Медия без
политическа реклама

НОИ пусна разяснения за новото обезщетение за бащи

От този месец бащите имат право да ползват до 2 месеца платен отпуск за отглеждане на дете до 8 г.

08 Авг. 2022
Pexels

Бащите с деца до 8-годишна възраст вече могат да ползват новия бащински отпуск до 2 месеца и парично обезщетение от Националния осигурителен институт за него. Отпускът бе приет набързо в последните дни на последното Народно събрание и влезе в сила от 1 август. НОИ направи и разяснения как се заявява обезщетението.

Правото на отпуск и обезщетение на бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст е за период от 2 месеца, при положение че те не са ползвали отпуските при раждане на дете (след 6-месечна възраст на детето), отглеждане на дете до 2-годишна възраст и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, на които имат право със съгласието на майката, както и тези при смърт или тежко заболяване на майката. Когато бащата/осиновителят е ползвал някои от тези отпуски за период по-малък от 2 месеца, той има право на отпуск за разликата между 2 месеца и ползвания отпуск, разясняват от осигурителния институт.

До обнародването в Държавен вестник на изменения и допълнения в Наредбата за паричните обезщетения и помощи и в образците към нея, със заповед на управителя на НОИ) са утвърдени следните образци на документи:

- заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) на основание чл. 53ж от КСО;

- удостоверение от осигурителя относно правото на парично обезщетение на осигурено лице (сега действащото приложение № 10 към наредбата);

- удостоверение относно правото на парично обезщетение на  самоосигуряващо се лице ( сега действащото приложение № 11 към наредбата).

Утвърдените образци са публикувани на сайта на института, в рубриката “За клиента”/“Формуляри”/“Формуляри и образци за временна неработоспособност и майчинство”.

До 14 септември 2022 г. включително в НОИ ще се приемат данни от старите образци на удостоверения, приложения № 10 и 11 за изплащане на парични обезщетения. В периода от 15 до 18 септември 2022 г. ще бъде преустановено приемането на данни от удостоверения, поради актуализирането на програмните продукти и системи, обслужващи приемането и валидирането на данни за изплащане на паричните обезщетения. В този период в рубриката "Софтуер" ще бъде публикувана и новата версия на програмата.

След 18 септември 2022 г. ще се приемат само данни от утвърдените от управителя на НОИ образци на удостоверения (в сила от 01.08.2022 г.), независимо за кои периоди ще се отнасят.

 

Още за бащинския отпуск:

Още от понеделник бащите у нас ще могат да ползват нов вид платен отпуск - 2 месеца за отглеждане на дете до 8-годишна възраст. За времето на този отпуск ще се полага и обезщетение от НОИ, което ще е равно на получаваното от майките през втората година на детето - 710 лв. месечно.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата