в чужбина рискуваме да заплатим сериозни суми, ако не сме застраховани.

В животозастраховането секторът отчита общ спад на премийния приход и увеличение на изплатените обезщетения спрямо 2019 г. От АБЗ посочват, че това е очакван ефект от стагнацията, икономическата несигурност и последиците от пандемията за живота и здравето на гражданите. През 2020 г. продадените животозастраховки са за 447 млн. лв., при 499 млн. лв. през 2019 г. Лек ръст от 5% обаче се наблюдава при здравните застраховки. Изплатените обезщетения в сектор „Животозастраховане“ са за 198 млн. лв. и с 11,3% повече от 2019 г. 

Още по темата