Медия без
политическа реклама

За 2 месеца пенсиите струват почти 3 млрд. лв.

До февруари бюджетът е платил 1,68 млрд. лв. за дефицита в НОИ

17 Март 2023
Pixabay

Приходите в държавното обществено осигуряване продължават да покриват едва половината от разходите за пенсии и обезщетения, показва информация на НОИ за касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института. Само за два месеца трансферът от централния бюджет за покриване на дефицита е 1,68 млрд. лв.

Към 28 февруари 2023 г. общият размер на отчетените приходи от осигуровки е 1,7 млрд. лв. Това е със 174,9 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г. Разходите обаче растат доста по-бързо от приходите - за първите два месеца те са 3,31 млрд. лв., със 714,1 млн. лв. повече.

Най-голям дял от разходите са парите за пенсии - за двата месеца на годината те наближават 3 млрд. лв. Увеличението е с 31,5% спрямо същия период на 2022 г., въпреки че за пореден месец пенсионерите намаляват (с 16 583 души). В сравнение с февруари 2022 г. средният размер на пенсията през изминалия месец е по-висок със 109,72 лв. (17,5 на сто), като тук влизат и пенсиите, които не са свързани с трудова дейност. Само при пенсиите за осигурителен стаж и възраст средният размер е по-висок със 133,33 лв. (19,8 на сто) за февруари 2023 г. в сравнение с февруари 2022 г.

При разходите за обезщетения и помощи за първите два месеца на годината има малко намаление спрямо същия период на 2022 г. Те са 305,8 млн. лв., с 5,2 млн. лв. по-малко в сравнение с миналата година.

При липса на бюджет и на парламент тази година за пенсиите е предвидено само едно увеличение - 12% по швейцарското правило от 1 юли. Дори само с него обаче тази година ще има 3,7 млрд. лв. допълнителни разходи за пенсии заради миналогодишните увеличения.

Ключови думи:

пенсии, НОИ