Медия без
политическа реклама

Все повече хора се пенсионират при специални условия

Стажът на новите пенсионери е все по-малък, въпреки че условията се повишават всяка година

22 Дек. 2023
БГНЕС

Редовите пенсии с изпълнени условия за осигурителен стаж и възраст, които следва да са най-общият случай на пенсиониране у нас, стават все по-малко за сметка на пенсиите по специални условия, предполагащи ранно пенсиониране или пък такова с непълен стаж. Това показва анализ на Националния осигурителен институт на процесите през периода 2019-2022 г. Той е публикуван в последния за годината информационен бюлетин на института.

Почти половината от новоотпуснатите лични пенсии за осигурителен стаж и възраст от фонд „Пенсии“ са отпуснати
при специални условия на пенсиониране. Техният дял нараства за периода от 47,3% на 49,3%, посочват експертите на НОИ. Пълните условия за пенсиониране, които се променят в посока затягане всяка година, могат да се избегнат по няколко линии:

• Пенсии при непълен осигурителен стаж (чл. 68, ал. 3 от КСО) – това е най-високата изискуема възраст, защото необходимият стаж е най-малък - едва 15 години. Тази година изискването е навършени 67 г.;

• Пенсии в намален размер (чл. 68а от КСО) – отпускат се на хора с пълен стаж, които избират да се пенсионират до една година преди навършването на необходимата възраст;

• Пенсии за осигурителен стаж и възраст на балерини, балетисти или танцьори в културни организации (чл. 69а от КСО) - по разбираеми причини тук възрастта е по-ниска, а категорията труд - по-висока;

• Пенсии за труд при условията на първа, втора категория или при условията на подземен труд (чл. 69б от КСО) - и за този вид пенсии продължителността на изискуемия осигурителен стаж и необходимата навършена възраст са по-ниски в сравнение с тези, необходими за пенсия по общия ред.

За годините от 2019 до 2022 г. броят на личните пенсии за осигурителен стаж и възраст намалява от 1 500 620 на 1 420 640, което е с 5,3% по-малко. Основно обаче намалението идва именно по линия на пенсиите по общия ред, които намаляват със 130 012 и в края на 2022 г. са едва 1 091 951. Това се дължи на плавното покачване на условията за възраст и стаж от началото на всяка година.

Тенденцията при пенсиите със специални условия е обратната. Те се увеличават от 278 657 на 328 689, или с 18%, като заемат и все по-голям дял от общия брой пенсии. Най-голям дял през 2022 г. заемат пенсиите при непълен осигурителен стаж. Както и "Сега" пише регулярно, това означава, че все повече хора не могат да се пенсионират по общия ред поради недостатъчно стаж.

На второ място сред пенсиите със специални условия са тези на категорийните работници, следвани от пенсиите в намален размер. За разглеждания период именно пенсиите в намален размер отбелязват двукратно увеличение, което показва, че нараства броят на хората, които при изпълване на необходимия осигурителен стаж избират да получават до живот намалена пенсия, но да се пенсионират с до 1 година предсрочно.

Въпреки че през 2019-2022 г. общият брой на пенсиите все още намаляваше, новоотпуснатите лични пенсии за осигурителен стаж и възраст се увеличават с 4,8% - от 49 659 през 2019 г. до 52 048 през 2022 г. А за 2024 г. за пръв път от години се очаква общо увеличение на пенсионерите. Повече за това можете да прочетете тук:

На фона на растящия дефицит в бюджета за пенсии стъпките на реформата Калфин вече не стигат, за да задържат броя на пенсионерите. За пръв път от години НОИ очаква увеличение на пенсионерите, вместо намаление.

Средната възраст за пенсиониране се покачва, макар и слабо. При новоотпуснатите пенсии с пълни условия тя е била 63,24 г. през 2019 г., а през 2022 г. вече е 63,34 г. Най-късно се пенсионират хората, които нямат стаж - те са били средно на 67,74 г. при пенсионирането си, според данните за новоотпуснатите пенсии за 2022 г. Най-млади излизат в пенсия балетистите и танцьорите - 49,08 г. по данни за м.г.

Въпреки покачващата се възраст за пенсиониране обаче, стажът на новите пенсионери намалява, дори при хората с пълни условия, въпреки че тези условия нормативно се затягат. Те са се пенсионирали с 38,73 г. работа през 2019 г., а през 2022 г. - с 38,3 г. С най-малко стаж са хората, които чакат до 67-годишна възраст именно заради малкото изработени години - 22,6 г. Обратното е при хората, които се пенсионират с до 1 г. предсрочно - при тях средният стаж е 40,4 г., показват данните за 2022 г.

 

Ключови думи:

пенсии

Още по темата