Quantcast

Медия без
политическа реклама

БНБ обяви мерки за 9.3 млрд. лв. за банковата система

Централната банка зове правителството и парламента да внимават с извънредните решения, за да не навредят на финансовата система

19 Март 2020
Илияна Кирилова

БНБ прилага пакет от мерки за 9.3 млрд. лв. във връзка с пандемията от COVID 19, съобщи централната банка.

Мерките целят едновременно запазването на устойчивостта на банковата система и засилване на нейната гъвкавост за намаляване на негативните ефекти от ограниченията за гражданите и фирмите.

Основните мерки са насочени към допълнително укрепване на капитала и ликвидността на банките и включват:

- капитализиране на цялата печалба в банковата система в размер на 1.6 млрд. лв. Това означава търговските банки да не разпределят дивиденти от печалбата си.

- отменяне на предвидените за 2020 г. и 2021 г. увеличения на антицикличния капиталов буфер с ефект от 0.7 млрд. лв. Тези средства ще останат в търговските банки, вместо да влизат като буфер в резерва на БНБ.

- увеличаване на ликвидността на банковата система със 7 млрд. лв. чрез намаляване на чуждестранни експозиции на търговските банки. 

Наред с това БНБ прилага допълнителни мерки, с които гарантира безпроблемното функциониране на валутния борд, паричното обращение, платежните системи и банковия надзор.

От централната банка уверяват, че следят внимателно ситуацията и имат пълна готовност да предприемат допълнителни мерки, ако се наложи. В същото време БНБ призовава за "въздържане от предложения за административни и законодателни решения, които могат да имат разрушително въздействие върху финансовата система на държавата".

 

От своя страна от Асоциацията на банките в България информираха, че във връзка с извънредното положение банките в страната работят индивидуално със своите клиенти - граждани и фирми, за решаване на евентуални затруднения в обслужването на задълженията им.

АББ посочва, че следи внимателно всички инициативи и процеси, които протичат в ЕС и засягат банковите регулации. Банкерите обсъждат заедно с компетентните власти в България прагматични решения и действия, които могат да смекчат негативните ефекти от извънредната ситуация.

Банковият сектор в страната продължава да поддържа безпрепятствено функциониране на пълния набор от банкови услуги за гражданите и бизнеса, уверяват от АББ. В същото време се осигурява безопасност и сигурност, както за клиентите, така и за банковите служители. Съветите на банките са клиентите да използват електронни канали за комуникация.

Ключови думи:

БНБ, мерки, коронавирус

Още по темата