Медия без
политическа реклама

Прецедент - министър прати на съд наредба на друг министър

Костадин Ангелов е атакувал издадения от Десислава Танева регламент за вземане на проби и лабораторно изпитване на храни

28 Яну. 2021
Костадин Ангелов е атакувал издадения от Десислава Танева регламент за вземане на проби и лабораторно изпитване на храни.
Илияна Кирилова
Костадин Ангелов е атакувал издадения от Десислава Танева регламент за вземане на проби и лабораторно изпитване на храни.

Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов е оспорил във Върховния административен съд (ВАС) текст от наредба, издадена от негов колега – министъра на земеделието Десислава Танева. Делото е прецедент, тъй като един централен орган на изпълнителната власт оспорва акт на друг, пише "Лекс".

Става въпрос за една единствена разпоредба от наредбата за условията и реда за вземане на проби и лабораторно изпитване на храни,  която влезе в сила в края на миналия октомври и отмени предходната наредба, издадена през 2003 г.

Наредбата от 2003 г. е издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на земеделието, така е изисквал тогава вече отмененият Закон за храните. Наредбата от 2020 г. идва след влизането в сила на новия Закон за управление на агрохранителната верига и затова е издадена от министъра на земеделието.

От министерството на здравеопазването не оспорват новия нормативен акт, а само това, че с него се отменя старата наредба, като изтъкват, че "отмяната е от изричната компетентност на органа, който има материалната компетентност да го издаде" – т.е. може да я извърши земеделският министър, но съгласувано със здравния. И заявяват, че отделното решение на един от двата органа при издаването на акта е нищожно.

Върховният административен съд вече прие, че оспорването е допустимо. Съдиите Панайот Генков, Иван Раденков и Хайгухи Бодикян (докладчик) постановяват и спиране на действието на оспорената разпоредба със задна дата от влизането ѝ в сила на 31 октомври 2020 г., т.е. наредбата от 2003 г. все едно никога не е отменяна и продължава да действа и в момента.

Причината за това е, че със старата наредба е бил регламентиран контролът не само на храните, но и на водите. В новата обаче изрично е посочено, че не урежда условията и реда за вземане на проби от натурални минерални, изворни и трапезни води. Причината за това е, че с новия Закон за управление на агрохранителната верига контролът над безопасността им е възложен на министъра на здравеопазването, т.е. няма как земеделският министър да го уреди в своя наредба. Затова ВАС заявява, че трябва да спре действието на оспорената разпоредба. И сочи, че  "в противен случай се получава липса на регулация на обществени отношения, свързани с условията и реда за вземане на проби от натурални минерални, изворни и трапезни води". Чрез спирането "органите на държавния здравен контрол ще могат ефективно и своевременно да предприемат адекватни мерки за осигуряване на безопасността, защитата на здравето и интересите на потребителите на бутилирани води".

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата