Медия без
политическа реклама

Прокуратурата атакува строеж на братя Диневи в Св. Влас

Държавното обвинение иска да блокира строителството на хотелски комплекс в курорта

03 Юли 2020
Биволъ

Върховната административна прокуратура внесе протест срещу разрешения за строеж на хотелския комплекс “Венид Еко Вилидж”, заради който беше изсечена борова гора над курорта св. Влас. Наскоро разследващият сайт "Биволъ" и "Зелени Закони" разкриха, че част от апетитния имот изненадващо е изключена от защитената зона по “Натура 2000”, след като върху него били издигнати на груб строеж осем ваканционни къщи.

Разрешенията за строителство са издадени на 05 декември 2019 година от главния архитект на община Несебър. "Установено е, че към днешна дата поземленият имот попада частично /29%/ в границите на включената от Министерския съвет в надлежен списък проектозащитена зона „Емине - Иракли” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Имотът е изключен от горския фонд, след което от кмета на община Несебър е разрешена сеч на общо 110 дървета, а от главния архитект са издадени първоначално три разрешения за строеж за 13 жилищни сгради - влезли в сила", съобщават от ВАП.

В последствие възложителят се отказва от трите разрешения за строеж поради промяна на инвестиционните намерения, за да бъдат издадени вместо това 8 разрешения за строителство от главния архитект на Несебър.

Разкрито е още, че при съгласуването на строежа „Комплекс „Венид Еко вилидж“ от директора на РИОСВ - Бургас не са направени дължимите преценки - "на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда по реда на ЗООС и на оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитена зона съгласно ЗБР. Тези пропуски отново водят до нищожност на осемте разрешения за строеж", посочват от прокуратурата.

При тези данни от ВАП се взема предвид, че в резултат на произнасяния на директора на РИОСВ гр. Бургас след 2007 г. не е осъществена адекватна и съобразена със закона защита на местообитанията на дивите и животински видове и че по същество се намалява защитената зона. Поради изложеното прокуратурата препоръчва на екоминистъра Емил Димитров да направи преценка дали имотът, върху който се строи в Св. Влас, да бъде включен в окончателната граница на защитена зона „Емине - Иракли“.

Става дума за терен от заменките, признати от ЕК за схема за държавна помощ, показва разследването на "Биволъ". През 2019 г. държавата е оценила размера на помощта на 1 128 980 лв. Преди година фирмата "Венид ООД" активира плановете си за екоселище и получава 9 разрешения за строителство за проект “Венид Еко Вилидж” от община Несебър. Справка в търговския регистър сочи, че едноличен собственик на въпросното дружество е "Диневи груп" на братята Динко и Йордан Диневи, които развиват мащабен туристически бизнес по Черноморието и най-вече в Св. Влас.

В позиция до в. "Сега" компанията "Диневи груп" заяви, че е научила от пресата, че 13.5 декара от парцела им попадат под защита. "И това е абсолютно невъзможно с оглед на факта, че разполагаме с конкретни документи, оборващи тази теза", твърдят от компанията. "Купили сме терена с утвърден от РИОСВ-Бургас ПУП-ПРЗ. Тоест, държавата е позволила жилищно застрояване на парцела, преди да бъде закупен от нас, а РИОСВ в свое становище е потвърдила, че той не попада в защитена зона", категорични са бизнесмените.

Още по темата