Медия без
политическа реклама

Пенсионерите ще получат цялото си увеличение с юлските пенсии

За 17 200 възрастни доходът от държавното обществено осигуряване през юли ще намалее въпреки увеличението

04 Юли 2022Обновена
Ивайло Иванов
БГНЕС
Ивайло Иванов

Служителите на Националния осигурителен институт са успели да изчислят новия размер на пенсиите и от 7 юли пенсионерите ще получат цялото увеличение, гласувано миналата седмица в Народното събрание. Това съобщи управителят на института Ивайло Иванов на семинар за пенсионните промени от юли и от октомври.

Увеличението бе гласувано окончателно миналия вторник и публикувано в "Държавен вестник" в петък. "Български пощи" вече изплащат пенсиите по обичайния ред, след като пораженията от хакерската атака бяха отстранени. За 1,3 млн. пенсионери увеличените суми ще бъдат в банковите им сметки още на 7 юли. За останалите 600-700 хиляди души, които още получават пенсиите си от пощенските клонове, това ще стане по график от 7 до 20 юли.

От 1 юли пенсиите, свързани с трудова дейност и отпуснати с начална дата до 31 декември 2021 г., се увеличават с 10 на сто. След увеличението в размера на пенсията се включва сумата от 60 лева, изплащана досега като ковид добавка, както и компенсацията за намалената сума от пенсия и добавка за януари, ако има такава. С това приключва изплащането на добавки към пенсиите, станало постоянно от август 2020 г.

От същата дата минималната пенсия се увеличава от 370 на 467 лв., а максималната - от 1500 на 2000 лв. Социалната пенсия за старост се увеличава от 170 лв. на 247 лв. С нея нараства и социалната пенсия за инвалидност. За хората с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 100% с определена чужда помощ социалната пенсия за инвалидност ще се увеличи от 272 лв. на 395,20 лв. За степен на увреждане от 91 до 100% размерът й ще се повиши от 238 лв. на 345,80 лв. За 71 на сто до 90 на сто социалната пенсия за инвалидност ще се увеличи от 221 лв. на 321,10 лв. Добавката за чужда помощ се увеличава от 127,50 лв. на 185,25 лв.

 

РЕЗУЛТАТИ

В резултат на увеличенията средната пенсия ще достигне 669 лв. от 1 юли. Това е 23,6% увеличение без отчитане на изплащаните до този момент добавки, а с отчитане на допълнителните суми е 9,8%. Считаме, че така ще успеем да запазим покупателната способност на пенсиите и даваме адекватен отговор на повишените цени, каза Драгомир Драганов, директор на дирекция "Анализ, планиране и прогнозиране" в НОИ. Годишната инфлация през май 2022 г. спрямо май 2021 г. е 15,6%, а тази от началото на годината - 9,1%.

Промените от 1 юли ще намалят значително пенсиите под линията на бедност от 413 лв. Това са различни видове пенсии, при които не са изпълнени условията за стаж и възраст или пък пенсии, несвързани с трудова дейност. В тази група са и хора, които получават част от пенсия - например по европейски регламенти. Броят на тези пенсии миналия месец е бил 783 000, а сега ще падне на 306 000. Реално обаче над половината от тези пенсионери и преди бяха над линията на бедност, само че благодарение на ковид добавката, а не на пенсията - такъв е случаят при 319 000 души.

От октомври над 715 000 пенсионери ще получат увеличение на пенсията си. Средната пенсия ще достигне 722 лв. и ще нарасне с близо 19% спрямо юни (при отчитане на допълнителните суми, изплащани към пенсията). След това увеличение хората под линията на бедност ще намалеят на 304 000.

От над 1,016 млн. досега, пенсионерите с пенсия на минимален размер ще намалеят до 806 000 през октомври. Хората, чиято пенсия е ограничена на тавана, ще намалеят от 33 500 през юни, до 15 000 пенсионери в момента и до малко над 1000 пенсионери през октомври.

 

НАМАЛЕНИЕ ОТ 1 ЮЛИ

За 17 200 пенсионери доходът от държавното обществено осигуряване през юли ще намалее въпреки увеличението на пенсията, като средната сума на намалението е 37 лв. 9200 от хората в тази група получават пенсия по европейски регламенти и международни договори и получават само част от нея, а не пълния й размер. Останалите са хора, които получават някакъв вид пенсия, несвързана с трудова дейност - социалните за старост и инвалидност, персоналните, военноинвалидните и др. При тях намалението идва от това, че в размера на социалната пенсия за старост от 1 юли не участва компенсацията за намалена сума през януари спрямо декември. Тя се формира, като старият й размер - 170 лв., се увеличи с 10% и към него се добави ковид добавката от 60 лв.

 

КАК СЕ УВЕЛИЧАВАТ НАСЛЕДСТВЕНИТЕ ПЕНСИИ ОТ 1 ЮЛИ

Размерът на наследствените пенсии, свързани с трудова дейност и отпуснати до края на 2021 г., се определя от увеличения с 10 на сто размер на личната пенсия на починалото лице. Тъй като една наследствена пенсия може да се дели между няколко наследници, от така определения размер се изчислява пропорцията за всеки конкретен наследник, след което към нея му се добавя сумата от 60 лв., както и сумата от компенсацията, ако към пенсията е имало такава в първите 6 месеца на годината. По 60 лв. за всеки наследник ще се добавят и към наследствените пенсии, отпуснати от 1 юли нататък.

От 1 юли има и нов размер на минималната наследствена пенсия - 350,25 лв. Тази пенсия е 75% от минималната пенсия. Така ако например пенсията на починалия пенсионер е била 600 лв. и той има трима наследници, всеки от тях трябва да получи по 200 лв. След това се добавят по 60 лв. и на тримата, но размерът остава под минималния за наследствена пенсия, поради което и тримата ще получат по 350,25 лв.

 

КАК СЕ УВЕЛИЧАВАТ ПЕНСИИТЕ С ЧУЖД СТАЖ ОТ 1 ЮЛИ

Когато българският стаж стига за отпускане на пенсия, тя ще се увеличи с 10%, след което в нея ще се включат сумата от 60 лв. и компенсацията за намалена сума от януари, ако има такава. Ако обаче българският стаж не достига, пенсията се изчислява по различен начин - събира се всичкият стаж от различните държави, определя се размер и се изчислява пропорционална част от пенсията за всяка държава спрямо стажа. Към размера на тази пенсия за общия стаж сега ще се приложи увеличение от 10%, след което в него ще влезе сумата от 60 лв. и компенсацията (ако има такава). И след това ще се определи пропорционално частта, дължима само за българския осигурителен стаж.

 

ПРЕИЗЧИСЛЕНИЕТО ОТ 1 ОКТОМВРИ

От 1 октомври всички пенсии отново ще бъдат преизчислени, като това ще стане на две стъпки. Това преизчисление няма да е за всички, както са промените от декември и юли, а има за цел старите пенсии да догонят новите.

Първо всяка пенсия отново ще бъде изчислена, като ще се вземат предвид индивидуалният коефициент и продължителността на стажа към 30 септември 2022 г., а не към момента на отпускане на пенсията. Целта е в размера й да бъдат включени всички обстоятелства от трудовия живот на пенсионера, ако например той е продължил да работи след пенсионирането си. При пенсиите, отпуснати от 2008 г. нататък ще се взема предвид средномесечният осигурителен доход за страната, с който е отпусната пенсията. При пенсиите, отпуснати с начална дата до края на 2007 г. ще се ползва доходът за 2007 г. (398,17 лв.), с който са отпускани в началото на 2008 г. и с който са преизчислени трудовите пенсии от 1 октомври 2008 г.

По отношение на последния елемент от пенсионната формула обаче - тежестта на всяка година трудов стаж, ще се вземе предвид тази тежест, която е била нормативно определена към момента на пенсиониране. Това означава 1 за пенсиите, отпуснати до 1 април 2009 г., 1,1 за тези след това и т.н. до сегашния коефициент от 1,35, който е в сила от преизчислението от 25 декември, обясни Любомира Язаджиева, директор на дирекция "Пенсии". Въпреки че това на пръв поглед е намаление спрямо сега действащия коефициент от 1,35, то е незначително на фона на увеличението от втората стъпка и изцяло ще се компенсира, допълни тя.

Втората стъпка на практика ще изтрие историята на осъвременяванията на пенсиите до този момент и ще приложи към всяка година 100% от ръста на нарастване на осигурителния доход или процента на нарастване на индекса на
потребителските цени през предходната календарна година. Тази стъпка ще компенсира годините, в които по една или друга причина нямаше осъвременяване на пенсиите - например известните първи години от управлението на Бойко Борисов, когато швейцарското правило бе замразено.

По този начин ще бъдат увеличени една трета от пенсиите, като в 80% от случаите става дума за пенсии, отпуснати преди 10 или повече години. Заедно с увеличението от същата дата на тавана на пенсиите от 2000 на 3400 лв., октомврийските промени ще струват допълнително по 105,5 млн. лв. месечно до края на годината.

 

БЮДЖЕТ

Цялата сметка за промените през юли и октомври е 1,385 млрд. лв., като това са разходите над вече планираните в бюджета за 6,1% осъвременяване по традиционното швейцарско правило. "Няма как да съберем 1,385 млрд. лв. от увеличение на осигуровки - това щеше да означава радикално преосмисляне на данъчно-осигурителната тежест. Повишените приходи от инфлацията са налице, затова това беше най-подходящият вариант за 2022 г.", коментира Драгомир Драганов, директор на дирекция "Анализ, планиране и прогнозиране".