Медия без
политическа реклама

Над 1 млн. пенсионери ще получат 2 добавки към пенсиите

Компенсацията за намалени суми този месец ще е само една

01 Март 2022
Илияна Кирилова

Над 1 млн. пенсионери, получили по-малка сума от пенсия и добавка през януари, ще получат и този месец компенсация за това. Компенсацията е равна на разликата между преизчислената пенсия и ковид добавката през януари спрямо пенсията и добавката през декември. Този път тя ще е само една, след като миналия месец бяха платени накуп компенсации за януари и за февруари. Затова и общото плащане ще е по-малко в сравнение с февруари. Всички пенсионери ще получат за трети път и ковид добавка от 60 лв.

Изплащането на пенсиите и добавките към тях за март т.г. ще се извърши в периода между 7 март (понеделник) и 21  март (понеделник), съобщи НОИ. От института подчертават, че допълнителните плащания не представляват пенсии или добавки, въпреки че се изплащат по реда на пенсиите. Оттам обръщат внимание и на това, че ще има разлика в изплатените компенсации за февруари и март, тъй като февруарските бяха за два месеца.

Добра новина този месец има и за хората, които получават добавка по закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица. Този месец те ще получат увеличени добавки, както и доплащане за увеличението за януари и февруари. То се изплаща със задна дата от началото на годината, тъй като тази добавка се определя като процент от средната пенсия за осигурителен стаж и възраст за страната за предходната година.

 

КАК ДА РАЗБЕРЕМ КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ


От 7 март ще бъде активна електронната справка за изплащаните през този месец суми, вкл. добавки и разлики, несвързани с пенсиите. Тя се актуализира всеки месец и дава възможност всеки пенсионер да се информира за размера и за начина, по който е изчислена индивидуалната му разлика, както и за изплатената за съответния месец ковид добавка. Справката е достъпна с персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ на сайта на института в раздел „Е-услуги и справки“/ „Справки“/ „По ЕГН и ПИК на НОИ“/ „В услуга на пенсионера“.

На хората, които получават пенсията си в пощите, ще се предоставя служебен бон, от който ще е видно каква част от изплатената сума е от пенсия, ковид добавка и индивидуалната разлика, ако е налична такава.

За пенсионерите, които не разполагат с ПИК на НОИ и не получават пенсията си в пощата, остава да поискат справката да им бъде изпратена по пощата или да я получат в приемните на НОИ, а също да заявят получаването ѝ по електронен път, ако притежават квалифициран електронен подпис, с който да се идентифицират. НОИ продължава да държи това да става само по желание на пенсионера вместо да изпраща на всички тази важна информация.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

пенсии, НОИ, компенсации