Quantcast

Медия без
политическа реклама

ВАС: Кметовете с фирми не трябва автоматично да губят мандата си

Върховни съдии искат КС да отмени разпоредба от закона за местното самоуправление

Илияна Кирилова

Кметовете, които са пропуснали законовия срок да излязат от фирмите си, не трябва автоматично да губят мандата си. Това е позицията на тричленен състав на Върховния административен съд, който гледа делото за отстраняването на избрания за кмет на община Ветово Мехмед Мехмед. ВАС е спрял делото и е отнесъл казуса в Конституционния съд. Тримата върховни съдии настояват КС да обяви за противоконституционна разпоредбата от Закона за местното самоуправление и местната администрация, която регламентира предсрочно прекратяване на правомощията на кмет заради незаличено участие във фирма.

Това не е първото дело за отстраняване на кмет, пропуснал да излезе от фирма. Само преди дни окончателно беше отстранен кметът на Благоевград. Досега практиката на ВАС беше стабилна – такива кметове се отстраняваха. За първи път обаче съдиите Ваня Пунева, Искра Александрова и Румяна Лилова приемат, че това противоречи на конституцията. Сега висящите "кметски" дела ще бъдат спрени до произнасянето на КС. А той може да реши изобщо да не допусне казуса до разглеждане.

Нови избори за кмет се задават в Благоевград, след като Върховният административен съд (ВАС) обяви решението си за отстраняване от кметския пост на Румен Томов.

Законът за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМ) казва, че пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно ако не е изпълнено задължението в В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, съответно от приемането на решението на общинския съвет, избраният за кмет не предприеме необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност, която няма право да заема като кмет. За това кметът уведомява писмено председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

Според тримата върховни съдии тази разпоредба противоречи на принципа на правотата държава, както и текстовете от конституцията, които провъзгласяват, че "трудът се гарантира и защитава от закона“ и че "всеки има право на защита, когато са нарушени или застрашени негови права или законни интереси".

"Доколкото предсрочното прекратяване пълномощията на кмет засяга основни права на избраното лице, а и права на избирателите, упражнили политическото си право на избор, процесът на вземане на решение за това трябва да предоставя на засегнатия необходимата защита на неговите интереси", пише в съдебното определение. Според съда решението за прекратяване на мандата трябва да се вземе, като се подходи индивидуално към всеки отделен случай.

Ключови думи:

кмет, фирма, мандат, ВАС, КС

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Кого бихте подкрепили за кмет на София?