Медия без
политическа реклама

Великденските 70 лв. към пенсиите ще се плащат от 15 април

Някои пенсионери ще получат 4 добавки този месец

04 Апр. 2022
Илияна Кирилова

Допълнителната сума в размер на 70 лева, с която да бъде осигурена подкрепа за Великден на българските пенсионери, ще се изплаща от 15 април. Тази сума не зависи от размера на получаваната пенсия и ще достигне до над 2 милиона пенсионери, съобщава Националният осигурителен институт. За тази подкрепа Министерският съвет прие постановление, с което одобри допълнителен трансфер в размер на 142 888 760 лева по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

Редовното изплащане на пенсиите и добавките към тях за април т.г. ще се извърши в периода между 7 април (четвъртък) и 20 април (сряда). Едновременно с тях отново ще бъдат направени и допълнителни плащания, които не представляват пенсии или добавки по осигурителното законодателство, но нормативно е установено да се изплащат по реда, предвиден за пенсиите:

- добавка от 60 лв., отпусната с постановление на Министерския съвет, с цел подпомагане на пенсионерите по време на извънредната епидемична обстановка, добила популярност като „ковид добавка“ – тя ще бъде изплатена на всички пенсионери в еднакъв размер;

- разликата между дохода от пенсии през януари 2022 г. и дохода от пенсии от декември 2021 г., с включените в него „ковид добавки“. Тази разлика е изчислена индивидуално за всеки отделен пенсионер, който е получил през януари по-малка сума от пенсия и добавка в сравнение с декември.

Така на практика този месец ще има пенсионери с 4 добавки - ковид добавка, компенсация за намалена сума, ваксинационна добавка и великденска добавка.

 

НОВИ ПЕНСИИ ЗА ИНВАЛИДНОСТ

От 1 април 2022 г. лицата с право на социална пенсия за инвалидност ще получават нови размери на своите пенсии. Съгласно последните нормативни промени, размерът на този вид пенсия зависи от определените на лицето проценти за трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, разпределени в три групи.

Размерът на инвалидната социална пенсия за лицата от всяка група се изчислява в съответен процент от размера на социалната пенсия за старост:

- за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 100 на сто с определена необходимост от чужда помощ  - 272,00 лв.;

- за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто до 100 на сто, като тук попадат и лицата със 100 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане без определена необходимост от чужда помощ - 238,00 лв.;

- за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 на сто до 90 на сто, вкл. - 221,00 лв.
 
Новите размери на социалната пенсия за инвалидност се отнасят както за отпуснатите пенсии с начална дата след 31 март 2022 г., така и за заварените пенсии, които са отпуснати преди началото на месец април.

 

КАК ДА РАЗБЕРЕМ КОЛКО ПОЛУЧАВАМЕ

Пенсионерите с ПИК на НОИ ще получат в електронната си справка данни за изплащаните през този месец суми, но в справката няма да бъдат отразени изплащаната на всички пенсионери еднократна великденска добавка от 70 лв., както и еднократната допълнителната сума от 75 лв. за извършена ваксинация.

Пенсионерите, които не разполагат с ПИК на НОИ, могат да поискат справката да им бъде изпратена по пощата или да я получат в приемните на НОИ, а също да заявят получаването ѝ по електронен път, ако притежават квалифициран електронен подпис, с който да се идентифицират.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

пенсии, Великден

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Колко медала ще спечели България на олимпийските игри в Париж 2024?