Медия без
политическа реклама

Христоматия-психопатия

Сийкини вълнения: от прокуратурско робство ще ни освободи цар Шишиман!

Сцена из романа "Под шушумигото"

Илияна Кирилова

Пресконференция. Гулю-гулю. Глъчка

Хаджикешев извади хатихумаюна за оставката си и злобно го накъса на парчета. После заговори бавно и хипнотически. 

Джукондата Сийка стоеше в кюшето и трепереше като мислеща тръстика. 

- Господине, да попитаме и ваша Сийка! - каза чорбаджи Нидялку на Хаджикешева, след като последният хортува 40 минути, почти без запъване. 

- Питайте я - съгласи се Хаджикешев и подаде знак на русокосата Джуконда, която загледа чорбаджи Нидялку кротко в очите. 

Нидялку помисли много малко и я попита:

- Сийке, кажи ми сега, кой освободи българите от олигархично робство?

- От прокуратурско робство освободи българите... - захвана момичето погрешно. 

- Сийке, стой! Ти кажи, чичовото, от олигархично робство кой ни освободи, а то от прокуратурското има кой да ги избави. 

- Което си е речено от Бога, то ще стане - продума Бай Ставри.

Простодушното загатване от Бай Ставри извика съчувствена усмивка по много лица. Шъпот и глухо "гулю-гулю" се разнесе из залата. 

Сийка извика звънливо: 

- От олигархично робство избави българите Хаджикешев, а от прокуратурско ще ги избави цар Делян Шишиман, от хотел "Берлин"! 

Тя зле разбра думите на Нидялкуто си.

Цялата зала утихна подир думите на малката Джуконда Сийка.

По много лица се изобрази недоумение и безпокойство. Машинално всички хвърлиха очи на Сийка, която се зарумени като прокуратурска тога, прехапа джуки и наведе смутено глава. Гърдите ѝ се издигаха високо от вълнение. Някои от тия погледи бяха укоризнени, други - одобрителни. Но на всички беше неловко.

Бай Ставри издигна глава пак и изгледа победоносно. Всички знаеха силните му копнения към Хаджикешев и нежността му към прокуратурците. Искаха да прочетат нещо на лицето му.

А той се засмя:

- Па какво сте такива втрещени? Бога ли разпна момичето? Казва си правото! И аз казвам, че Делян Шишиман ще ви избави от прокуратурците и ще ги прати при мен да садим биокраставици!

- Лудетино, мълчи бре! - шушнеше Нидялку.

Сама Сийка стоеше като попарена. Тя слушаше всеки ден от Хаджикешев и гостите му тия неща и не разбираше защо става това шушукане...

***

А един дрон непрестанно влизаше и излизаше с тихо бръмчение - като шумоление на банкноти в ръцете на сарафин. 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата