Quantcast

Медия без
политическа реклама

Кабинетът раздаде нови близо 70 млн. лв. на извънредно заседание

30 Юли 2020
Илияна Кирилова
За нови детски градини Столична община получава 50 млн. лв.

На второ по ред извънредно заседание тази седмица, проведено онлайн, Министерски съвет раздаде нови траншове непредвидени разходи за близо 70 млн. лв. 

Столична община ще получи допълнителен трансфер от 50 млн лв. по бюджета си за тази година за строителство, обзавеждане и оборудване на детски градини и детски ясли. Част от средствата ще бъдат използвани и за отчуждаване и изкупуване на терени и имоти за нуждите от нови места в детските заведения на територията на общината.

В правителственото прессъобщение липсва информация сумата за колко нови детски градини и брой на новоприети деца в тях ще стигне. Но пък се подчертава, че така ще се създадат условия за обхващане на всички деца в задължителна предучилищна възраст.

Освен това министрите са одобрили национална Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища за периода 2020-2022 г. Индикативният бюджет за настоящата година е до 70 млн. лв.  По програмата се предвижда строеж на нови детски ясли, градини и училища в страната, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи. По този начин ще бъде намален недостигът на свободни места. Ще се създадат и предпоставки за успешното въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст, посочват от пресслужбата на МС. В резултат на изпълнението на програмата се очаква и повече училища да преминат към едносменен режим на обучение. Изпълнението на програмата ще се наблюдава и координира от Министерството на образованието и науката.

Правителството одобри допълнителни средства в размер до 11,6 млн. лв. по бюджета на земеделското министерство за изплащане на обезщетения и обезпечаване на мерки за ограничаване и ликвидиране на африканската чума по свинете. С тях ще се изплащат обезщетения на свинекоплексите, в които са констатирани огнища на заболяването през 2020 г., както и на стопанствата, които отглеждат породата „Източнобалканска свиня“. 

Допълнителен трансфер от 1.257 млн. лв. се отпуска към бюджета на Министерски съвет и за поддържането на оградата и прилежащия път по българо-турската граница в областите Бургас, Хасково и Ямбол.

 

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

За кого ще гласувате на парламентарните избори на 2 април?