Медия без
политическа реклама

От 15 до 18 септември НОИ няма да приема данни за майчинство

Прекъсването се налага заради актуализиране на софтуера с новия бащински отпуск

14 Септ. 2022
Pixabay

От 15 до 18 септември Националният осигурителен институт няма да приема данни от удостоверения за изплащане на парични обезщетения за майчинство. Временното прекъсване на приема се налага поради необходимостта от актуализиране на програмните продукти и системи след въвеждането на бащински отпуск и обезщетение за бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст.

В периода между 15 и 18 септември 2022 г. в рубрика „Е-услуги и справки“ на сайта на института ще бъде публикувана нова версия с изменения и допълнения в програмния продукт за въвеждане, контрол и изпращане на данни от удостоверения, приложения № 9, № 10 и № 11 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи.

Днес, 14 септември 2022 г., е последният ден, в който ще се приемат данни от използваните до този момент образци на удостоверения, приложения № 10 и 11 за изплащане на парични обезщетения, а след прекъсването - само тези от утвърдените от управителя на НОИ образци на удостоверения (в сила от 01.08.2022 г.), независимо за кои периоди ще се отнасят. Тези образци са публикувани на интернет страницата на НОИ в рубрика “Формуляри и образци за временна неработоспособност и майчинство”.

Последвайте ни и в google news бутон