Quantcast

Медия без
политическа реклама

Казусът със строежа на Вълка до язовир "Искър" се заплита

Фирмата-строител и собственикът на ловното стопанство, в което е градежът, са възразили срещу събарянето му

27 Окт. 2020ЕМИЛ ВАСИЛЕВ
Фейсбук Владислав Панев

Казусът с проблемния строеж в Държавното ловно стопанство "Искър", свързван с Румен Гайтански, се заплита. Югозападнато държавно предприятие Благоевград и изпълнителят на строежа - дружеството "Био майнинг", са изпратили възражения срещу становището на столичния район "Панчарево" за събаряне на строежа на територията на ловното стопанство, съобщи "Дневник".  ЮЗДП, което е структура към Министерството на земеделието, храните и горите, е началник на ловното стопанство "Искър". Според фирмените регистри "Биомайнинг" е с действителен собственик Румен Гайтански, известен и като Вълка. 

Във възраженията се оспорват констатациите на район "Панчарево" за липса на разрешение за строеж, на инвестиционен проект, както и на строителен надзор. Предстои администрацията на "Панчарево" да препрати възраженията към Направление "Архитектура и градоустройство" на Столичната община. След това главният архитект на София Здравко Здравков, който бе упълномощен от кмета Йорданка Фандъкова по случая, ще прецени дали да се издаде заповед за събаряне на обекта или за прекратяване на преписката.

От изнесената информация по случая става ясно, че фирмата вероятно ще се позове на едно от изключенията в Закона за устройство на територията, при което не се изискват строителни книжа - при ремонт на вече съществуваща сграда. От ловното стопанство са предоставили на проверяващите именно проекти и чертежи за ремонт и модернизация на съществуваща техническа работилница. Така претенцията е, че няма нужда нито от проекти, нито от нови строителни разрешения. 

Пред "Сега" архитекти обаче разясниха, че изключението да не се изискват строителни книжа при ремонт на съществуващи сгради важи само в случай, че не е засегната конструкцията. Ако се съди по разпространени снимки, на мястото са изливани нови бетонни плочи. "В този случай трябва да се доказва кое е ново и кое е старо. Обикновено такива казуси се точат с години в съда", коментират архитекти. 

В началото на август общинският съветник от "Демократична България" в Столичния общински съвет Владислав Панев алармира, че на територията на ДЛС "Искър" се извършва нерегламентиран строеж на хотелски комплекс, извършван от фирмата на Гайтански. Панев публикува видео, на което се виждаха мащабни строителни дейности на 200 метра от брега на язовир "Искър". След това Върховна административна прокуратура разпореди проверка по случая и изиска информация от ДНСК и от администрацията на район "Искър".

На 28 септември кметът на района Николай Гюров издава констативен акт след извършен оглед на място. Установено е, че изградената стоманобетонна сграда е без издадено разрешение за строеж, без одобрени инвестиционни проекти и няма строителен надзор. За строежа временният директор на ДЛС "Искър" Петър Герзилов предоставил "неодобрени и несъгласувани чертежи за ремонт и модернизация на съществуваща техническа работилница". Тя била с площ от 1341 кв.м. Твърдението било, че не се строи триетажен хотел за ловци, а се модернизира старата работилница. "Снимки от Гугъл обаче показват, че преди началото на строежа там е било гола поляна", коментира подалият сигнала Панев.

Впоследствие Дирекция "Строителен контрол" към Столична община излезе със становище за започване на процедура по премахване на обекта. Заключенията бяха, че ръководството на ловното стопанство не е изискало от "Био майнинг" необходимите строителни книжа и не е уведомило Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП) за строителството. В резултат директорът на ловното стопанство инж. Атанас Дарелов бе сменен.

Фирмата изпълнител на строежа "Био майнинг" АД има договор с ЮЗДП - Благоевград, под чието ръководство е ДЛС "Искър", съобщи още "Дневник". Той е за съвместна дейност за срок от 15 години и е подписан на 23 юни 2016 г. Според инвестиционната програма в него са договорени следните дейности: изграждане, ремонт и поддръжка на биотехнически съоръжения; разработване и поддръжка на фуражна база; купуване на фураж за подхранване на дивеча; опазване и охрана на дивеча; купуване на жив дивеч за разселване; ремонт и поддържане на бази за интензивно стопанисване на дивеча и изграждане на волиери; предоставяне на движими дълготрайни материални активи за ползване от стопанството; изграждане, ремонт, поддържане и почистване на горски пътища; ремонт и поддържане на ловна база. От одитния доклад на земеделското министерство, изпратен до ВАП през август, се установява също, че дружеството не е изпълнило поетите задължения за даряване на средства, с което изпълнителят е спечелил конкурса. От 2016 година досега сумата е стигнала 600 хил. лв. 

Още по темата