Медия без
политическа реклама

България плаща за отказ футболистка да бъде записана при мъжете

Това ще ни струва 5000 евро обезщетение по дело в Страсбург

15 Май 2024
Съвет на Европа
Европейският съд

България плаща обезщетение заради отказ девойка футболистка да бъде картотекирана в отбора на младежите. Това става ясно от решенията на Министерски съвет, приети по време на редовното му заседание в сряда.

С едно от тези решения, българското правителство одобрява едностранната декларация, с която "трябва да изплати обезщетение от 5000 евро по жалба пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) за нарушение на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (Конвенцията) поради дискриминация на основание на нейния пол при упражняване на правото й на зачитане на личния живот". На практика по този начин България признава отговорност и се спасява от директно осъждане.

През 2017 г., след навършване на 16 години; жалбоподателката започва да тренира в местния футболен отбор за младежи „старша възраст" (16-18 г.), тъй като в родния й град, а както твърди и в цялата страна по това време, няма отбор по футбол за девойки „старша възраст". Преминава медицински преглед и придобива футболен паспорт в уверение на това, че може да участва в състезания. Жалбоподателката бележи напредък с тренировките и през 2017 г. нейните треньори изпращат молба до Зоналния съвет на Българския футболен съюз във Велико Търново да я картотекира като състезател в отбора на младежите „старша възраст". БФС отказва молбата на основание, че е жена, разказва МС.

В националните производства по нейна жалба за дискриминация националните власти не изследват въпроса дали отказът жалбоподателя да бъде картотекирана в мъжки отбор при твърдяната липса на женски такъв е неоправдано неравно третиране в сравнение с младеж в сходно на нейното положение (дискриминация по признак „пол") по смисъла на чл.14 във връзка с чл. 8 от Конвенцията и в съответствие с практиката на ЕСПЧ. 

Вземайки предвид практиката на ЕСПЧ по делата Pla and Puncernau v. Andorra, no. 69498/01, judgment of 13 July 2004, § 59, Budinova and Chaprazov v. Bulgaria, no. 12567/13, judgment of 16 February 2021 §§ 92-94, в които са установени нарушения на Конвенцията, българското правителство одобрява плащането на обезщетение.

България плаща обезщетение и на арестуван по прокурорско обвинение за подкуп кмет

Българското правителство одобри изплащане на обезщетение от 5 200 евро  ипо жалба пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) за нарушения на презумпцията за невиновност и липсата на вътрешноправно средство за оспорване.

През 2019 г. жалбоподателят е арестуван за подкуп, за който се твърди, че е поискал в качеството си на районен кмет на Пловдив. Жалбата съдържа оплаквания относно изказвания от страна на Прокуратурата на последвалата пресконференция и съдържанието на определението, с което националният съд е наложил мярката му за неотклонение задържане под стража. 

Към настоящия момент наказателното производство срещу жалбоподателя се разглежда на първа инстанция от Окръжен съд -Пловдив. 

Вземайки предвид практиката на ЕСПЧ по делото Баневи срещу България, (жалба № 25658/19), в което са установени нарушения на Конвенцията, българското правителство одобрява ицзплащането и на това обезщетение.