Медия без
политическа реклама

Средната пенсия е нараснала със 105 лв. за година

За три месеца бюджетът е платил 2,4 млрд. лв. за пенсиите

13 Апр. 2023
Pixabay

С 16,7% се е увеличил средният размер на пенсията през март в сравнение с март 2022 г. Сега средната пенсия е 738,75 лв., със 105,61 лв. повече от размера й година по-рано. Тук влизат всички видове пенсии, но когато се вземат предвид само пенсиите за осигурителен стаж и възраст, то нещата изглеждат по-добре - в тази категория средният размер на получаваната сума е 811,02 лв. за март 2023 г., като спрямо миналия март е със 127,34 лв. повече, или 18,6%. Това съобщи Националният осигурителен институт в справка за приходите и разходите на държавното обществено осигуряване за първите три месеца на годината. Както е известно, в момента е в сила старият бюджет.

Както и преди, приходите нарастват много по-бавно от разходите. Към 31 март общият размер на отчетените приходи е 2,632 млрд. лв., което е с 388,3 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г. Отчетените разходи са 5,016 млрд. лв., което е нарастване с 1,037 млрд. лв. спрямо първото тримесечие на миналата година. Само за пенсии сметката е 4,479 млрд. лв., като тук увеличението е с 1,047 млрд. лв. Това е огромен ръст - 30,5% спрямо същия период на предходната година. При това пенсионерите са с 10 463 по-малко в сравнение с първите три месеца на 2022 г.

За разлика от пенсиите, разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване намаляват. Към края на март т.г. те са в размер на 497,7 млн. лв., което е с 20,4 млн. лв. по-малко от отчетените разходи към същата дата на миналата година.

Дефицитът е покрит с трансфер от 2,422 млрд. лв., като това е недостигът само за първите три месеца на годината.