Quantcast

Медия без
политическа реклама

МЗ слага край на трансплантациите между мними роднини

В действалите досега правила няма и една дума за изискванията към чуждите реципипенти на органи

Илияна Кирилова
МЗ затяга изискванията при трансплатациите на органи на чужди граждани.

След скандала с трансплантациите в болница "Лозенец" здравно министерство предлага нови изисквания към избора на потенциални реципиенти на органи. Екипът на служебния министър Стойчо Кацаров публикува за обществено обсъждане проект за промени в наредбата, която определя реда за включване на нуждаещи се от органи в регистъра на изпълнителната агенция "Медицински надзор" (ИАМН). Промените са в отговор на шокиращи разкрития за нарушения при извършени 14 трансплантации на бъбреци в болница "Лозенец" в периода от 2019 г. до 27 април 2021 г. в болница "Лозенец". Всички донори се оказаха  млади хора от Украйна и Молдова, а реципиентите са граждани на Израел, Япония, Оман, Германия и пр. В редица от случаите родствената връзка - задължително условие  за извършване на  трансплантацияа, не е потвърдена. Установиха се и нарушения при трансплантация на български гражданин - високопоставен служител е получил черен дроб, пререждайки други реципиенти в списъка. 

За да се избегнат подобни случаи, в наредбата ще бъдат въведени изрични изискваниня към трансплантациите от жив донор на чужди граждани у нас. Те няма да бъдат включвани в служебния регистър на чакащи за трансплантация, докато изпълнителна агенция "Медицински надзор" не получи потвърждение от съответните компенентни институции за автентичността на всички документи, които се изискват. Чужденците ще представят 6 вида документи, като сред тях е информация  за начина на финансиране, документи от медицинска институция, че лицето ще може да продължи своето лечение в държавата по произход, документи, удостоверяващи задължителната родствена връзка и др. На фона на свръхтежки регулации при други здравни дейности точно тази наредба се оказа свръхлаконична и в действащата й редакция към момента няма и дума за изискванията при трансплантациите от жив донор при чужденците. 

Променят се и изискванията за включване в служебния регистър на български граждани, нуждаещи се от трансплантация. Във всяка болница, която има право да извършва такава дейност, ще бъде създадени специални лекарски комисии за преценка на необходимостта от извършване на органна трансплантация. Болниците ще бъдат задължени минимум веднъж годишно да актуализират данните за състоянието на съответните пациенти, за да има максимално точна информация. В момента само 12% от записаните са с актуализирано състояние, се посочва в мотивите към наредбата. Подборът и подредбата на конкретни реципиенти на трупен орган ще се извършва от новосъздадени експертни комисии по органни трансплантации към изпълнителната агенция. Като членове в тези експертни комисии ще бъдат включвани и представители на съответните пациентски организации. 

НЕПЪЛНОТИ

При първоначално включване в служебния регистър  вече ще може да се извършва и проверка на пълнотата на данните в уведомлението, което лечебното заведение изпраща в ИАМН, тъй като в момента няма механизъм за допълване или корекция на данните. Това пряко рефлектира върху възможността за бъде извършена трансплантация на конкретния пациент. "Липсата на ключови параметри като кръвна група, ръст, тегло и др. прави невъзможно обективното оценяване на съвместимостта с конкретен донор", аргументират се от МЗ.

 

 

 

 

Още по темата