facebook
twitter

Горещи новини

Асоциацията на прокурорите: Искаме Иван Гешев за главен

Той е доказал на практика, че притежава  и изявени ръководни, административни и мениджърски умения и компетенции, пише в становището
1607
Илияна Кирилова

Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България излезе със становище в подкрепа на номинирания за главен прокурор Иван Гешев. То е публикувано на сайта на Асоциацията и в него се казва, че Гешев отговаря на всички професионални критерии и законови изисквания. Авторите се солидаризират с "масовата подгрепа за  за г-н Иван Гешев, изразена от стотици прокурори, следователи и служители от различните организационни структури и нива в Прокуратурата на Република България" и твърдят, че номинираният за главен прокурор "е доказал на практика, че притежава  и изявени ръководни, административни и мениджърски умения и компетенции, както и способността да формира, развива, ръководи и мотивира способен и ефективен екип"

Ето и цялото становище (без редакторска намеса):

"Във връзка с процедурата за избор на главен прокурор на Република България Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България изразява принципната си, убедена и категорична подкрепа за номинирания кандидат г-н Иван Стоименов Гешев.

Изразяваме твърдото си несъгласие с опитите на някои среди настоящият избор да бъде превърнат в политически фарс и опорочен от инспириран уличен натиск и компроматна кампания. Призоваваме цялото българско общество да прояви зрялост и отговорност, като дебатът и процедурата се развиват само и единствено на „полето“ на  професионалните критерии и законовите изисквания.

Асоциацията на прокурорите в България представи на вниманието на професионалните среди, обществото и медиите принципно становище за качествата, на които следва да отговаря бъдещият главен прокурор. Считаме, че единодушно номинираният от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет кандидат г-н Иван Стоименов Гешев отговаря на тези критерии.

Напълно споделяме и се солидаризираме с масовата подкрепа за г-н Иван Гешев, изразена от стотици прокурори, следователи и служители от различните организационни структури и нива в Прокуратурата на Република България. Тази безпрецедентна подкрепа показва ясното желание на огромния процент от работещите в системата, за главен прокурор на Република България да бъде избран именно прокурор, който да е посветил своя професионален и житейски път на прокуратурата.

Убедени сме, че богатият дългогодишен професионален опит на г-н Гешев, който в кариерното си развитие е започнал от най- ниското ниво като прокурор на първоинстанционно ниво, за да достигне до заеманата от него към настоящия момент длъжност Заместник на главния прокурор, ще бъде огромен плюс в неговата бъдеща дейност. Нещо повече, в качеството му на следовател и служител от системата на Министерството на вътрешните работи, г-н Гешев има реален практически опит и в сферата на разследването и разкриването на престъпленията, което с оглед нуждата от координирана реакция срещу престъпността като обществен и социален феномен, е безценно и от изключителна важност.

Този огромен опит, това детайлно познаване на функционирането на системата на различните й нива, на плюсовете и минусите, на специфичните й връзки с останалите държавни органи  от правоохранителния сектор, на действителните нужди, както на работещите в системата кадри, така и на българските граждани, ще даде възможност на г-н Гешев незабавно да пристъпи към решаване на проблемите, към осъществяване на необходимите политики и към реализирането на очертаните от него стратегически приоритети в дейността на Прокуратурата на Република България.

Считаме, че освен чисто прокурорските си качества, с работата си като административен ръководител на Специализираната прокуратура и като Заместник главен прокурор, г-н Иван Гешев е доказал на практика, че притежава  и изявени ръководни, административни и мениджърски умения и компетенции, както и способността да формира, развива, ръководи и мотивира способен и ефективен екип.

В своята досегашна дейност като редови прокурор, административен ръководител и член на Асоциацията на прокурорите в България, г-н Иван Гешев винаги е демонстрирал откритост, честност, принципност и диалогичност в отношенията си с обикновените прокурори, следователи и служители. Вярваме, че тези качества са от решаващо значение за функционирането на Прокуратурата на Република България като  единен организъм. Създаването на нормална и спокойна работна атмосфера е от ключово значение за ефективността на всяка една система.

Като съсловна организация на прокурорите в България изцяло подкрепяме и адмирираме ясно изразения в концепцията на г-н Иван Гешев приоритет за социална ангажираност с проблемите на работещите в системата прокурори, следователи и служители. Убедени сме, че г-н Гешев ще се ръководи от максимата, че най- важният ресурс на всяка една система са работещите в нея хора. В тази връзка изразяваме своята готовност неуморно и последователно да работим, като си партнираме и сътрудничим с главния прокурор на Република България за постигане на следните цели: подобряване на условията на труд и на материалната база; гарантиране на адекватни за положения труд и усилия трудови възнаграждения; осигуряване на предвидимо и справедливо допълнително материално и нематериално стимулиране; разширяване възможността за ползване на ведомствени жилища и базите за почивка и отдих; подобряване на съществуващите застрахователни условия; доразвиване на съществуващата система на подпомагане на нуждаещите се колеги; изграждане на система за психологически грижи и помощ и т.н.

Ще подкрепяме и всички бъдещи усилия на главния прокурор и ръководството на Прокуратурата на Република България за гарантиране на справедлива натовареност; за постоянно професионално усъвършенстване, квалификация и обучения; за равна, реална и базирана на справедливи критерии възможност за кариерно развитие и израстване; за прозрачност и обективност при провежданите процедури за избор на административни ръководители.

С оглед постигане на реални и видими резултати в противодействието на престъпността, от ключово значение е и наличието на адекватна и модерна нормативна рамка. В своята концепция г-н Гешев е акцентирал на належащата нужда от усъвършенстване на материалното и процесуално законодателство, която необходимост е осъзната и споделена от всички работещи в сферата на разследването и наказателното правораздаване професионалисти.

Безспорно достойнство в концепцията на г-н Гешев и в публичните му изяви е изразеното от него последователно виждане, че бъдещият главен прокурор трябва да стъпи на солидната основа и да надгради над постиженията на своите предшественици, като със своя труд, усилия и умения спомогне за възходящото развитие на Прокуратура на Република България и утвърждаването на нейния авторитет.

Съзнаваме, че като магистрати, ние до голяма степен сме длъжници на българските граждани. Трябва веднъж завинаги да спечелим двете най- важни битки- в борбата с т-н. “битова“ престъпност и в борбата с престъпността по високите етажи на властта. Тези два проблема са своеобразен бич за съвременното българското общество и понякога оставят у обикновените хора горчивото чувство за липса на справедливост. Ето защо на всички нас е необходим не просто главен прокурор, който формално отговаря на законовите критерии за заемане на длъжността, а човек който притежава куража  и непримиримостта да води и спечели тези битки. Вярваме, че именно г-н Иван Гешев е този човек и професионалист, който на практика е демонстрирал и доказал, че притежава  волята, смелостта и необходимите качества да воюва за каузата на законността и справедливостта, като неотклонно  защитава правата и интересите на българските граждани, общество и държава.

В настоящата  динамична и сложна международна  и вътрешна обстановка, в съвременния развиващ се с главоломна скорост във всички сфери /икономическа, научно- техническа, дигитална, социална, културна и т.н./ свят, Прокуратура на Република България не може да остане изолирана, капсулирана и  закостеняла структура. За да изпълнява своите конституционни и законови функции, Прокуратурата трябва непрекъснато да се развива и модернизира, като бъде едновременно проактивна в борбата с престъпността във всичките й уродливи форми и в същото време да остане  стабилна и разумно „консервативна“. В цялата си досегашна дейност кандидатът за заемане на длъжността главен прокурор г-н Иван Гешев е доказал, че е изразител и радетел именно на идеята за утвърждаване на Прокуратурата на Република България като модерна, гъвкава и ефективна структура.  Считаме, че г-н Гешев притежава стратегическото мислене и качествата да бъде „визионер“, като ръководи Прокуратурата на Република България в  този решаващ  за развитието на страната и обществото ни етап.

На база на цялостната кариера и безспорните лични и професионални качества на г-н Иван Гешев, на база на изготвената от него концепция, на база на мненията на колегите прокурори, следователи и служители, на база на подкрепата от служителите от останалите държавни органи в сферата на противодействието и борбата с престъпността, на база на гражданската и обществената подкрепа, сме твърдо убедени, че именно г-н Иван Стоименов Гешев  е правилният и разумен избор, като ще бъде достоен и успешен главен прокурор на Република България.

Този кредит на доверие безспорно е израз на големия авторитет и високите качества на кандидата, но в същото време представлява и огромна отговорност и очертава  очакванията на всички български граждани за бъдещо възходящо и позитивно развитие. Убедени сме, че г-н Иван Гешев ще бъде не главен прокурор на напразните обещания и празното говорене, а главния прокурор на решителните действия и постигнатите конкретни и реални резултати."

36

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

Еврейският конгрес поздрави Гешев за действията срещу Луковмарш

18.02.2020

688 6
Вятърът на промяната - вихрушка с устни
ГЕРБ: Подкрепяме Гешев за приватизацията, ама няма как да стане

16.02.2020

12387 27

Коментари

Страници

vetov

 

Сичко е шес

Ама той заместник на главния прокурор ли бил. Аз мислех, че е сменил говорителката на главния, Арнаудова ли беше.

Както и да е, изяде й хляба на женицата.

Хулиган

С такава характеристика направо генерален секретар на ООН ще го направят...

http://www.drago.info/index.php/2019/08/09/svatbat...

Krasimir Chenov

Путинизацията на България набира скорост!

JollyRoger's

Ъхъм... Под прякото ръководство на мем сахиб Мустафа, назначена от др. Щирлиц в Нашингтон... ?

JollyRoger's

Редно е асоциираните магистрати, заедно с ромейските трупи за кючек и други ойроатлантски танци, да напишат и едно прошение до БПЦ Ге-Шеф да бъде обявен за блажен, а рожденият му ден - за национален празник...

Порнографията в бантустана Му процъфтява! Ашколсун и машалла! 

Stern

Аз продължавам да чакам подкрепата за Гешев от асоцияцията на питомниците на софийския затвор.

Желязко Желев

            Много дълго бе.Кой ще Ви чете?Аз не.Друм бе!

           Не съзнавате ли,че избора на Гешев ще катурне Б.Борисов?

           Или нарочно правите?Главанаци!

Една държава/не Русия/ има навика да овладява чрез мекерета  правораздавателните системи на други държави!И да прави меки преврати./Дилма Русев в Бразилия/.Случаят тук е частен но много намирисва на задокеянска развалена риба.

         П.П.Падне ли Боко не се знае какво още ще пада.Та господа асоциирани трайте си.Не във ваш интерес.
           

 

тютюн

Това показва абсолютно тоталитарния характер на прокуратурата. 

Треперят за 5-8 хиляди лв заплатка, респ. съответен социален статус. 

Не се твърди, че Г е чак толкова некадърен, въпреки многобройните му глупави изказвания. Възражението е, че е подставен, проводник на определени, да ги наречем частни интереси.

Г е и олицетворение на една неработеща или псевдоработеща прокуратура. Истеричният пиар само потвърждава това.

Да попитам, ква е работата на изпълнителната власт, ДАНС, ГДБОП и пр., да подкрепят Г? Управлението на тези служби, респ. и мнението на самите служби е политически обусловено. Дим. Георгиев, бивш герберски зам. - министър, е шеф на ДАНС. Ерго, тотално некорумпираните от герб подкрепят прокурора, който не може да намери корупцията? 

inventus

Такава масова подкрепа от колеги? Като се има пред вид непрестанните интриги в тази структура? Трудно е за проумяване такова нещо освен ако не са влачени към дървотника всичките подкрепящи което е малко вероятно поради големият им брой. По скоро им е обещано нещо. Например заплатки...индулгенции за минали грехове...а  защо не и за бъдещи.

д-р Косeв
снимка на д-р Косeв

Комплексар с обръсната тиква не става за ръководител и на квартално кафене.

Желязко Желев

                            Въпроса отдавна не е професионален  става /не става. Въпроса вече е политически!Искат или не искат Гешев и сие сами се вкараха в капана.Гешев на  практика и да бъде избран за гл.прокурор няма да може да изпълнява функциите си.

                           Отделно ще застраши самата власт с имунната реакция на обществото.

                          Безумието трябва да бъде спряно а няма КОЙ.Има такива моменти в обществата.Всички виждат,всички знаят но не могат да спрат.Единствения койрто може да спре е Гешев.Чесно казано аз се учудвам ,че не го прави.Искрено Ви казвам много съм учуден.А това асоциация пълна идиотия.Редовите прокурори едва ли знаят повече за Гешев от мен.

 

ssto

Уважаеми колеги от прокуратурата.

Изглежда само вие не виждате жалките резултати от работата ви по защита на законността. По-скоро работите за прикриване на нивото на  престъпността и за създаването на външен вид на обществено благоприличие, а действителността е възмутителна. От вас се очаква да се борите с престъпността, а не да се изявявате като медийни хумористи.

 

Учтиво казано - работата ви в борбата с престъпността е незадоволителна. По-точно казано - в практиката си срещнах много прокурори, които с лекота предават обществения интерес и го жертват за личните и груповите интереси на силните на деня. Май е време обществото да погледне по-отблизо каква я вършите и защо я вършите такава?

 

Обществото разбра, че прокуратурата е в дълбока ментална и морална криза. Обществото е наясно, че това е закономерен  резултат на развитие на йерархичната ви система при авторитарно държавно управление. Калинкажът при вас е в невиждан до сега за държавата ни разцвет. Критерият за назначенията при вас е послушанието, а не познаването на законите. Публичните скандали свидетелстват какви големи пропуски има юридическото образование в държавата ни. Лицата, чиито кандидатури защитавате, не би трябвало да имат юридически дипломи. Трябва ли да коментираме публично, колко закона наруши кандидатът за главен прокурор и как вие го подпомагате при тези нарушения, за да види обществото нивото ви на компетентност? Порочността в ръководството е засегнало функционалността на системата ви до на най-ниските `и нива.

 

Нужна е спешна и всеобхватна обществена реформа на прокуратурата, а г-н Гешев не може да я направи.  Колкото повече продължавате с такива смешни изяви, толкова по-належаща става тази реформа.

momon

Некадърници подкрепят един от тях.

SvSophia
снимка на SvSophia

Поредната серия от сапунката "Писма от трудови колективи".

За смях направихте институцията на прокуратурата.

Su38

Иска ли някой ясни и недвусмислени примери за прокурорска некадърност? Мога да ви представя оригинални документи...

kaily
снимка на kaily

Искаме еднорог!

принцеса Даяна

Абе и в САЩ намаляха парите(ла доларес). Но ако имаха достатъчно освен Лозан Панов щяха да си купят и Гешев и какъв радостен квич щеше да има сега сред "градските десни"...

Бахама, Бахама мама(Бони М.)

momon

Прокуратурата, особено в годините на цацата, се превърна в помощник на разграбването на държавата, поддръжник на мафиотското управление.  В България, която е най-корумпираната държава в ЕС - по-всички международни изследвания - няма осъден нито един действащ управляващ. Прокуратурата с любезното съдействие на КП КОНПИ изпираха престъпното минало на всеки властимащ.

А кой е Гешев? Протеже и дясна ръка на настоящия гл. прокурор.За съжаление, както каза снощи Чаналова, с още по-голям умствен дефицит.

принцеса Даяна

 За momon-чо:

 България официално беше обявена за "най-корумпираната държава в ЕС" през 2008 по времето на Съсела Станишев и той много рева и им беше обиден. И за награда(и качествата му) го сложиха за ПЕС-шеф.

Su38

България влезе в ЕС през 2004 год. Станишев стана премиер през 2005 година. Какво означава това, разбираш, нали?

маняна
снимка на маняна

11 години по-късно България може спокойно да се съревновава с африканските и латиноамерикански режими, което некой ден ще донесе на Булгаристанбаши прецедателството на ЕНП. 

momon

България влезе в ЕС през 2004 год.

2007 г. влязохме в ЕС.

Аз де

Не искам да чета повече никакви становища, резолюции и декларации!

За мен е важно какво виждам и чувам!

Виждам гологлав мачо с нулева одухотвореност на лицето, тарикатски маниери и махленски език.

В дънки, извадена риза и някакво сако...

маняна
снимка на маняна

Ами декларацията в подкрепа на Гешев дето я писаха животните от Зоопарка зян ли ще иде?

А така се мъчиха завалийчетата... 

принцеса Даяна

Учителката:

- Деца, кога България влиза в ЕС?

Иванчо:

- Госпожо, България влезе в ЕС през 2004 год.

Учителката:

-Иванчо, седни си и ти показвам този навъсен емотикон.

А ти си запиши в тетрадката: На 1 януари 2007 г. България влиза в ЕС, заедно с Румъния.

*

Редакторска бележка: През 2004 г.10 държави влизат в Европейския съюз. България беше предвидена в пакета, но поради мащабната корупция на правителството на Симеон беше оставена за 2007 заедно с Румъния.

 

тютюн

Не разбирам защо целият свят трябва да е в известност на преживяванията на принцеса даяна, нейните деца, любовници и т. н. Горният никнейм си е част от тази енигма. 

Banshee
снимка на Banshee

Бай Ставри най го иска и най го заслужава. :))

Данаил Лазаров
снимка на Данаил Лазаров

Айде, нека целия свят да види как се "избира" нов Главен прокурор в България, чрез "протест" с мутри и престъпници!

 

https://www.liveleak.com/view?t=uR1C_1568459572

Вова

Единодушие и раболепие,граничещи със страх .

 

Страници

Влез или се регистрирай за да коментираш