Медия без
политическа реклама

България гласува: всичко за изборите 2 в 1

09 Юни 2024
В машинните секции ще има 4 кутии за бюлетините.
Илияна Димитрова
В машинните секции ще има 4 кутии за бюлетините.

Днес България провежда избори за Народно събрание и Европейски парламент. Освен 240 депутати в националния парламент, ще избираме и 17 български представители в европейския. Изборният ден започна точно в 7:00 ч. сутринта и ще приключи в 20:00, като при чакащи избиратели пред секциите може да се удължи до 21:00.

На сайта на ГД ГРАО може да се направи справка дали името ни присъства в избирателните списъци и в коя избирателна секция можем да гласуваме. Най-лесно това става чрез въвеждане на ЕГН, но може и чрез адрес. Листите с кандидати за депутати в Народното събрание могат да се разгледат тук, а за европейски депутати – тук.

Извън страната ще бъдат открити 769 избирателни секции. Външното ни министерство публикува пълен списък с адресите на местата за гласуване.

 

Специфики на вота

Важно е да се знае, че правото да се гласува на евроизборите зависи от спазването на изискването за уседналост. Иначе казано, евродепутати могат да избират само онези български граждани, които са живели най-малко през последните три месеца в България или в друга страна-членка на ЕС. За български гражданин това означава, че трябва да има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на България или постоянен адрес на територията на Република България и настоящ адрес в друга страна-членка на ЕС към 9 март 2024 г.; а за гражданин на друга страна-членка на ЕС – да има адрес на пребиваване у нас или в друга страна в ЕС към 9 март 2024 г.

Само с хартиени бюлетини ще могат да гласуват избиратели, които нямат права да гласуват на евроизборите, защото не отговарят на изискването за уседналост. Причината е, че на машината такъв избирател не може да бъде ограничен за какво гласува.

В избирателните секции ще има два избирателни списъка - по един за националните и за европейските избори. Гражданите, които искат да гласуват и на двата избора, трябва съответно да се подпишат и в двата списъка.

В секциите, където се гласува само на хартия, ще има две урни - по една за националните и европейските избори. В секциите с машини обаче те ще бъдат четири - две за хартиени бюлетини и две за машинни бюлетини. Затова трябва да се внимава къде какво се пуска.

 

Гласуване с хартия

Избирателят има правото да избере дали да гласува с хартиена бюлетина или на машина (ако секцията му разполага с устройство за гласуване - списък на машинните секции в страната тук и в чужбина тук). Ако избере хартията, получава бюлетина за всеки избор, в който желае да участва.

Бюлетините са бели, но съдържанието им е отпечатано с цветно мастило - за евроизборите е синьо, а за националния вот - зелено.

На гърба на бюлетината член на секционната комисия трябва да постави печат преди гласуване. Бюлетината се попълва със синя химикалка, като се поставя знак X или V. Задължително трябва да се попълни квадратче с името на партия, коалиция или независим кандидат - иначе бюлетината става невалидна. По желание може да се отбележи предпочитан кандидат, като се поставя знак X или V в кръгчето с неговия номер.

Бюлетините трябва да се сгънат така, че да не се вижда какво е отбелязал избирателят. След това се подават на член на секционната комисия, който да ги подпечата втори път и да им откъсне отрязъка с номера. Тогава избирателят ги пуска в съответните кутии, подписва се в избирателния списък/списъци и си взима документа за самоличност.

 

Гласуване с машина

Повечето секции в страната и част от секциите в чужбина ще разполагат с устройства за гласуване. За да гласува, избирателят получава карта, която трябва да постави в отвора на машината с чипа нагоре.

На екрана трябва първо да избере дали иска да участва само в единия избор или в двата. Електронните бюлетини са разположени на три страници, които могат да се преглеждат. Отново задължително е да се избере партия, коалиция или независим кандидат. Преференцията е по желание.

След като гласува, машината отпечатва бюлетините. Не трябва да се бърза да се издърпат - едва когато устройството издаде звуков сигнал. Трябва да прегледаме съдържанието на бюлетините, да ги сгънем така, че да не се вижда как сме гласували и да ги дадем на член на секционната комисия, който да ги подпечата. Тогава ги пускаме в съответните кутии, подписваме се и си взимаме документите.

 

Гласуване в чужбина

Вотът в чужбина си има специфики, освен уседналостта.

Тези избиратели, които не са подали предварително заявление за гласуване, трябва да подадат в секционната комисия декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

В бюлетината за евроизборите ще има кръгчета за отбелязване на преференции, а в тази за националния вот - не.

За детайлна информация за изборите, за нашите права и задължения, може да се прегледат интерактивните брошури на ЦИК:

 

 

Последвайте ни и в google news бутон