Медия без
политическа реклама

Съд е осъден заради грешка за присъда в е-деловодството

Мъж неправилно е обявен от Софийския районен съд за окончателно осъден по дело за клевета

Софийският районен съд е осъден да плати 1000 лв. заради качени неверни данни в електронното деловодство.
Илияна Димитрова
Софийският районен съд е осъден да плати 1000 лв. заради качени неверни данни в електронното деловодство.

Софийският районен съд (СРС) е осъден да плати 1000 лв. обезщетение на мъж, за когото е публикувана невярна информация за влязла в сила присъда в електронното деловодство на институцията. Това видя "Сега" в регистрите на Административния съд в София, който е разгледал делото по Закона за отговорността на държавата и е уважил цялата претенция на Б. Й. за обезщетение. 

На 7 юли 2022 г. Б.Й. е осъден по дело за клевета, като е освободен от наказателна отговорност и санкциониран с административна глоба от 1500 лв. Делото е разгледано от районния съдия Цветелина Михайлова. Б.Й. не присъства на заседанието, когато е постановена присъдата, но е уверен от адвоката си, че тя ще бъде обжалвана.

На 17 октомври същата година обаче човекът прави справка в онлайн регистрите на съда и вижда отметка, че присъдата му е влязла в сила на 7 юли, т.е. в деня на постановяването ѝ. В исковата си молба мъжът пише, че това го е объркало, притеснило и разгневило. Продължава да проверява в системата и така забелязва, че освен присъдата по делото му за клевета е постановено и решение.

На 18 октомври той подал искане до СРС да му бъдат предоставени преписи от актовете по делото. Едва на 1 декември вече успял да види през сайта на съда, че решението по делото и идентично с присъдата. Отново изпитал паника, не е успял да заспи, притеснил се, бил е объркан. На 8 декември била подадена въззивна жалба и срещу решението, която съдът върнал като просрочена. Втората инстанция обаче установява, че изобщо няма акт, който да бъде оспорен.

Юрисконсултът на Софийския районен съд, който се явява по делото за обезщетението, твърди, че няма незаконосъобразно действие или бездействие на СРС, няма вреди, няма и причинна връзка. Той не оспорва допусната грешка, но обяснява, че СРС не поддържа сайта. Пледира и че освен това Б.Й. е знаел, че присъдата му е оспорена пред горната инстанция (те я и отменена от Софийския градски съд). Той е имал правото и задължението да следи сам и да се уведомява за движението по делото, поради което е можел да направи справка при проверка на място в съда, казва още юрисконсултът. 

От експертизата по делото се разбира и как е станала грешката. На 7 юли 2022 г. съдебният служител, обявявайки на сайта, че има присъда по делото, не е маркирал графата "подлежи на обжалване". В този вид присъдата е подписана с електронен подпис от съдията. На 8 декември е направена редакция в структурираните данни на присъдата от съдията като е отразено, че тя е отменена и делото е върнато за ново разглеждане. Така датата на влизане в сила на присъдата от 7 юли е нулирана.

Административният съдия Катя Аспарухова приема, че с немарливостта на съда на Б.Й. са нанесени вреди и 1000 лв. е справедливо обезщетение за шока и стреса, че е осъден окончателно. При това не става дума за инцидентна, а за последователна грешка.

Като определя размера на обезщетението съдия Аспарухова отчита, че източник на невярната информация е съдебен орган. Дори и Б.Й. да е отишъл и направил справка на място в сградата на СРС, служителят би му дал същата информация и справка, която е видна от системата и няма как без санкцията на съдията, да го увери, че е станала грешка, се казва още в решението на административния съд.

"Колкото по-интензивно е отричането на проблема от източника на създаването му, толкова по-значими и силно оставящи следи са вредите, причинени на ищеца", се посочва в решението на АССГ. Съдията припомня, че човекът се е лутал сред неверните данни и затова искът му е напълно обоснован.

Решението на АССГ не е окончателно и може да се атакува пред Върховния административен съд.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ЗОДОВ

Още по темата