Quantcast
Държавният чиновник остарява | СЕГА
facebook
twitter

Наблюдател

Държавният чиновник остарява

В IT сектора над половината работещи са под 35 години
автор
Инфограф
1 250
 Илияна Кирилова

Младите изчезват от държавното управление. В същото време в сферата на ИКТ - информационните и комуникационните технологии, средната възраст е доста ниска. Всъщност ИКТ са единственият сектор  у нас, в който над 50% от заетите са на възраст под 35 години.

Покачването на средната възраст на населението, както и на пенсионната възраст, води до очаквано “застаряване” на работната ръка в България. В периода 2008-2018 г. работещите на възраст 15-34 години намаляват от 30% на под 26%. В същото време делът на беловласите - на 55 и повече години, се увеличава от 15% на 21 на сто.

Зад тези числа стоят редица фактори, повечето свързани с демографските процеси, включително емиграцията (по-популярна сред по-младите). Сред другите ефекти можем да откроим по-лесния достъп до висше образование за младите (в много случаи това забавя излизането им на пазара на труда), по-дългия престой при родителите, прекомерните очаквания за заплащане - "на тези няма да им работя за толкова малко" и  др. Това обаче са отдавна известни процеси. По-интересно е как се изменя структурата на заетите в различните икономически дейности, особено що се касае до участието на младите. 

 

Какво работят младите

 

През последните две години броят на заетите младежи расте в почти всички икономически дейности. Огромното изключение са преработващата промишленост и търговията. Там спадът продължава почти без прекъсване от 2009 г. насам. Големите надежди, възлагани на дуалното образование, все още не се оправдават в национален план, въпреки че има редица успешни програми по места.

Най-любопитната промяна през 2018 г. спрямо данните за 2008 г. е несъмнено доминацията на ИКТ сектора над “Държавно управление”. През 2008 г. наетите в държавното управление млади хора - под 35 години, са били близо два пъти повече от тези в ИКТ (62 хил. спрямо 34 хил.). През 2017 г. броят им се изравнява, а през 2018 г. в ИКТ вече работят близо 12 хил. повече млади кадри.

От другата страна на монетата относителният дял на хората над 55 олеква само в три сектора - ИКТ, селско стопанство и професионални и научни дейности. Във всички останали се наблюдава растеж, в много случаи значителен. 

Разбивката на възрастовата структура показва лек ръст на относителния дял на младите хора в сферата на образованието, най-вече през 2017 и 2018 г. Причината обаче не е ръст на заетите, а по-бърз темп на намаляване в горните възрастови групи. Увеличението на учителските заплати е всъщност по-скоро нормализация спрямо средната заплата за страната. Въпреки това атрактивността на учителската професия извън рамките на столицата безспорно нараства значително, що се касае до заплащането, което със сигурност е една от причините за по-високия интерес към сектора през последните две години. 

Акцентът върху младите е изключително важен от гледна точка на способността на работната сила да се приспособява към променящата се среда. Колкото и да си говорим за обучение през целия живот и прочее не само хубави, ами направо наложителни неща, именно младите кадри са най-добре приспособени да се адаптират към променящите се нужди на икономиката. 

 

Все още няма коментари

Още

Авторитарният нагон на ГЕРБ се прояви и през 2020 г.
И Гьобелс би завидял на Борисов

18.01.2021

НИКОЛАЙ ИВАНОВ

2028 12
Как се прави дипломация под килима

Влез или се регистрирай за да коментираш