Медия без
политическа реклама

ПРАВО НА ОТГОВОР

Шефът на щангите: Твърденията в жалбата са неточни и подвеждащи

Ариф Маджид се сърди на "Сега" за сигнала до прокуратурата на своите колеги от УС на БФВТ

31 Яну. 2024
БГНЕС
Ариф Маджид (в средата) отрича твърденията на колегите си от УС на БФВТ за безстопанственост.

Материалът "УС на щангите подаде сигнал в прокуратурата срещу президента Маджид" предизвика протест от страна на президента на българската федерация по вдигане на тежести Ариф Маджид. Той настоя за право на отговор, на основание чл.1.2.2 от Етичния кодекс на българските медии, който е подписан от "Сега". Ето защо му даваме това право.

В дългото си писмо до редакцията Маджид посочва "като неточни и подвеждащи следните твърдения", цитирайки всъщност пасажи от сигнала, който петима от седмината членове на УС на БФВТ, с изключение на самия Маджид и Марин Милашки, подадоха до компетентните органи като Софийска районна прокуратура, КПКОНПИ, ММС.

Освен това твърди, че "посочените твърдения създават негативни внушения и противоречат на фактите, като нанасят вреди на репутацията му. Общественият отзвук на подобно разпространение на "сигнал/жалба" предизвиква заблуждение у читателите, като създава привидна достоверност на изложеното".

Трябва да отбележим, че пасажите, които са разгневили г-н Маджид, са взети - цитирани или преразказани, от въпросната жалба. Те може да бъдат видени тук:

Нов скандал е на път да разклати още веднъж българската федерация по вдигане на тежести. Вчера петима от седмината членове на УС на БФВТ са завели жалба срещу президента на централата Ариф Маджид в Софийска районна прокуратура, КПКОНПИ и спортното министерство (ММС).

 

Ето и правото на отговор на Ариф Маджид:

"Твърдението за извършване на продължавано престъпление под формата на длъжностно присвояване в особено големи размери е невярно. Средства от държавния бюджет не са изразходвани нецелесъобразно. Средства на федерацията не са присвоявани за лични нужди, както се твърди неоснователно в медийното оповестяване на сигнала, а единствено за лични нужди.

Диалогът с членовете на УС е постоянно търсен, но без обратна връзка. От постъпването ми във федерацията за периода от април 2023 г. до януари 2024 г. съм свикал и са проведени осем заседания на УС при пълна прозрачност, както и две общи събрания на членовете на федерацията.

Невярно е твърдението, че липсва отчетност. Цялата документация, отчети и счетоводни документи се намират на разположение при счетоводителя на федерацията. Манипулативно е твърдението в статията, че г-н Димитър Иванов Димитров се е молил на банка за предоставяне на информация. Същият представлява федерацията с право на самостоятелен подпис съгласно закона и винаги е разполагал с достъп до банкови сметки и извлечения.

Несъстоятелни са твърденията, както медията цитира, че това били "представителни разходи", които вече съм започнал да възстановявам. Към момента на издаване на въпросния материал не е имало средства, които е трябвало да възстановявам. Обратно на твърдението в публикацията, всички настоящи запори са в резултат на управлението на УС преди моето постъпване, а именно: запор от контрагент на федерацията за предоставени хотелски услуги в размер на приблизително 150 000 лв.; запор на 60 000 лв. от адвокат за адвокатски услуги в периода на управление на УС преди март 2023 г.

Противно на манипулативните твърдения, в резултат на положените усилия след март 2023 г. са постигнати споразумения за разсрочване на задължения към ММС за приблизително 150 000 лв. нецелесъобразно извършени разходи от УС през 2022 г. Отделно е осигурено финансиране от спонсорство, което да покрива задълженията, възникнали в резултат на управлението на УС преди март 2023 г."

 

КОМЕНТАР НА "СЕГА"

Наистина звучи странно, дори невероятно, че г-н Маджид обвинява "Сега" за писменото изложение на неговите колеги от УС на БФВТ, изпратено до компетентните органи. И считаме, че той би трябвало да отправи своите претенции именно към тях.

При това той твърди, че нашият материал е "опит за създаване на нов скандал и търсене на сензация около БФВТ", като накърнява доброто му име и интересите на българския спорт. И допълва, че факсимилетата от жалбата, публикувани  в материала, нямали "съответните реквизити на действителен документ". 

В информационните си материали "Сега" винаги се стреми да информира коректно своите читатели, без да взима страна. В случая е процедирано по същия начин - описано е какво са написали и твърдят членовете на УС на БФВТ и ако г-н Маджид счита, че техният сигнал уронва неговото добро име, би следвало да се обърне към колегите си.

Що се отнася до самия сигнал до прокуратурата - той е истински документ и притежава всички "съответни реквизити", включително входящ номер и собственоръчните подписи на авторите, като копие се пази в редакцията. Факсимилето от него в статията е информативно, а не доказателствен материал. Освен това в своето право на отговор самият г-н Маджид пише за "медийното оповестяване на сигнала", което навежда на мисълта, че самият той няма съмнения в съществуването на такъв сигнал.

Колкото до т. нар. "особено искане" на г-н Маджид, с позоваване на чл. 1.3.1 и чл. 1.3.3 от Етичния кодекс на българските медии - да му представим писмена информация за източника на нашия материал, следва да му напомним, че именно въз основа на цитирания от него чл. 1.3.3 няма да разкрием поверителните си източници на информация.

Ключови думи:

Ариф Маджид, щанги

Още по темата