Quantcast

Медия без
политическа реклама

КПКОНПИ поиска конфискация на 19 млн.лв от близък на Божков

Антикорупционната комисия проверява сигнали за конфликт на интереси срещу Тома Белев и двама от шефовете на АЕЦ Козлодуй

16 Февр. 2022Обновена
БГНЕС

КПКОНПИ поиска конфискация на имущество за 19 млн.лв от Георги Попов, дясната ръка на намиращия се в Дубай бизнесмен Васил Божков.

"В Софийски градски съд се внасят две искови молби – едната е срещу Георги Попов и е на обща стойност от 19 147 186,25 лв. Той е обвинен от прокуратурата за участие в организирана престъпна група с ръководител Васил Божков. Претендират се и 17 недвижими имота, както и три моторни превозни средства", написа в официално съобщение антикорупционната комисия. 

 

Дясната ръка на хазартния бизнесмен Васил Божков - Георги Попов е решил да се прибере утре в България. Двамата с Божков се намират в Дубай, откакто прокуратурата им повдигна няколко обвинения в началото на миналата година.

 

Съдът пусна съдружника на Васил Божков Георги Попов срещу парична гаранция от 40 000 лв. След 7 часа заседание магистратите разпоредиха той да бъде освободен веднага, а гаранцията да бъде внесена до 10 дни.

На редовното си заседание антикорупционната комисия е решила да образува и производства за конфликт на интереси.

Едното е срещу Тома Белев, зам.-министър на околната среда и водите. Поводът е постъпил сигнал, според който същият е председател на Управителния съвет на Сдружение „Асоциация на парковете в България“. КПКОНПИ обяснява, според закона трябва да "проверява сигнали във връзка с декларациите за несъвместимост на лицата, заемащи висши публични длъжности, и сезира органа по избора или назначаването им за предприемане на необходимите действия". По този повод Белев написа на стената си във Фейсбук :  От създаването си през 2003г. до момента Асоциация на парковете в България не е получила нито една стотинка от бюджета на МОСВ или негови структури, включително оперативната програма Околна среда, поради което всякакви внушения за конфликт на интереси са неуместни.
Що се отнася до условия за несъвместимост на заеманата от мен длъжност, трябва да посоча, че встъпвам в длъжност на 4.01.2022 г. и съгласно ЗКПКОНПИ и Закона за администрацията имам срок за декларация на условията от 1 месец и срок за отстраняване на несъвместимостта от един месец, които изтичат на 4.03.2022г. Асоциацията на парковете в България проведе общо събрание на 16 януари 2022г. и избра нов управителен съвет, в който не участвам. В същото време независимо, че не се изисква от закона съм подал и заявление и за напускане на организацията като член, което влиза в сила от датата на подаване. Тези обстоятелства съм декларирал пред органа си по назначаване – Министерски съвет на 23 януари2022. Що се отнася до съобщението как КПКОНПИ образува на базата на сигнал производство по конфликт на интереси, трябва да отбележа, че това ще е третото производство срещу мен за последните 12 години и ще окажа пълно съдействие на органа, като се надявам, че то ще завърши по същия начин както предишните два пъти.”

Другото производство е по отношение на ръководството на АЕЦ „Козлодуй“ - Наско Михов, изпълнителен директор, и Александър Николов, зам.-изпълнителен директор. Постъпил е сигнал, в който се съдържат твърдения за неправомерно облагодетелстване – сключване на договори с дружества, косвено свързани с тях, разказват от КПКОНПИ.

Веднага след като обясняват, че са образували производства от антикорупционната комисия обясняват: "За Тома Белев, Наско Михов и Александър Николов конфликт на интереси не е установен с факта на образуване на производството – той се твърди в постъпили сигнали, и наличието или липсата му подлежи на установяване по предвидения в закона ред".

По отношение на Галин Николов, изпълнителен директор на ИАРА, е установен конфликт на интереси за това, че на 07.08.2020 г. е упражнил правомощия по служба в частен интерес на свързано с него лице, съобщават от КПКОНПИ. "Той е предложил и назначил брата на своята съпруга на по-висока длъжност и съответно – с по-голямо месечно възнаграждение. В случая, Николов е следвало да си направи самоотвод от конкретните си служебни правомощия. Наложена му е глоба в размер на 5000 лв", твърди още комисията. Изрично е посочено, че решението още не е влязло в сила и Николов може да обжалва пред съд.

ПРЕПОРЪКА

КПКОНПИ отправя препоръка към вносителя на проектозакона за събиране на вземанията по потребителски договори,  за включване на детайлна уредба по вписване и критериите към дейността на дружествата за събиране на вземания. Тази уредба не би следвало да се съдържа в подзаконов нормативен акт - така, както е предвидено - с приемане на Наредба от Министерски съвет в двумесечен срок, а трябва да залегне в самия закон. В противен случай се създават предпоставки за тълкуване, а оттам – и за прояви на корупционно поведение, предвид значимостта на тези обществени отношения, се посочва в решението на Комисията.

Още по темата