Quantcast

Медия без
политическа реклама

Само кабинетът и НОИ бранят пожизненото намаление на пенсии

Главният прокурор и водещи експерти намират законовия текст за противоконституционен

Pixabay
Предстои КС да реши дали получаването на пожизнено намалена пенсия при пенсиониране до 1 г. предсрочно при изпълнено условие за стаж е противоконституционно

Преди поредните пенсионни промени, които трябва да компенсират края на ковид добавките и поскъпването, на дневен ред излиза друг казус, който от години поражда напрежение и обида от системата. Предстои Конституционният съд да се произнесе дали е налице противоконституционност в текста от Кодекса за социално осигуряване, според който при изпълнено условие за стаж човек може да се пенсионира до 1 г. предсрочно, като срещу това ще получава пожизнено намалена пенсия. Намалението е 0,4% на месец или 4,8% на година.

Проблемът в случая е "пожизнено" - според мнозина експерти това е твърде несъразмерна санкция на фона на краткия срок на предсрочното пенсиониране и платения пълен набор от осигуровки. Миналото лято омбудсманът Диана Ковачева сезира КС с искане да се обяви тази разпоредба за противоконституционна.

Ковачева изтъкваше, че това пожизнено намаление на пенсията поставя пенсионерите, които се възползват от ранно пенсиониране, в по-неблагоприятна позиция от други категории пенсионери - например тези с професионална пенсия като учителите, както и преживелите съпрузи. Те също имат право на ранно пенсиониране, но пенсията им е намалена само до навършване на общата възраст за пенсиониране. Според нея текстът нарушава правото на труд, принципа на правовата държава и принципа на справедливостта.

КС определи искането като допустимо и покани редица водещи експерти и институции да дадат становища по въпроса. Към момента на сайта на съда са публикувани осем от тези становища и макар в някои от тях да се оспорват аргументите на омбудсмана, преобладава мнението, че пожизненото намаление противоречи на основния ни закон. Единствени в защита на сегашната разпоредба в КСО се произнасят от кабинета и НОИ, като становищата на Министерския съвет и на социалното министерство са подготвяни от служебните правителства.

Съдът ще излезе с решение по делото на 19 април, съобщиха оттам пред "Сега".

 

АРГУМЕНТИ ПРОТИВ ПОЖИЗНЕНОТО НАМАЛЕНИЕ

КТ "Подкрепа" не смята, че текстът засяга свободата, равенството, правото на труд и правовата държава, но смята, че разпоредбата е непропорционална на целите на закона и в противоречие с конституционните принципи „Хуманизъм", „Равенство" и „Справедливост"; както и с провъзгласената цел за социална държава. Освен това подкрепя становището на омбудсмана, че нормата е в противоречие с изискването за материална справедливост "доколкото се касае за лица, които са внесли всичко, което държавата изисква от тях като осигуровки за пенсия, а в замяна ще получат пожизнено намалена пенсия".

Синдикатът посочва още, че този текст в закона е привидно привилегироващ, а всъщност разпоредбата е санкционна, тъй като "осъжда" ранно пенсиониралите се да получават доживот намалена пенсия. Становището му е, че пенсията трябва да се намалява само до навършване на общата възраст за пенсиониране.

За противоконституционност на тази разпоредба се обявяват и двамата експерти, изпратили писмени становища до КС - доц. д-р Райна Койчева и проф. Васил Мръчков. На същата позиция е и главният прокурор Иван Гешев. Той смята, че пожизненото намаление на пенсията противоречи на прокламирания в Конституцията принцип на правовата държава, както и на принципа за справедливостта.

В част от становищата се изтъква и друг пример за неравнопоставеност - преживелите съпрузи например получават намален размер на пенсията, но само до навършване на общата възраст за пенсиониране. Такъв е случаят и с учителите.

 

АРГУМЕНТИ ЗА ПОЖИЗНЕНОТО НАМАЛЕНИЕ

В подкрепа на пожизненото намаление на пенсията се произнасят от НОИ, социалното министерство и Министерския съвет. Аргументите им са сходни.

Според НОИ намалението е пожизнено, за да не води разпоредбата до заобикаляне на закона и до използване на по-благоприятни условия от тези за останалите пенсионери. "В случай че бъде възприет подход, при който намалението на пенсията се определя само за времето до навършване на общата пенсионна възраст, но не и пожизнено, това ще представлява стимул за заобикаляне на закона от всички осигурени лица и на практика ще доведе до снижаване на пенсионната възраст с една година, с което се обезсмисля проведената в последните години пенсионна реформа", смятат от осигурителния институт.

Самият размер на намалението не е избран самоцелно, изтъква управителят Ивайло Иванов. С този процент общата сума на пенсиите при ранно пенсиониране с намалена пенсия и при общо пенсиониране с пълна пенсия е приблизително еднаква, посочва той.

Относно сравнението с учителите и другите категории, имащи право на професионални пенсии, НОИ напомня, че заради ранното им пенсиониране тези хора се осигуряват допълнително, докато при останалите няма допълнително осигуряване.

От правителството смятат, че сегашното положение е справедливо за всички страни, а отмяната на пожизненото намаление ще наруши тази справедливост. "Ако предсрочно направените разходи за пенсии при ранно пенсиониране не се компенсират чрез пожизнено намален за тях размер, тяхното прехвърляне в тежест на държавното обществено осигуряване би се отразило негативно на възможностите на фонд „Пенсии" да финансира пенсиите на всички останали осигурени лица, черпещи права от него, с което именно би се нарушила справедливостта като конституционен принцип", посочват оттам.

Още по темата