Quantcast
Родинознанието се връща в учебната програма | СЕГА
facebook
twitter

ВОДЕЩИ НОВИНИ / България

Родинознанието се връща в учебната програма

Всяко първолаче ще трябва да "споделя гордостта си от успехите на известни български личности от родния край в областта на науката, културата, спорта, изкуствата"
1 592
 ciela.com

Учебният предмет "Околен свят", който изучават учениците в първи и втори клас, отново ще се казва "Родинознание", както преди години. Това става ясно от предложени от МОН промени в учебната програма по този предмет, за което от ВМРО настояваха отдавна. Мотивите им бяха, че сегашното название на предмета е неясно и трудно обяснимо за децата. "Кой свят? Материален, духовен или виртуален", питаха те.

В самото заглавие на учебните програми за 1-ви и 2-ри клас думите "околен свят" се заменят с думата "родинознание". Правят се и някои корекции, акцентиращи върху патриотичното възпитание на подрастващите.

В програмата за първи клас например вече ще пише, че "водещите идеи при опознаването ѝ се свързват с изграждане на ценности като родолюбие, уважение към бита, културата и традициите на народа ни, почит към нравствени добродетели и героизма на предците, зачитане на правилата". В момента в програмата е описано, че в контекста на изучаваната тема се "осигуряват възможности учениците да използват личния си опит и да извършват собствени проучвания; приучават се да разбират и ценят равновесието в природата и обществото, да взимат предвид различни гледни точки, да развиват своите граждански умения", като занапред се добавя изразът "с акцент върху родолюбието и националната принадлежност".

В раздела "Учебно съдържание" се правят допълнения в очакваните резултати за глобалните теми. За глобалната тема "Сезони" очакваният резултат за един първокласник досега беше да разказва за труда на хората през различните сезони. В бъдеще тази цел ще изглежда така: да "разказва за красотата на природата и за труда на хората през различните сезони в България". За да са придобили докрай ключовата компетентност в областта на българския език пък първокласниците обезателно ще трябва да могат да рецитират "стихотворения за България". При друга ключова компетентност -  "Социални и граждански компетентности" се добавя нова дейност - ученикът ще трябва да "споделя гордостта си от успехите на известни български личности от родния край в областта на науката, културата, спорта, изкуствата". Досега, за да притежават това умение, от първолаците се изискваха 3 неща - да могат да изразяват лична позиция и адекватно приемане на чуждата гледна точка, да коментират в група модели на поведение, свързани с изява на взаимопомощ, уважение, толерантност и съпричастност към другите и да рисуват схема с обществени и природни обекти от района на училището. За да може да се каже, че са придобили културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество пък, от учениците в първи клас няма да се изисква само "наблюдение в културни институции в родния край" и "изработване на седмичен природен календар", но и да могат да изобразяват "лични впечатления от красотата на българската природа".

Промените са подобни и във втори клас. При описанието на програмата се добавя това, че чрез изучаваното във втори клас учебно съдържание по родинознание се "формират първоначални представи за България като родина на всички български граждани", а не просто, че се "осигуряват познавателни и емоционални предпоставки за обяснение на заобикалящия свят". Занапред, при реализиране на образователния процес ще "се акцентира върху развитието на познавателния потенциал и личността на ученика и върху формиране на съзнание за българската национална идентичност". "Формиране на чувство за принадлежност на род и “Родина” пък става една от целите на програмата за второкласниците.

При изучаваните празници и обичаи в България от учениците във втори клас ще се иска отново да изброяват българските официални празници - Нова година, 1 май, 24 май, 6 септември, 22 септември и 1 ноември, но към тях се прибавят още Великден, 6 май и Коледа, като освен да разказват празници и обичаи на различните етнически общности, те ще трябва да посочват и "български традиции и обичаи, съхранили духа на народа ни". При дейностите за придобиване на културна компетентност децата е добавено, че децата могат да събират "снимки на красиви гледки от България и родния край".

Новото име на предмета в учебната програма вероятно означава, и че учебниците по този предмет трябва са да нови и с променени заглавия. Едва ли сега обаче, при започнала вече учебна година, ще се печатат нови учебници.

 

 

Още

Правителството утвърди религиозните празници извън православните

18.12.2019

8663
МВР и Столичният инспекторат иззели 4 камиона с отпадъци за изгаряне

18.12.2019

4509
Пожар унищожи към 3000 прасета в Добруджа

18.12.2019

2176