Quantcast

Медия без
политическа реклама

За 6 г. България е открила едва 2 измами по европрограмите

Страната ни има и нисък процент на осъдителни присъди по разследвани от ОЛАФ случаи

12 Септ. 2020ТАНЯ ПЕТРОВА
Илияна Кирилова

За последните 6 години България е успяла да излови само два случая на измами при изпълнението на новите оперативните програми (без сектор земеделие). 1 измама е установена при изпълнение на проект, финансиран от фонда за регионално развитие, 1 - при социалния фонд. При Кофезионния фонд, който финансира ОП "Транспрот и транспоротна инфраструктура" и ОП "Околна среда", измами не са установени. Финансовата стойност, свързана с 2-те докладвани измами, се оценява на скромните 494 559 евро. Извън тези случай страната ни е докладвала други 84 случая на нередности за новия програмен период 2014-2020 г., при които няма измама, с финансова оценка от малко над 12 млн. евро.

Това показват обобщените даннни за декларираните от страните-членки нередности при управлението на европейските средства, публикувани в годишния доклад за защитата на финансовите интереси на ЕС. Докладът регистрира тревожен спад на докладването на нередности във всички страни-членки на ЕС през 2019 г., който е прекалено голям, за да се обясни само с методологически особености.  

Притеснително и при България, и при останалите страни-членки, е изоставането при сравнението с предходния програмен период 2007-2013. Новият програмен период е доста напреднал, а отчитаните случаи въпреки всички условности продължават да са твърде малко като брой и стойности, особено при нередностите, несвързани с измами, се изтъква в доклада. Сходна е картината и при България. При оперативните програми без сектор земеделие докладваните измами за предходния програмен период от България са 31 на стойност 6 630 466, а нередностите  без измами - 704 с оценка от 141 453 001. 

През 2019 година с включен сектор земеделие страната ни е докладвала общо 7 измами, оценени като стойност на 685 803 евро. Отчетените нередности, при които няма измами, със земеделието стигат 243 на стойност 13 909 393 евро. Година по-рано страната ни е докладвала 13 измами с оценка 15 686 455 и 290 нередности за 17 191 232. 

"С броя на нередностите, докладвани като измами, се измерват резултатите от усилията на държавите членки да се справят с измамите и другите незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на ЕС. Поради това стойностите не следва да се тълкуват като показващи равнището на измамите на територията на държавите членки", припомнят  от Брюксел.

Интересна е статистиката и в публикувания тази седмица доклад на Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ за 2019 г.  През годината ОЛАФ е приключила 7 случая, свързани с България, като при 5 от тях е отправила препоръки. България обаче не се слави с ефективно изпълнение в частта съдебно преследване. От 8 съдебни решения след разследвания на ОЛАФ, постигнати в периода 2015-2019 г., осъдителната присъда е само 1 или 13% от случаите. Средното за ЕС е 39% осъдителни присъди. 

Още по темата