Медия без
политическа реклама

Електронният подпис отпада за услугите на администрацията

Таксите за електронна услуга ще са по-ниски спрямо таксите на гише

 Опашките пред административните служби трябва да намалеят
Снимка: Архив
Опашките пред административните служби трябва да намалеят

Ползването на електронни услуги ще бъде драстично улеснено чрез промени в Закона за електронното управление. За повечето от услугите, ползвани през портала еgov.bg, изискването за елекронен подпис отпада. Услугите ще могат да се ползват от всеки, който има издаден ПИК на НАП или ПИК на НОИ. Електронните услуги ще станат и по-евтини спрямо плащаното за тях на гише. 

Това предвиждат изготвени от Министерството на електронното управление промени в Закона за електронното управление. Проектът е публикуван за обществено обсъждане, но не е ясно дали ще може да бъде гласуван на фона на поредната политическа криза и разпадането на управленското мнозинство.

Изискването за електронен подпис при заявяването на административни услуги по електронен път е основна пречка пред по-масовото им ползване, изтъкват от екипа на Божидар Божанов. По данни на ЕК за 2021 г. над 60% от домакинствата у нас имат интернет, но само 36% от потребителите ползват електронни услуги. Това са предимно услуги, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК), пише в доклада на министерството. Изискването за електронен подпис се сочи като основна бариера пред ползването на услугите заедно с неудобствата и техническите проблеми около тях.

Вместо е-подпис гражданите и фирмите ще могат да ползват идентификацията в системата за сигурно електронно връчване, поддържана към еgov.bg. За създаване на профил в нея е достатъчно наличието на ПИК на НАП и НОИ. Заявленията допълнително ще бъдат защитени и с електронен времеви печат. Изискването за електронен подпис ще остане само за отделни услуги по преценка на министъра, за които рискът се счита за висок. Освен по-достъпни като идентификация електронните услуги ще са и по-евтини. Каква да е ралзиката между таксата на гише и таксата по електронен път ще решава Министерският съвет.

Държавата иска да засили интереса към електронните услуги и чрез реално допускане на посредници за предоставянето им. Законът и в момента предвижда възможност тази дейност да се предлага от посредници, но сега се посочва изрично това да може да е възмездно. Очаква се посредниците да печелят поне разликата между таксата на гише и по електронен път,  но законът не ги ограничава да взимат и по-големи такси. Не е ясно как ще бъде гарантирано, че няма да има конфликт на интереси – недобро предоставяне на услуги на публично ниво за сметка на развиване на посреднически дейности от заинтересовани свързани лица.

РЕАЛЕН КРАЙ НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА

С промените в закона се създават по-добри гаранции, че администрациите няма да изискват удостоверения от гражданите за неща, които могат да установят по служебен път. Законът и в момента  предвижда такава забрана, но с подзаконови актове редица администрации въвеждат изискване за такива удостоверения. С промените електронните справки по служебен път се приравняват на удостоверенията. Това ще засегне сериозно приходите на общините по  линия на събираните такси за издаване на удостоверения по Закона за гражданската регистрация. За да не се стига до спад на приходи, са предвидени промени и в Закона за публичните финанси, така че да се въведат пропорционални компенсации на издадените по служебен път удостоверения, за които не са плащани такси.  Промените ще доведат и до отпадане на стикери и други хартиени документи, искани за доказване на данни, които вече са налични в регистър. Такива например са стикерите за Годишен технически преглед, изтъкват от министерството на Божидар Божанов.

СЪБИРАНЕ НА ГЛОБИ

С промените в закона ще се даде възможност и за връчване на фишове и актове по закона за административните нарушения и наказания, издадени при отсъствие на извършителя. За целта обаче той следва да е заявил желание за получаване на фишове и актове по електронен път през системата за сигурно електронно връчване.  

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата