Quantcast

Медия без
политическа реклама

Никой не поиска обществена поръчка на МВР за 110 млн. лв.

Липсата на договор е пречка пред първото плащане по плана за възстановяване

13 Авг. 2022ТАНЯ ПЕТРОВА
Илияна Кирилова
Системата TETRA ще позволи централизирано управление на всички звена, свързани с възникване на кризи.

Огромна обществена поръчка на Министерството на вътрешните работи е била отменена заради липсата на подадени оферти по нея. Тя е за 108,5 млн. лв. без ДДС и е за доизграждането на единната национална радиокомуникационна система ТЕТРА, която ще позволи централизирано управление на звената за реакции при кризи като системата 112, системата за ранно предупреждение и оповестяване, планинска спасителна служба, морска администрация и т.н. Въпреки апетитния финансов ресурс по поръчката не се е появил нито един кандидат и процедурата е била отменена. Това поставя България в патова ситуация, защото наличието на договор е условие за изпращане на първото искане за плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост. 

Информация за неизпълнение на поръчката се появи на сайта nextgeneration.bg, на който се публикуват документите по плана за възстановяване и устойчивост. Отскоро сайтът дава възможност за справки доколко са изпълнени поставените цели във връзка с различните етапи за получаване на средства по плана. За първото плащане, което е в очакван размер от 1,37 млрд. евро, България е изпълнила 21 от общо 22 условия с крайна дата 30 юни. Единственото неизпълнено условие е наличието на възложени обществени поръчки за развитие на системата TETRA и на радиорелейната мрежа. На първия си брифинг в четвъртък вицепремиерът Атанас Пеканов също посочи, че има проблем с проекта на МВР. 

Проверка на "Сега" показа, че обществената поръчка за системата ТЕТРА е обявена доста късно на фона на крайния срок от 30 юни. Обявлението е публикувано на 14 юни, а срокът за подаване на оферти е бил до 11 юли. Заради липсата на каквито и да е било оферти поръчката е прекратена с решение от 15 юли. От публикуваните документи става ясно, че по процедурата все пак е имало въпроси на потенциални кандидати и от МВР са давали разяснения по документацията. Не е ясно как ведомството ще процедира оттук насетне. 

Много любопитно е движението и по друга, по-малка, свързана обществена поръчка - за доставка на крайни устройства и оборудване на системата ТЕТРА. Тя е на стойност 15,9 млн. лв., като също е по Националния план за възстановяване и устойчивост. На 15 юли и тази процедура е била отменена с аргумента, че е получена само една оферта. 5 дни по-късно възложителят е преосмислил решението си и е отменил решението за отмяна, тоест е възстановил дейностите по процедурата. Единствената ценова оферта би следвало да е отворена на 3 август, като още няма яснота за фирмата, която я е подала. В решението за отмяна на отмяната като пряка причина се сочи фактът, че проектът е част от националния  план за възстановяване и устойчивост, от който зависи възстановяването на цялата икономика. 

Интересен е и друг детайл около проекта ТЕТРА - той е фигурирал във варианта на плана, разработен от третия кабинет на Бойко Борисов, отпаднал е от плана при служебния кабинет и после е върнат в плана при правителството на четворната коалиция. Пеканов бегло спомена за това, като обясни, че оттеглянето на проекта при служебния кабинет е било заради преценка, че няма достатъчно техническа готовност за изпълнението му. 

Вероятно надеждите са, че ЕК ще приеме за изпълнено условието за сключени договори и при наличието на само един контракт. Атанас Пеканов обяви, че първото искане за плащане ще бъде пратено в Брюксел до края на август, а самите пари могат да се чакат октомври или ноември, след произнасяне на ЕК (срокът за оценка на искането е 2 месеца). 

СРОКОВЕ

До края на годината България трябва да е приела териториалните планове за справедлив преход на въглищните региони, които бяха публикувани за обществено обсъждане в последния момент от предходния кабинет. В плана на Стара Загора е предвидено и строителството на завод за производство и/или рециклиране на батерии. Ударно ще се работи по следващия пакет законодателни промени, които следва да са изпълнени за второто искане за плащане по плана през 2023 г. "Желателно е те да бъдат приети както е по първоначален график, макар че няма риск от загуба на средства, а само от забавянето им във времето", обясни Пеканов. Възможно е част от проектите по плана за възстановяване да бъдат прехвърлени към друг механизъм на финансиране - REPowerEU, защото към момента общият обем финансиране за заложените проекти надхвърля наличните средства. Няма яснота каква сума и как може да се прехвърли. По плана за възстановяване е заложен мегапроектът за изграждане на батериен парк за 1,5 млрд. лв. 

Бившият вицепремиер по еврофондовете Атанас Пеканов разкритикува остро предложения от новото правителство мегапроект за изграждане на батериен парк с пари от ЕС.

 

Още по темата