Медия без
политическа реклама

Защо водородът е най-добър в течно състояние

На дневен ред е производството на LH2 на мястото на потребление

27 Апр. 2024
H2 технологиите се развиват устремно.
H2 технологиите се развиват устремно.

Водородът (H2) заема все по-важно място сред възобновяемите енергийни източници. Неограничените запаси и екологичните му характеристики му отреждат ключова роля в прехода към чиста енергия, пише genh2hydrogen.com.

Водородът отдавна е в светлините на прожекторите, но още не е масово използван. В миналото проблеми е имало със състава му, ефективността и търсенето. Добрата новина е, че новите технологии ни доближават до решения на ежедневно ниво.

За ускорено навлизане на Н2 е важно и наличието на достъпна инфраструктура:  

  • За всяко ново превозно средство, летателно средство или горивна клетка, които се разработват, ще са необходими малки количества лесно достъпен Н2 с цел тестване на продуктите в различна среда и на различни места.

  • Пазарите ще се нуждаят от Н2 в точната на крайно потребление, където географски съображения ограничават реализирането на системи в голям мащаб.

  • Производителите в сферата на транспорта трябва да са сигурни, че инфраструктурата е на разположение, преди да предложат задвижвани с Н2 варианти.

 

Водородът e

най-ефективен в течно състояние

Решенията за втечняване, съхранение и пренос на течен Н2 (LH2) дават най-добър резултат при модулно проектиране, защото модулността им позволява да работят самостоятелно, да се интегрират в съществуващи системи или да оформят цели системи за H2. Системите в масово производство осигуряват още оперативна ефикасност, по-ниски капиталови разходи и ускорено навлизане на пазара.

Подсистемите могат да бъдат предвидени за всякакво ниво на подаване на H2 и да бъдат интегрирани с компоненти от други доставчици на инфраструктура за H2 в отговор на потребностите на пазара.

 

По-малките

Системите с LH2 в по-малки мащаби и в отдалечени райони могат да бъдат надежден източник на енергия при акции при бедствия или за осигуряване на гориво за многоцелеви дронове. Маломерните модули могат също така да помогнат на градчета или предприятия при установяването на наземна система за бъдещи зарядни станции за LH2.

До неотдавна системите с LH2 бяха възможни само в по-голям мащаб и предполагаха сериозен отпечатък. Вече е разработена мобилна система за втечняване и съхранение на H2, която демонстрира веригата на стойността на LH2, включително производство на H2, втечняване, съхранение, пренос и възстановяване. Провеждат се тестове за втечняване, контролирано съхранение и техники за пренос при нулеви загуби, като се осигурява течен Н2 от 2 до 20 кг.

Важно е да се отбележи, че чистотата на газообразния Н2 като източник определя крайната чистота на продукта от системата за втечняване.

 

Втечняване на място 

През 2024 г. се очаква да заработят мощности за втечняване на водород, осигуряващи материал до 1000 кг. Те могат да се използват в транспорта, когато е необходимо да бъде опростена логистиката, да се намалят съпътстващите разходи и да се минимизират или намалят загубите при изпаряване.

Основните предимства на тези мощности са безопасност, надеждност, модуларност, достъпност и възможност за увеличен контрол на енергийните доставки. В допълнение, тъй като не е необходимо предварително охлаждане на LH2, съоръженията за втечняване могат да бъдат разположени и на отдалечени места с достъп до електричество или местни източници за производството му - например природен газ.

Изследванията подкрепят тезата, че е налице необходимост LH2 да се използва за тежкотоварни автомобили и превозни средства на дълги разстояния, включително при влакове, кораби и летателни апарати. При тях ще е необходим LH2 на борда, за да се генерира необходимото им голямо количество енергия.

В момента се разработват нови технологии, които да дават възможност за бързо обслужване на превозните средства на мястото на използването им. След втечняването и съхранението трябва да бъде изградена и ефективна система за разпределение, като в това отношение добри резултати дават хладилните системи за пренос, които се характеризират с нулеви загуби. 

Последвайте ни и в google news бутон