Quantcast

Медия без
политическа реклама

Правителството увеличи най-ниската пенсия на 276,64 лв.

Отпускането ѝ вече зависи от линията на бедност

27 Юни 2023ОбновенаДИЛЯНА ДИМИТРОВА
Илияна Димитрова

Социалната пенсия за старост се увеличава от 247 на 276,64 лв. от 1 юли, реши днес правителството. Това решение е свързано с очакваното осъвременяване на пенсиите от 1 юли с 12% по швейцарското правило. Със социалната ще се увеличат и други пенсии, които са обвързани с нейния размер, както и някои добавки. Увеличението е за 126 000 души.

От този месец е в сила и ново правило за отпускане на социалната пенсия за старост. Досега достъпът до нея зависеше от гарантирания минимален доход за страната през последните 12 месеца, но този показател от години е замразен на крайно ниско ниво - 75 лв. месечно. Затова от 1 юни влезе в сила промяна, прокарана през удължителния закон на бюджетите и вече социалната пенсия за старост се полага на хора, навършили 70-годишна възраст, на които не е отпусната друга пенсия, включително от друга държава, когато годишният доход на член от семейството към датата на навършване на възрастта е по-малък от 30 на сто от сбора на линията на бедност, определена за страната през последните 12 месеца. През 2023 г. линията на бедност е 504 лв.

Със социалната пенсия се увеличават и някои други видове пенсии, например социалната за инвалидност. Тя е между 130 и 160% от социалната според степента на увреждане. Право на социална пенсия за инвалидност имат хора, навършили 16-годишна възраст, с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 71 на сто, на които не е отпусната друга пенсия. Друга пенсия, обвързана със социалната, е тази за гражданска и военна инвалидност.

От същата база се изчислява и добавката за чужда помощ. Тя е 75% от социалната и се полага на пенсионерите с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ.

С 12% ще се увеличат и всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2022 г. без ограничените от тавана, който остава 3400 лв. Със същия процент ще се увеличи минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, която ще стане 523,04 лв. при 467 лв. сега.

Ключови думи:

пенсии

Още по темата