Медия без
политическа реклама

60-метрова кула ще се появи в най-застрояващата се част на София

Главният архитект на столицата е разрешил повишаване на показателите за строителство в терени срещу зоопарка

12 Яну. 2024
Блогърът Боян Юруков показа как биха могли да изглеждат бъдещите високи сгради на кръстовището на бул. "Филип Кутев" и "Симеоновско шосе".
Боян Юруков Фейсбук
Блогърът Боян Юруков показа как биха могли да изглеждат бъдещите високи сгради на кръстовището на бул. "Филип Кутев" и "Симеоновско шосе".

В изключително интензивно застрояващата се южна част на София- ж.к. "Кръстова вада", зоната около зоопарка и т.н, се подготвя появата на нова много висока жилищна сграда. На 10 януари главният архитект на столицата Здравко Здравков е издал градоустройствена заповед, с която позволява изменение на показателите за застрояване на няколко поземлени имота и обединяването им в един урегулиран парцел с големина над 3,7 дка. Със заповедта се променят устройствените показатели и от разрешено застрояване в малките терени до 10 м. в новият УПИ вече се допуска строеж на 60-метрово здание (около 20 етажа) и на още едно до 30 метра, съобщи във Фейсбук блогърът Боян Юруков, който показа и визуализация на бъдещото застрояване. След окончателното одобрение новото строителство ще бъде изградено на кръстовището на току-що завършения бул. "Филип Кутев" и "Симеоновско шосе". В съседство и срещу двете планирани нови високи кооперации вече се строят множество други жилищни и офис сгради. Според Общия устройствен план на София зоната около терена на бъдещето строителство е с предназначение за многофункционално застрояване (СМФ) - без горен праг за височина на сградите. По-старите сгради наоколо са с до 26 м кота корниз.

Искането за новия ПУП е внесено през април м.г. от две фирми и физически лица, които са собственици на имотите. След това преписката е изпратена до кмета на район "Лозенец" Константин Павлов, в чието становище се изразява "загриженост във връзка с увеличаването на етажността и параметрите на застрояване". Районният кмет предлага да бъде направено транспортно-комуникационно проучване и да се извършат допълнителни анализи по отношение на габарита на съществуващите улици, става ясно още от документите.

Възражения срещу предстоящия строеж подават и двама собственици на имоти в съседство, които по-късно са оттеглени. Във връзка със становището на кмета на "Лозенец" е внесено изследване на застрояването в два варианта. С вариант 1 се предлага жилищна сграда с етажност 30 м., а с вариант 2 се залагат две сгради- от 30 м и 60 м. Според вносителите с вариант 2 се създава "повече пространство и се осигурява възможност за по-големи озеленени площи, благоприятстващи по-добрия микроклимат в района". Пояснява се още, че сградата е с жилищна функция и жилищата в нея заемат повече от 60 % от общата разгърната застроена площ. 

През ноември проектът за устройствен план е разгледан и на експертен съвет. Взето е решение, че двете възражения не подлежат на разглеждане, тъй като са оттеглени. Във връзка със становището на районния кмет е пояснено, че към подробния устройствен план са представени допълнителни графични и текстови материали, доказващи, че проектът не противоречи на Закона за устройство и застрояване на Столична община. В крайна сметка експертният съвет приема плана със служебни предложения за корекция и допълване. На 5 януари те са внесени и само 5 дни по-късно е издадена заповед на главния архитект. 

Това е поредният проект за високо строителство в различни части на София, който получава зелена светлина. По време на предизборната кампания на отминалите кметски избори почти всички кандидати заявяваха категорично, че на уплътняването на вече съществуващите квартали трябва да се сложи край. Почти всеобщо бе и мнението, че строителният натиск и инвестициите във вече презастроените южни части на града трябва да се пренесат към северна София. Говореше се и за преразглеждане на Общия устройствен план на Столична община и за намаляване на коефициентите на застрояване в зоните, които вече са силно застроени. Работата по промените обаче може да се случи само при дейсгващ общински съвет, какъвто все още няма.  

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата