Quantcast

Медия без
политическа реклама

Всеки трети ученик у нас е получил обучение и подкрепа по европроекти

Постигнатото ще бъде надградено по новата оперативна програма "Образование" с бюджет от 2 млрд. лв.

17 Ноем. 2023
Министър Галин Цоков отчете резултатите по проектите за равен достъп до образование по приключващата вече оперативна програма "Наука и образование"

Над 330 000 деца и ученици, или около 30% от всички, са подкрепени по проектите на МОН за равен достъп до образование и формиране на умения. Това съобщи министърът на образованието проф. Галин Цоков на форум в Пловдив, на който бяха отчетени резултатите от работата по последния програмен период на оперативна програма "Наука и образование".

Общо 169 000 ученици, учители, родители и медиатори са получили подкрепа по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи". По тях са били раздадени над 20 000 устройства на училищата по време на пандемията от Ковид-19, които се използват и днес - в часовете по информационни технологии и компютърно моделиране, за подготовка на дипломни проекти, както и при дълго отсъствие на ученик от училище по здравословни причини. "Ако през 2017 г. на 15 деца деца в прогимназия се падаше по 1 усторйство, сега това съотношение е 1 към 5", посочи зам.-министър Наталия Митева. Шефът на РУО-Враца Лорета Колева обясни, че в началото на пандемията не са могли да осигурят устройства за 1440 ученици, но по проекта за равен достъп всички от тях са получили устройства и са продължили учебния процес в електронна среда. По проект "Активно приобщаване" пък 700 ученици са обучени допълнително по български език в областа. "Работата по европейските проекти ни помогна много за идентифициране на учениците с различни потребности и започване на работа с тях", заяви тя. 

"По проектите за приобщаващо образование около 84 000 деца от уязвими групи и живеещи в бедност са били подпомогнати с обучения, финансови облекчения и психологическа подкрепа, за да се адаптират и интегрират в детската градина. Достъп до образование са получили и 12 000 деца и ученици със специални образователни потребности, хронични заболявания и с изявени дарби, посочиха още от МОН. А от обединено училище "Хр. Ботев" в с. Дълго поле дадоха и конкртен пример - дете със специални потребности, което е било на индивидуална форма и е можело само да сричкува, след подкрепата и обучението, което е получило по проект "Подкрепа за приобщаващо образование", е преминало в комбинирана, след което и в дневна форма на обучение.

Училищата с паралелки за професионална подготовка, въвели дуална система, са получили финансиране за оборудване, работно облекло или учебни помагала, а 11 000 гимназисти - възможност за работа още като ученици по проект "Подкрепа за дуалната система на обучение". Други 14 000 ученици са усвоявали тънкостите на различни професии по време на стажове в реална работна среда във фирми и предприятия в цялата страна в рамките на проекта "Ученически практики-2", а над 44 000 - по "Студентски практики-2". Много от тях вече имат трудови договори и след завършването си са започнали постоянна работа в дружествата, в които са изкарали стажа си, отбелязват от МОН.

Постигнатото по тези проекти ще бъде надградено, вкл. и по новата опертивна програма "Образование" с бюджет от 2 млрд. лв., посочи министър Цоков. По думите му подобни проекти дават много възможности за развитие на българското образование, в което му, по думите му, има голяма "ножица" между високите и ниските постижения.