facebook
twitter

ГОРЕЩИ НОВИНИ / България

От 1 юни карантината остава за осем държави в Европа

На задължителна 14-дневна изолация подлежат и пристигащите от трети страни без Сърбия и Северна Македония
3 165
 Илияна Кирилова

От 1 юни пада забраната за влизането у нас на български граждани и граждани от държави членки на ЕС, Великобритания и Северна Ирландия, страните от Шенгенското пространство, Сърбия и Северна Македония. За голяма част от страните отпада и задължителната 14-дневна карантина. Тя остава за всички лица, които влизат у нас от силно засегнати страни - Швеция, Великобритания и Северна Ирландия, Белгия, Ирландия, Португалия, Испания, Малта, Италия, както и от всички трети страни с изключение на Сърбия и Северна Македония. Това гласи заповед на здравния министър Кирил Ананиев, подписана тази вечер. Ето пълният текст на новите правила:

 

Здравният министър издаде Заповед № РД-01-/29.05.2020 г., с която регламентира влизането в Р България, считано от 1 юни, транзитното преминаване през територията на страната, както и поставянето под 14-дневна карантина.

Заповедта гласи:

I. Въвеждам временна забрана за влизане на територията на Република България, считано от 1 юни 2020 г., както следва:

1. Временно забранявам влизането на територията на Република България на всички лица, независимо от тяхното гражданство, през всички гранични пунктове, с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт.

2. Забраната по т. 1 не се отнася за:

а)  българските граждани, гражданите на държави членки на Европейския съюз (ЕС), Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, на страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан), Република Сърбия и Република Северна Македония, членовете на семействата на български граждани, както и лицата, които са във фактическо съжителство с български гражданин, лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства;

б) медицински специалисти, медицински научни работници, социални работници, и техните ръководители, когато целта на пътуването е с свързана упражняваната от тях професия;

в) работници, които участват в доставките на лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни средства, медицинска апаратура, включително при инсталирането и поддръжката ѝ;

г) транспортен персонал, ангажиран с международен превоз на пътници и товари, екипажи на въздухоплавателни средства, извършващи търговски въздушен превоз, и друг транспортен персонал при необходимост, включително екипажи на плавателни съдове и лицата, ангажирани с поддръжката на плавателните съдове;

д) чуждестранни официални длъжностни лица (държавни ръководители, членове на правителства и др.) и членовете на техните делегации, както и дипломати, служители на международни организации, военнослужещи, служители на службите за сигурност и обществения ред и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения;

е) лица, пътуващи по хуманитарни причини;

ж) представители на търговско-икономическите и инвестиционни дейности и лица, имащи пряко отношение към: изграждане, поддържане, експлоатация и осигуряване на безопасността на стратегическата и критичната инфраструктура на Република България, изпълнение на проекти, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите, анализи по проекти на потенциални инвеститори и други дейности от значение за икономиката на страната, , удостоверено с писмо от министъра на икономиката или друг министър, отговарящ за съответната дейност,  както и лица, ангажирани в корабостроенето и кораборемонта;

з) сезонни земеделски работници и работници в областта на туризма;

и) погранични работници.

3. Изключение от забраната по т. 1 се допуска и по отношение на транзитно преминаване през територията на Република България на:

а)  гражданите на държави членки на Европейския съюз, на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия и на страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан) и членовете на техните семейства, с цел да се завърнат в държавата, където пребивават;

б) гражданите на трети страни, които имат разрешение за дългосрочно пребиваване в друга държава-членка на Европейския съюз, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, или в страна по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан)  и членовете на техните семейства, с цел да се завърнат в държавата, където пребивават;

в) гражданите на Република Сърбия, Република Северна Македония, Черна гора и Република Турция с цел да се завърнат  в държавата, чиито граждани са.

            4. Транзитното преминаване се допуска единствено в случаите, когато може да се гарантира незабавното напускане на територията на Република България.

            5. Всички лица, които влизат на територията на Република България от Кралство Швеция, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кралство Белгия, Република Ирландия, Република Португалия, Кралство Испания, Република Малта и Италия както и от всички трети страни, с изключение на Република Сърбия и Република Северна Македония, се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощено от него длъжностно лице.

            6. Изключение от изискването за поставяне под карантина на лицата по т. 5 се допуска по отношение на:

            а) български граждани и граждани на други държави членки на ЕС, на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан), които са лица по т. 2, букви „е“ и „ж”;

            б) водачите на автобуси, извършващи международен превоз на пътници;

            в) водачите на товарни автомобили, които извършват или приключват    международен превоз на товари и стоки.

            г) членовете на екипажите на плавателни съдове – български граждани

д) лицата по т. 2, букви „б“, “в“, „д“ и „и“, независимо от тяхното гражданство.

7. Съответната регионална здравна инспекция предоставя информация на Министерството на външните работи за поставените под карантина чужди граждани (имена, дата на раждане, номер на документ, гражданство). 

8. Лицата, които не се поставят под карантина, както и лицата, които преминават транзитно през територията на страната по реда на т. 3, представят на органите на граничния здравен контрол декларация по образец - Приложение № 1, в която се задължават да спазват противоепидемичните мерки, въведени със заповед на министъра на здравеопазването на територията на Република България, както и, че са запознати с рисковете от заболяването COVID-19.

9. Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) определя място, на което трябва да престоят товарният автомобил и водачът, до отпадане на съответната забрана, в случаите, при които водачите на товарни автомобили, превозващи товари и стоки, предназначени за други държави, на които се разрешава транзитно преминаване през Република България, поради забрана от страна на държава, гранична на Република България, не могат да напуснат страната..

10. За членове на екипажа на въздухоплавателни средства до и от летища за обществено ползване на територията на Република България, се прилага следният специален режим:

а) членовете на екипажа на въздухоплавателно средство, което извършва полет от Република България до територията на друга държава, което не е престояло на територията на тази държава, освен на перона (стоянка, ръкав за обслужване на самолета) и този престой е за изпълнение на задължителната предполетна подготовка, и кацащо отново в Република България, не подлежат на поставяне под карантина;

б) членовете на екипажа на въздухоплавателно средство, което извършва полет до територията на Република България от територията на друга държава, влизат на територията на Република България, при положение, че не напускат въздухоплавателното средство, освен за задължителната предполетна подготовка, като времето им за престой до излитането за следващия планиран полет не надвишава общото им разрешено заето време (FDP), но не повече от 12 (дванадесет) часа;

в) членовете на екипаж на въздухоплавателно средство, което извършва полет до територията на Република България с цел доставяне на въздухоплавателно средство за техническо обслужване и връщането му след такова, които са чужди граждани, влизат на територията на Република България, при положение, че не напускат въздухоплавателното средство, освен за задължителната предполетна подготовка, като времето им за престой до излитането за следващия планиран полет не надвишава общото им разрешено заето време (FDP), но не повече от 12 (дванадесет) часа;

г) при установяване на пътник със симптоми на COVID-19 на борда на въздухоплавателно средство, което е кацнало на територията на Република България, членовете на кабинния екипаж, обслужвал пътника със симптоми на COVID-19, не се планират за следващ полет, като се поставят под задължителна 14-дневна карантина, съгласно указанията на органите на държавния здравен контрол.

II. Заповед № РД-01-274 от 21.05.2020 г. на министъра на здравеопазването се отменя.

III. Заповедта влиза в сила от 01.06.2020 г.

IV. Заповедта да се съобщи на директорите на регионалните здравни инспекции, на министъра на вътрешните работи, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на регионалното развитие и благоустройството, на министъра на външните работи и министъра на икономиката за сведение и осъществяване на контрол за изпълнение на мерките и да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването  на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

25

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

Гърция затвори границата с България за три дни

11.07.2020

22789 8
СЗО призова света за по-агресивен подход към коронавируса

11.07.2020

1729 7
В Гърция вече ще се влиза само с отрицателен тест за Ковид-19

10.07.2020

1809 1

Коментари

дъртреалист

Тука вече се борим за приза - хептен най-малоумна държава,

която, след като се намушка в крака, 

сега и върти ножа, да го усети по-добре.

 

Талибан

Тука вече се борим за приза - хептен най-малоумна държава,

Ако трябва да сме съвсем честни, ти си просто кибик - за нищо не се бориш. 😁

дъртреалист

ЗАПОВЕД

от ШЕСТ точки

и

ДВАДЕСЕТ ПОДТОЧКИ...

А, бе, малоумно, бавноразвиващо се, ехоо, 

Никой турист няма и да помисли да стъпи тука, да не са луди...

дъртреалист

Кой глупак, управник в туристическа държава,

ще плаши туристите с 14 дни карантина,

при положение, че и за децата стана ясно, че епидемия НЯМА. 

Туткалчев
снимка на Туткалчев

От 1 юни карантината остава за осем държави в Европа

 

Редакцията, Европа и ЕС не са тъждествени понятия. 

Осем са изброените от вас страни, които са членки на ЕС. Макар да не знам Кингдъма трябва ли да го броим за еврочлен. 

В Европа влизат дори страни като Казахстан, Русия, Турция, Беларус, Украйна, Азербайджан и т.н. С тях как сме?

Зазимен

Ако Казахстан е европейска, Киргизия каква е?!?

Туткалчев
снимка на Туткалчев

Азиатска.

Зазимен

Що така.  Една връз друга са.  Малко ми е обидно за Бешкек.

 

Туткалчев
снимка на Туткалчев

Ми гледай линията на Уралските планини и я продължи до северното крайбрежие на Каспийско море. 

дъртреалист

за нищо не се бориш

... боря се за твоето свободно бъдеще, тъпчо.

В момента върви четвърти сезон първа серия подчиняване на робите.

МАски, 1.5 метра, столове през един...

важно е да се чувстваш виновен...

Ти, спази ли МЕРКИТЕ, днес?

ама Честно...

я си спомни...

soika prismehulka

АБЕ,къде е БАТКО,не съм го виждал в телевизора от седмица?!

Туткалчев
снимка на Туткалчев

Е, няма такава държава!!! 

 

В т.2, б. а) е казано: 

2. Забраната по т. 1 не се отнася за:

а)  българските граждани, гражданите на държави членки на Европейския съюз (ЕС), Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, на страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан), Република Сърбия и Република Северна Македония....

 

Което означава, че всички граждани от ЕС, а също от Великобритания и Сев. Ирландия няма да бъдат подлагани на карантина. 

Но в т. 5 е казано: 

5. Всички лица, които влизат на територията на Република България от Кралство Швеция, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кралство Белгия, Република Ирландия, Република Португалия, Кралство Испания, Република Малта и Италия както и от всички трети страни, с изключение на Република Сърбия и Република Северна Македония, се поставят под карантина за срок от 14 дни....

 

Ся, какво да мисли човек за хората, съчинили този документ? Не са ли мисирки? 

И защо някои ги избират?

дъртреалист

. . . . 

На 20 април 2020 във Великобритания бе приет законопроект за поправки в Закона за общественото здравеопазване от 1984 г.. Съгласно тези поправки държавата получава пълномощия да принуждава гражданите да се ваксинират от различни заболявания без да се съобразява дали са съгласни или не са съгласни. Който откаже може да бъде задържан, без дори да има санкция от съда.

https://frognews.bg/politika/skandalno-kisindjar-izbivaneto-arabite-izrael-chipiraneto-sveta.html

Slava
снимка на Slava

2. Забраната по т. 1 не се отнася за:

а)  българските граждани, гражданите на държави членки на Европейския съюз (ЕС), Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, на страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан), Република Сърбия и Република Северна Македония....

 

Което означава, че всички граждани от ЕС, а също от Великобритания и Сев. Ирландия няма да бъдат подлагани на карантина. 

 

Не означава. Означава, че забраната за ВЛИЗАНЕ в България не се отнася за тях. Но като влязат, ги очаква карантина.

 

 

5. Всички лица, които влизат на територията на Република България от Кралство Швеция, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кралство Белгия, Република Ирландия, Република Португалия, Кралство Испания, Република Малта и Италия както и от всички трети страни, с изключение на Република Сърбия и Република Северна Македония, се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощено от него длъжностно лице.

 

 

Туткалчев
снимка на Туткалчев

Което означава, че всички граждани от ЕС, а също от Великобритания и Сев. Ирландия няма да бъдат подлагани на карантина. 

 

Не означава. Означава, че забраната за ВЛИЗАНЕ в България не се отнася за тях. Но като влязат, ги очаква карантина.

 

Слава, би ли обяснила какво си искала да кажеш? 

Flamand

Е, няма такава държава!!! 

 

В т.2, б. а) е казано: 

2. Забраната по т. 1 не се отнася за:

а)  българските граждани, гражданите на държави членки на Европейския съюз (ЕС), Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, на страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан), Република Сърбия и Република Северна Македония....

 

Което означава, че всички граждани от ЕС, а също от Великобритания и Сев. Ирландия няма да бъдат подлагани на карантина. 

Няма. я! Не може да покрие изискванията на ПИЗА за 7 клас за четене с разбиране, не прави разлика между забрана за влизане и разрешено влизане, но с карантина, а държавата дипломи за по-високо ниво му дала.

Slava
снимка на Slava

I. Въвеждам временна забрана за влизане на територията на Република България, считано от 1 юни 2020 г., както следва:

1. Временно забранявам влизането на територията на Република България на всички лица, независимо от тяхното гражданство, през всички гранични пунктове, с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт.

 

-------------------

 

Това е ясно, нали? После следват онези на които е разрешено да влязат в България. После казват кои НЕ са в карантина, после казват кои СА в карантина. Ако някой идва от Австрия или Германия (примерно) - няма карантина. Ако някой идва от Италия, Великобритания, Испания (примерно - изредени са...) - има карантина.

 

 

Туткалчев
снимка на Туткалчев

Пардон! 

Грешката е моя. 

В случая мисирката съм аз.

Има такава държава! 😄

Luft hans

Текста казва, че не е забранено ВЛИЗАНЕТО в България на тия осем, но трябва да се подложат на карантина. За останалите по горната точка(да кажем Бразилия) и ВЛИЗАНЕТО е забранено.

Miranda
снимка на Miranda

Славе, благодаря ти, че обясни , признавам си, не го бях разбрала...👍

Slava
снимка на Slava

Можеха да я напишат по друг начин, защото тези заповеди, наредби се четат и от чужденци. Имам приятелка рускиня, която постоянно ги чете, знае български, но закони, заповеди, наредби все грешно ги разбира. Образована жена е, но ѝ е трудно проследяването мисълта на министъра.😂

 

_____________

 

Карантина няма и за транзитно преминаващи

 

3. Изключение от забраната по т. 1 се допуска и по отношение на транзитно преминаване през територията на Република България на:

 

а)  гражданите на държави членки на Европейския съюз, на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия и на страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан) и членовете на техните семейства, с цел да се завърнат в държавата, където пребивават;

б) гражданите на трети страни, които имат разрешение за дългосрочно пребиваване в друга държава-членка на Европейския съюз, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, или в страна по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан)  и членовете на техните семейства, с цел да се завърнат в държавата, където пребивават;

в) гражданите на Република Сърбия, Република Северна Македония, Черна гора и Република Турция с цел да се завърнат  в държавата, чиито граждани са.

Зазимен

 

Пет., 29/05/2020 - 21:38

Туткалчев

Ми гледай линията на Уралските планини и я продължи до северното крайбрежие на Каспийско море. 

Можем да гледаме и нещо друго - тъжната констатация на Солженицин, че не ще склопи спокойно очи, ако не доживее да види единни Великорусия, Малорусия, Белорусия и Южен Сибир.

Василиса Прекрасна

Малко остана.

Преди да умре Солженицин, Путин го посети в САЩ, и му го обеща.

Така че, той почива спокоен.

Да му мислят живите.

Satchi

Защо се вълнувате толкова? След три-четири дни ще има нова заповед. Е, дали ще отмени тази или ще ни върне малко повече свобода или пък нови карантини и глоби, защото се поопразни хазната ... 

Supertramp
снимка на Supertramp
Доколкото разбирам , ако един българин хване самолета от Милано до София , премине през всички летищни проверки на температура , движи се с маска , лети в самолета с маска , мие си ръцете с гелове ... и каца в София - той мигом се опандизва за 14 дена домашен арест . Не "карантина" , защото в момента няма никакви епидемии , които да налагат "карантина"... Обаче ако същият този българин от Милано се качи на колата си , прекоси без никакви проблеми отворените граници със Словения , Хърватско ,Сърбия и се появи на Калотина , въпреки че се е освинил по множество бензиностанции , кафета , мотели , пътни кенефи и т.н. - той си влиза като цар в БГ ! Без никаква "карантина". После се сърдите че ви управлявали умствено изостанали.

Влез или се регистрирай за да коментираш