Медия без
политическа реклама

Кметът на София усуква докога Здравко Здравков ще е главен архитект

Васил Терзиев обвърза конкурса за нов шеф на НАГ с други промени в администрацията

26 Февр. 2024
Илияна Кирилова
Здравко Здравков

Кметът на София Васил Терзиев отговори уклончиво на въпрос кога ще има конкурс за нов главен архитект на Столична община и докога Направление "Архитектура и градоустройство" ще се ръководи от Здравко Здравков. Терзиев обвърза времето за провеждането на процедура за нов главен архитект с други промени в структурата и числеността на общинската администрация. "За момента главен архитект на София е г-н Здравко Здравков. Когато направим промени в организационната структура на общината, за което се изисква решение на Столичния общински съвет, тогава ще има и конкурс за нов главен архитект", заяви Терзиев по БНТ. Той не посочи срок кога ще внесе предложение за такива промени.   

Според юристи обявяването на конкурс за нов главен архитект не е задължително обвързано с размествания на ресори и с други промени в структурата на администрацията. Съгласно Закона за устройство на територията в София и в районите й "се назначават главни архитекти...въз основа на конкурс". В комисията за провеждането му участват безвъзмездно или за сметка на организацията, която представляват, представители на Камарата на архитектите в България и на Съюза на архитектите в България. В ресорния правилник на Столична община пък пише, че кметът назначава "безсрочно" главен архитект на общината и че той е на негово пряко подчинение. Също така е записано, че "по предложение на кмета общата численост и структурата на общинската администрация се одобрява с решение на СОС". 

Както "Сега" писа, преди дни новият екип в София започна чистка в направлението на Здравков, но без те да засягат самия главен архитект. Търпимостта на новия кмет към Здравков е странна, като се има предвид, че дори през последните седмици и месеци НАГ издаде серия от градоустройствени заповеди, разрешения за проектиране и за строеж на няколко високи сгради в различни части на града. При част от тях главният архитект одобри искания за значително завишаване на етажността на новите здания.          

Още по темата