Quantcast

Медия без
политическа реклама

Обмислят се компенсации за намалените пенсии

Възрастните не приемат обясненията на НОИ за липсващите години от индексацията

06 Яну. 2022ОбновенаДИЛЯНА ДИМИТРОВА
Илияна Кирилова

Правителството готви компенсации за всички пенсионери, чиято нова преизчислена пенсия заедно с добавката от 60 лева се окаже по-малка от това, което са получили през декември, когато добавката беше 120 лева. Това съобщи пред БНР директорът на дирекция „Пенсии“ в Националния осигурителен институт Любомира Язаджиева. Това е първият коментар на вълната от разочарование, с което се посрещна преизчислението на пенсиите. От правителството все още никой не е взел отношение по въпроса.

„При средно увеличение, както е обявено 12,5%, ясно е, че лицата, които имат повече категориен стаж, съответно по-голяма продължителност на осигурителния стаж след превръщането, за който се запазва тежестта от 1,2 на сто, при тези лица ще има по-големи отрицателни разлики. Правителството се е ангажирало да предложи механизъм за компенсиране на тази отрицателна разлика. Очакваме нормативен текст, който да реши този въпрос“, обясни Язаджиева.

Един от възможните варианти е да бъдат отпуснати индивидуални добавки за всеки от ощетените пенсионери. Така обаче хаосът с пенсиите става пълен, откъсването от осигурителния принос се задълбочава, а формирането на пенсията ще стане още по-голяма загадка за хората. Не е ясно защо просто не се приложи индексацията за годините, които сега НОИ е изключил от преизчислението - много пенсионери смятат, че именно оттам са ощетени. От него например липсва индексацията с 5,7% за 2019 г.

В последните два дни в. "Сега" получава много писма от възрастни, които коментират преизчислението и са възмутени, че от него са извадени годините, в които пенсиите са увеличавани по различен от швейцарското правило начин.

Както "Сега" писа, с преизчислението се очертават два основни проблема. Оказа се, че НОИ не включва в преизчислението индексациите от 2017, 2018 и 2019 г., тъй като тогава те се извършваха по различен начин от обичайното швейцарско правило. И в трите години бе увеличаван процентът за всяка година осигурителен стаж, но тъй като тогава той беше по-нисък от сегашния, то според НОИ не може да се извърши преизчисляване за периода от 2017 г. до 2019 г. с по-нисък процент.

През 2018 и 2019 г. обаче имаше и фиксиран процент на увеличение, като за окончателния размер на пенсията се вземаше по-благоприятният вариант. Възрастни предоставиха на "Сега" разпореждания за тези години, от които е видно, че пенсията им е увеличавана с фиксиран процент, защото е бил по-благоприятен от тежестта за стажа. Въпреки това сега този процент не се прилага и хората недоумяват защо.

Другият голям проблем с преизчислението е, че за много хора увеличението не само не достига обявеното средно ниво от 12,5%, но реално този месец те ще вземат по-ниска сума заради намалението наполовина на ковид добавката. Пенсионери смятат, че дотук нямаше да се стигне, ако не бяха пропуснати увеличенията на пенсиите от 2018 и 2019 г.

В. "Сега" публикува обобщение на писмата, които получихме. Имената на част от пенсионерите, които ни писаха, са премълчани, тъй като хората споделиха с нас информация за доходите си. Редакцията продължава да приема сигнали за проблеми с преизчислението - пишете ни на [email protected]

 

Проблемът с трите липсващи години

Много пенсионери сами са изчислили с колко ги ощетява НОИ от липсващите години в индексацията. "Разликата при мен е 157 лв., а при съпруга ми - 35 лв. Това си е чисто ограбване на пенсионерите", пише ни Донка Атанасова. От преизчислението е изключен и действителен стаж след навършена възраст, който също неправилно не е индексиран, посочва тя.

НОИ оставя без индексация за 2018 и 2019 г. и хора, при които именно фиксираният процент на увеличение се е оказал по-изгоден, а не преизчислението през стажа. Такъв е случаят при Цветан Комбев, който предостави на "Сега" разпорежданията за пенсията си за тези две години. И в двете разпореждания е видно, че НОИ увеличава пенсията на г-н Комбев чрез индексация с фиксиран процент, тъй като това е било по-благоприятно за него. Сега обаче двете години липсват в индексацията на преизчислената му пенсия, въпреки че през тях тя не е променяна през стажа (което по принцип е оправданието да не се включват промените от периода 2017-2019). Увеличението за г-н Комбев благодарение на липсващите години е 8,1%. Като прибавим добавките, новата сума за него през януари е само с 6,95 лв. по-висока спрямо полученото през декември.

"Позор за НОИ и МФ. По-лошо от непреизчислена пенсия е погрешно изчислена пенсия", пише ни Валентин Колев. "Може ли да имаш решения за преизчисление (за годините 2017-2019 - б.р.), като е приет по-благоприятният за пенсионера вариант и след години да го отмениш? Това вече е неблагоприятно за десетки хиляди от нас и предварително калкулирана "икономия", възмущава се той. Г-н Колев е от хората, които веднага е обжалвал разпореждането си, но крайният срок за реакция по жалбата е... 5 май 2022 г. Той сам е изчислил, че е ощетен със 124 лв. от размера на пенсията си. С добавките през януари ще вземе 2,87 лв. по-малко.

"Преизчисляването на пенсиите не е коректно. НОИ трябва да публикуват правилата, по които работят. Нека да обяснят защо са заложили да не се включва увеличението с 1.057% за 2019 г. Поради тази причина при мен увеличението е 9.5%", пише ни проф. Цвятко Рангелов.

"Моята пенсия от 1029,48 лв. се увеличава на 1103,72 лв. Увеличението е само 7,2%, т.е. много под измамните и рекламирани средни 12,5%. Общото увеличение с добавката за ковид е само 14,24 лв. Ако бяха отчетени актуализациите за 2018 и 2019 г., моята пенсия трябваше да бъде 1210,97 лв., т.е. останах излъган, ощетен и ограбен от НОИ с цели 107,25 лв. за всеки месец", пише ни пенсионер. Съпругата му е сред тези, които сега ще получат по-малко отколкото през декември. Нейната пенсия е увеличена от 469,89 лв. на 508,81 лв. Увеличението е само 8,28%, като с добавката всъщност има намаление с 21,08 лв. Ако бяха отчетени актуализациите за 2017, 2018 и 2019 г., пенсията на жената трябваше да бъде 571,64 лв. или с 62,83 лв. по-голяма.

"Издиша обяснението, че през 2017-2019 г. не се е прилагало швейцарско правило, а увеличение през коефициента за стажа. И какво от това? Дали ще се нарича швейцарско правило или "коефициент за стажа", става дума все за индексации. Излиза, че си играят терминологично и заобикалят духа на корекцията, предвидена в закона", пише ни Георги Пеев.

 

Проблемът с намаляващите суми

В два примера на реални пенсии в. "Сега" показа, че ще има хора, които сега ще получат по-малко спрямо получаваното през декември. Това не е изключение, показват получените в редакцията писма. За намаление с близо 100 лв. ни пише Любка Крумова.

"За 44 години трудов стаж получих 46 лв. увеличение на пенсията, като не включвам добавката от 60 лв. Според мен това е подигравка. Де факто ще получа по-ниска пенсия  от тази през декември", споделя и Илияна Атанасова.

"Пенсията ми е преизчислена с 3,41% или 17 лв. при 42 г. трудов стаж", пише ни пенсионерка, която се е пенсионирала през 2015 г. От 498 лв. миналия юли, нейната пенсия сега е 515 лв. Видно е, че увеличението няма да покрие намалението на добавката и за тази жена също ще има намаление на общата получавана сума - от 618 на 575 лв.

"Искам да споделя болката от унижението към голяма част от пенсионерите, от подигравката и гаврата с нас за това широко прокламирано увеличение от 12,5% на пенсиите ни. За мен не е увеличение, а намаление на общата сума – пенсия и добавка, която последните месеци общо беше 535 лв., а сега вече ще бъде 515 лв.", пише ни възрастна жена от Русе.

Разочарование има и при хората с първа и втора категория труд. "Без осъвременяването от 2019 г., което е 5,7%, и без да се брои превърнатият стаж от първа категория, резултатът за мен е увеличение с 4,5%. "Няма нищо общо с приказките на лъжливите министри за средно повишение с 12,5%", пише ни Евгени Андреев.

 

Проблемът с изоставащите пенсии

Част от хората, които ни писаха, споделят наблюдения как пенсиите изостават от останалите доходи. "Нарастването на минималната заплата спрямо същия период, към който съм се пенсионирала е 2,24 пъти - от 290 през 2012 г. на 650 лв. към 31 декември 2021 г. При пенсия от 568,38 лв. към 30 май 2012 г., сега трябва да получавам 1273,17 лв., а всъщност пенсията ми не достига дори 1000 лв.", пише ни пенсионерка.

Друга жена ни изпраща таблица, от която се вижда, че се е пенсионирала с 60,76 лв. над средната пенсия за жените в страната за 2012 г., а сега получава със 125,47 лв. под средната за страната (общо мъже и жени). През 2012 г. нейната пенсия е 2,09 пъти по-голяма от минималната, а през 2022 г. е 1,22 пъти по-висока, т.е. с течение на времето се доближава до минималната. Ако съотношението се бе запазило, както е редно, сега пенсията й трябваше да бъде 771,97 лв., а не 455,03 лв. И за тази пенсионерка увеличението не е 12,5%, а 8,9% (37,25 лв.). Заедно с добавките, сумата пада от 537,78 лв. през декември на 515,03 лв. сега.
 

Още за проблемите с преизчислението:

Буря от недоволство се надигна срещу преизчислените пенсии. Масово възрастни се съмняват, че са ощетени, тъй като в разпорежданията им липсва индексация за всяка година. Много хора казват и че са получили по-малко от очакваното. За съжаление, за много възрастни се сбъднаха

 

Ключови думи:

пенсии, преизчисление

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

За кого ще гласувате на парламентарните избори на 2 април?