facebook
twitter

ГОРЕЩИ НОВИНИ / България

От днес заявления за безработица се подават само в бюрата по труда

НОИ пусна важни указания във връзка с извънредното положение
1 419
 Илияна Кирилова

Националният осигурителен институт пусна важни указания във връзка с обнародвания закон за мерките и действията по време на извънредното положение.

От днес подаването на документи, свързани с отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица на хартиен носител, ще се извършва в дирекциите „Бюро по труда“. В НОИ ще се приемат само документи, подадени по електронен път с квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националния осигурителен институт. Подадените на хартиен носител в бюрата по труда документи, заедно с приложенията към тях, ще бъдат изпращани в териториалните поделения на НОИ чрез електронен обмен в края на всеки работен ден, но не по-късно от 3 дни от приемането им.

От днес в приемните на НОИ няма да бъдат приемани заявления на хартиен носител за преизчисляване на пенсиите с осигурителен стаж и/или осигурителен доход, придобити след пенсионирането (заявления образци УП-26 и УП-26.1). Това произтича от друг текст в закона, с който пенсиите на хората, които продължават да работят, ще бъдат преизчислени служебно. Става дума за парите на около 258 000 работещи пенсионери, които имат придобит осигурителен стаж след 31 декември 2018 г. Преизчисляването ще се извърши от 1 април. Обработката ще се осъществява поетапно при спазване на установения в Кодекса за социално осигуряване 4-месечен срок.

За извършеното преизчисляване НОИ ще постанови разпореждания, които ще бъдат изпращани на лицата с препоръчана поща с обратна разписка, а също така ще бъдат достъпни чрез електронната услуга „Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК“ на сайта на института от 1 юни 2020 г., посочват оттам.

Пенсиите на пенсионерите, които са подали заявления за служебно преизчисляване на пенсиите им през 2019 г. (91 129 лица), както и тези, които са поискали такова преизчисляване в периода от началото на 2020 г. до въвеждане на извънредното положение на 13 март (56 591 лица) т.г. ще бъдат преизчислявани съгласно заявеното от лицата, тоест от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението в съответната година.

Според новия закон експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, при които срокът на инвалидност изтича по време на действие на закона, ще бъдат с продължено действие до два месеца след отмяната на извънредното положение. Във връзка с това, НОИ ще измени служебно срока на отпуснатите на съответните лица инвалидни пенсии и добавки за чужда помощ съобразно продълженото действие на експертните решения.

1

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

Минималната пенсия става 250 лв. от 1 юли

23.06.2020

1275 10
Сачева: Евентуалната втора вълна на безработица ще е наесен

16.06.2020

449 1
12% по-малко българи са успели да се пенсионират

15.06.2020

ЯНА НИКОЛОВА

2350 29

Коментари

fractal
снимка на fractal

Работещите пенсионери да напуснат работа и на тяхно място да назначават безработни 

Влез или се регистрирай за да коментираш

×