Медия без
политическа реклама

София е на път да загуби още 650 000 лв. евросредства

На първа инстанция съдът потвърждава санкция за Столична община за порочно проведена обществена поръчка

Токоизправителните станции се ползват от общинската фирма "Столичен електротранспорт".
Илияна Кирилова
Токоизправителните станции се ползват от общинската фирма "Столичен електротранспорт".

Столична община e санкционирана за пореден път заради нарушения при провеждането на обществени поръчки, финансирани с евросредства, а съдът на първа инстанция потвърждава наложената глоба. Кметството на София няма да получи близо 603 000 лв. или 5% от парите по проекта „Реконструкция и модернизация на 3 броя токоизправителни станции“, който е за почти 12,1 млн. лв. без ДДС. Административният съд–София град потвърждава финансовата корекция, наложена от управляващия орган по оперативна програма „Околна среда“, който е в състава на Министерството на околната среда и водите. АССГ приема доводите на органа, че Столична община неправилно е въвела изискване всички участници в обединения, които са можели да се включат в конкурса за токоизправителните станции, задължително да са членове на Камарата на строителите или на аналогични чужди камари в случай, че компаниите са регистрирани в чужбина. Управляващият орган смята, че това изискване необосновано ограничава възможностите за участие в общинския конкурс, а АССГ се съгласява с него.

„Налице е безспорно и необосновано изключване на неопределен брой лица от участие поради наличието на процесното ограничително условие. Предвид гореизложеното въвеждането на критерии за подбор извън допустимите по смисъла на Закона за обществените поръчки и на Директива 2014/24/ЕС в случая е довело до пряко ограничаване кръга на потенциалните участници. Допуснатото нарушение създава трудност за потенциалните участници да се организират в обединение и има възпиращ ефект по отношение на участието в конкретната процедура, като води до ограничаване на конкуренцията. Следователно, допуснатото нарушение попада във фактическия състав на понятието за нередност, респективно налице са и правните и фактическите основания за прилагането на финансова корекция“, се казва в решението на АССГ.

То може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в двуседмичен срок. В мотивите на първата инстанция обаче пише, че в сходни казуси трайната практика на ВАС е, че „възложителите не могат да включват в обявлението и документацията критерии за подбор, по отношение на които действащото законодателство не предвижда изричен ограничителен режим“.

От Столична община съобщиха за "Сега", че ще обжалват решението на АССГ. "Поставеният от възложителя критерий за подбор е съобразен с предмета на поръчката и е в съответствие със Закона за обществените поръчки. Той не ограничава възможността участници, които желаят да създадат обединение, да участват в обществената поръчка, поради което не е налице необосновано изключване на неопределен брой лица от участие в процедурата. С оглед необоснованост на изводите за наличие на ограничително условие относно поставените изисквания към участниците, необоснован се явява и изводът за нарушение на ЗОП. В решението не са обсъдени и възраженията в подадената от Столична община жалба, че изложените в решението на управляващия орган изводи за нарушения се основават на допускания и хипотези за субективност при прилагането на закона, както и на неаргументирани допускания за “потенциално” ограничаване на “евентуалната” конкуренция чрез “обезкуражаване”, която би могла да е налице, ако възложителят беше заложил друг критерий за подбор в процедурата", коментират от "Московска" 33.

Това е поредният случай, в който управляващите в София от ГЕРБ биват санкционирани заради незаконни условия в обществени поръчки, финансирани по европрограми. В края на август ВАС окончателно потвърди решение на управляващия орган по оперативна програма „Региони в растеж“ да отнеме 10 на сто или 607 000 лв. от парите по договори за строителство и/или основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на училища и детски градини, подписани през 2019 г. Причина за глобите отново бяха въвеждане на ограничителни критерии спрямо част от потенциалните участници в процедурата. Изпълнители по тези договори са фирмите „Интерхолд“, „Климатроник“, „Калистратов груп“ и „Д&Д“.

През април пък стана ясно, че София е глобена с 12 милиона лева заради провеждането на опорочена обществена поръчка за ремонта на трасето на трамвай №5 от Съдебната палата до кв. „Княжево“, който тече и в момента. Решението отново е на управителния орган по европейската програма „Региони в растеж“ и е за санкция в размер на 25 на сто от общата сума. Има две големи нарушения, които компрометират процедурата - незаконна методика за оценка на офертите и незаконно отстранен участник в търга. Решението също е обжалвано пред ВАС. 

В предишни периоди общината в София бе санкционирана и по други проекти, които се изпълняват с евросредства. 

Столична община продължава да губи милиони левове  европейско финансиране заради нарушения при обществените поръчки. Само по един договор - за възстановяване на представителната част на Западен парк, на общината е наложена финансова корекция от 2,5 млн. лв.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата