facebook
twitter

Наблюдател

Децата се връщат на училище, а възрастните?

671

Септември отбелязва началото на учебната година за учениците, октомври пък на академичната година на студентите. По традиция това е времето, в което тече най-бурното обсъждане на проблемите на образованието у нас - от обхващането на учениците до проблемите с качеството на висшето образование. На заден план като че ли остава обучението през целия живот, което в контекста на все по-динамичния пазар на труда се оказва понякога дори по-важно от формалното образование, придобито в класните стаи и аудиториите. По тази причина настоящият текст е посветен именно на участието на възрастните в образование и обучение в България и някои негови особености.

Защо е от значение?

Основната причина, поради която обучението през целия живот все по-често влиза във фокуса на образователната и трудова политика, са измененията на пазара на труда. Преди десетилетия не е било учудващо човек да се пенсионира на първото или второто си работно място; днес изглежда малко вероятно. Дори и да остане в рамките на едно професионално поле обаче, поддържането в крак с последните тенденции в него все по-често изисква връщане към обучението. То позволява както запазването на конкурентоспособността на пазара на труда, така и усвояването на нови умения и коригирането на съществуващите дисбаланси.

Продължаването на образованието отвъд формалната му фаза е от още по-голямо значение за неактивните и безработните и по тази причина се разглежда като инструмент за подобряване на социалните условия и преквалификация на онези, които не успяват да намерят реализация.

Измеренията в България

За съжаление, последното систематично проучване на образованието и обучението на възрастните е от 2016 г.; въпреки това ще се спрем на някои детайли от него по-късно. Данните от наблюдението на работната сила на Евростат обаче позволяват по-скорошен, макар и по-повърхностен, поглед. Графика 1 по-долу поставя България в контекста на останалите европейски държави според дела на участвалите в обучение и образование възрастни миналата година. Видно, през 2018 г. България изостава значително на фона на средноевропейските равнища. Участието на възрастни в образование и обучение е около четири пъти по-ниско от средното ниво за Европейския съюз и над десет пъти по-ниско в сравнение с лидерите Швеция и Финландия.

Прегледът на динамиката (Графика 2) дава малко повече поводи за оптимизъм. През последното десетилетие делът на хора на възраст 25-64, участвали в обучение или образование в България, постепенно нараства, от средно 1.6% през 2009 г. до средно 2.6% през 2018 г. Вследствие най-вече на относително ниския общ дял разликите между участието на мъжете и жените в България е значително по-малка от средното за ЕС.

Данните от последното детайлно проучване от 2016 г. позволяват малко по-подробен поглед. При сравнението на взелите участие в обучение или образование в същата възрастова група, но не през четири седмици преди допитването, а през последната година, България е доста по-близо до средноевропейските стойности - 24.6% спрямо 45.2%. Притеснително е обаче обстоятелството, че спрямо средноевропейските равнища тенденцията в България е обратна и докато в ЕС индикаторът се е повишил с 10 пункта от 2007 г. насам, то у нас той се е свил с 11.8 пункта. Интересно е и обстоятелството, че почти целият дял (22.5%) за България се дължи на неформално (извън училище или университет) образование.

Част от причината за чувствително по-ниското участие най-вероятно се дължи на структурата на предлагането. В България почти две трети от неформалното обучение и образование на възрастните през 2016 г. е  било предоставено от работодателя, други 17.5% - от неформални образователни институции (Графика 3). Чувствително по-малка е обаче ролята на институциите на формалното образование.

Оттук накъде

Чувствително по-ниският дял на участието на възрастните в обучение и образование у нас е предизвикателство пред подобряването на гъвкавостта и адаптивността на трудовия пазар. Коригирането на проблема (само) с инструментите на държавна политика видно води до по-скоро скромни резултати въпреки изпълнението на две последователни национални стратегии за учене през целия живот, втората от които изтича догодина. По тази причина, от една страна, е крайно необходимо по-широкото застъпване и разпространение на обучението на работното място и в хода на работния процес, от една страна. От друга страна, е необходима и промяна на цялостното отношение, че формалното образование би следвало да е достатъчно за успешна и дълготрайна реализация. Също толкова трудно е да бъдат определени еднозначно уменията, които да бъдат във фокуса на този тип образование и обучение – въпреки многобройните опити за дефиниране на комплект от почти универсални „умения на бъдещето“, те често зависят от желаната професионална реализация, конкретните потребности на обучаващия се, както и от външни фактори. Нуждата от подобрение и разширяване на образованието и обучението на възрастните обаче е несъмнена.

 

1

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

Опростачването достигна катастрофални размери

14.12.2019

ПЕТЬО ЦЕКОВ

6696
Кой изгони Христос от Рождеството Му?
Изкуствоведът в епохата на Фейсбук

14.12.2019

Диана Попова

257

Коментари

tatyana1

Какъв е проблемът? Има професии, в които цял живот се преобучаваш, за да можеш да работиш. Аз например се занимавам със строителни конструкции и през целия си стаж все се доучвам, щото актуализират нормативите през няколко години, с изключение на 2010, когато приеха Евронормите и смениха всичко, даже буквените означения. Така че да се доучваш- дали сам или на курс, е необходимо даже ако искаш да запазиш една и съща професия. Т. е. тичаш бързо, за да стоиш на едно място. И такива професии са много: напр: програмисти лекари.

Счетоводителите пък законите и разпоредбите им се сменят всяка седмица, да не говорим за практиките на НАП. 

А който не учи, значи просто не му трябва, или не му се работи. Или пък се занимава с някакви псевдокултурни занимания, наречени проекти, които, докато ги правели, много се забавлявали. За мен един проект е много неща, ама забавление- в никакъв случай

Влез или се регистрирай за да коментираш

×