Медия без
политическа реклама

От 7 януари: нови пенсии и две добавки към тях

Възрастта и стажът за пенсия се увеличават от днес

01 Яну. 2022Обновена
Pixabay

От 7 януари пенсионерите ще усетят ефекта на големите промени в пенсиите, влезли в сила на 25 декември. Това означава нови, преизчислени размери на пенсията за всички, както и две добавки - вече неизменната ковид добавка, която обаче е наполовина на получаваното от октомври до декември и малка сума от увеличението на пенсиите за последните 7 дни на годината.

Създадени са графици за изплащане на пенсиите от 7 до 20 януари 2022 г., които са налични във всяка пощенска станция, уверяват от "Български пощи". През това време пощите приоритетно ще обслужват клиенти над 60 години от началото на работното време до 12:00 часа. Клиентите под тази възраст, както и тези, на които се налага да бъдат обслужвани извън графика за пенсии, трябва да посещават пощенските станции извън този времеви диапазон, посочват от дружеството.

В случай, че клиентът е възпрепятстван да посети пощенската станция за получаване на месечната си пенсия, „Български пощи“ ЕАД за периода на извънредната епидемична обстановка може да:

- изплати пенсията в дома на пенсионери над 68 години, след подадено заявление в пощенската станция, където пенсионерът получава личната си пенсия;

- изплати пенсия на упълномощен представител на пенсионера, след предоставяне на еднократно изрично пълномощно или нотариално заверено пълномощно;

- изплати срещу подпис пенсия и добавките към нея до двукратния размер от социалната пенсия за старост, без пълномощно, на съпруг (съпруга), на пълнолетни деца или на родители на пенсионера, които следва да докажат това свое качество като представят документите за самоличност на получателя и на пенсионера.

 

Какво ще получат пенсионерите този месец?

 

ПРЕИЗЧИСЛЕНИ ПЕНСИИ

Всички трудови пенсии и добавки, отпуснати до 24 декември 2021 г., са преизчислени с нов коефициент за всяка година действителен трудов стаж. Той е увеличен от 1,2 на 1,35, като се очаква това да доведе до средно 12,5% увеличение на пенсиите.

Именно този месец започва изплащането на преизчислените пенсии. За да разберат какъв е новият размер на пенсията им, пенсионерите трябва да поискат разпореждането от НОИ, като могат да го получат с препоръчано писмо, чрез системата за сигурно електронно връщане или на място в териториалното поделение на НОИ.

Промяната може да не се почувства осезаемо от пенсионерите заради добавката от 120 лв., която получаваха, но тя е историческа - такова преизчисление не е правено от 2008 г. То е и значително по-голямо от обичайните няколко процента, с които пенсиите се осъвременяват всяка година по швейцарското правило.

 

НОВИ РАЗМЕРИ НА НЯКОЛКО ВИДА ПЕНСИИ

Наред с преизчислението, на 25 декември 2021 г. влязоха в сила и нови размери на няколко вида пенсии. Минималната пенсия се увеличава от 300 на 370 лв. Максималната се вдига от 1440 на 1500 лв. Социалната пенсия за старост става 170 лв. Минимална пенсия се очаква да получат около 1 030 000 възрастни, което е половината от пенсионерите у нас. Ограничени от тавана ще бъдат пенсиите на около 34 000 пенсионери.

Заедно с тези пенсии се увеличават и други видове минимални и социални пенсии. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, отпускана при непълен осигурителен стаж става 314,50 лв. Личната пенсия за инвалидност поради общо заболяване ще бъде между 314,50 и 425,50 лв. според степента на увреждане. Минималният размер на наследствената пенсия нараства на 277,50 лв.

Заради увеличението на социалната пенсия се увеличават още някои видове пенсии и добавки - социалните пенсии за инвалидност, пенсиите за военна и гражданска инвалидност и персоналните пенсии, както и добавката за чужда помощ, добавката за инвалидите от Отечествената война и тази за ветераните от войните.

 

КОВИД ДОБАВКА

От януари до края на юни пенсионерите ще получават по 60 лв. ковид добавка, независимо от размера на пенсията. Това е наполовина по-малко от 120-те лв., получавани от октомври до декември, но заедно с преизчислението общата сума следва да е поне толкова, колкото беше преди Нова година.

 

ДОБАВКА ЗА 7 ДНИ

С тазмесечните си пенсии пенсионерите ще получат и малка добавка, която ще е разликата между старите и новите размери на пенсиите за седемте дни от 25 до 31 декември 2021 г.

 

ДОБАВКА ЗА ВАКСИНА

През последните дни на старата година бе решено да се стимулира ваксинацията сред възрастните с нова добавка за ваксинирани пенсионери. Тя е 75 лв. и въпреки че програмата за стимулиране влиза в сила от днес, първите добавки ще бъдат изплатени с февруарските пенсии.

Право на добавката ще имат:

- всички пенсионери, които към 31 декември 2021 г. са със завършен ваксинационен цикъл. Те ще вземат еднократно 75 лв. с пенсията си за февруари, без да се подават никакви документи. 

- всички пенсионери, които са с незавършен ваксинационен цикъл и завършат този цикъл в периода от януари до юни 2022 г, както и хора, които си поставят в този период бустерна доза. Няма да има натрупване на добавки - добавката от 75 лв. може да се ползва само веднъж. Т.е. ако пенсионерът е получил добавка за завършен ваксинационен цикъл до края на декември 2021, а после си постави бустерна доза до три месеца, няма да има право на втора добавка. 

- право на 75 лв. добавка ще имат и пенсионери, които си поставят първа доза от началото до края на месец юни. Целта е да не се чувстват ощетени хората, които са се ваксинирали с първа доза в последния момент от действието на тази програма за стимулиране и не могат да повторят втора доза в рамките на изтичането й.

 

ВЪЗРАСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ

През 2022 г. жените ще могат да се пенсионират на 61 години и 10 месеца при 36 години и 2 месеца осигурителен стаж, а мъжете - на 64 години и 5 месеца с 39 г. и 2 месеца осигурителен стаж.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

пенсии

Още по темата