facebook
twitter

Просвета

Урок по финландски

Или как се справя едно общообразователно училище в Хелзинки с близо 50% деца имигранти
Авторът
Във Финландия няма елитни и слаби училища. Всички предлагат еднакво качество на образование.

Не е на пъпа на Хелзинки, а в източната част на финландската столица на 15 км от центъра. Не се помещава в луксозна сграда, а във временни класни стаи, направени от фургони. Не всички от учениците му са от финландски произход, 47% от тях са имигранти, говорещи на близо 40 различни езика. Обучението там обаче по нищо не отстъпва на това в най-добрите учебни заведения във Финландия. Добре дошли в общообразователно училище "Весала". Построено през 1976 г., реновирано през 2015 г. и очакващо новата си сграда през юли 2019 г.

"Всичко това, което виждате, догодина няма да го има. Ще имаме по-голяма сграда с всички удобства за учениците, училищен ресторант и 4 спортни игрища", казва ентусиазирано директорът Юха Ювонен. Той признава, че училището изпитва "лек" проблем - набъбващия брой ученици, и то със специални нужди, които само през последната седмица са се увеличили с шестима. "Всеки е добре дошъл. Всеки има право да дойде тук, всяко дете има право на качествено образование", казва Ювонен. В гласа му няма нотка на съжаление заради трудностите, които неминуемо води след себе си принципът за равнопоставеност, положил основите на финландската образователна система. Смята се, че именно той е ключов за феноменалния успех на финландските ученици, който превърна страната в образователна дестинация.

Повечето от 920-те ученици на основно училище "Весала" пристигат от съседните крайградски райони, където социално-икономическият статус е по-нисък от средния за страната, а безработицата - относително висока. Родителите на някои от учениците са трето поколение безработни и не могат да бъдат ролеви модел за своите деца и при някои от тях това рефлектира върху образователните им резултати. "Ние обаче сме тук, за да ги подкрепим", обяснява директорът. Училището му осигурява основно образование за всички тях (от 1-ви до 9-и клас), като акцентира върху природните науки. Като цяло обаче финландските училища не фаворизират даден предмет за сметка на друг. Вместо това всички, независимо от възможностите си, отделят еднакво време за всички предмети.

Приемът във "Весала" е свободен, има само два класа, в които от догодина ще се влиза с изпит - 7-и клас с профил природни науки и 1-ви клас с профил английски и фински. Една от гордостите му е голямата зелена градина с животни и различни растителни видове, за които се грижат самите ученици. Посетителите й трябва да са особено бдителни, за да не настъпят по невнимание някоя костенурка, която се разхожда съвсем свободно и любопитно души краката на всеки новодошъл. "Зелената къща" е важно място за повечето деца - то се ползва не само за обучение и експерименти, но и за изграждане на социални умения, особено нужни в реалния живот, та дори и за мотивация.

Часовете на 14-годишния Лео започват обикновено в 10 ч. Той обаче е дошъл в 8 ч., за да нахрани семейството морски свинчета, за които се грижи. "Това е майката, тя се казва Панда. Бащата е Лаку, а това е Лаку джуниър, вижте го колко е пораснал", разказва гордо момчето, обяснявайки на какво се дължи бързият растеж на неговия любимец - на немалко количество сено, моркови и ябълки. Лео е облечен в специален костюм, с който ще играе в училищната пиеса. Участва и в клуба по роботика, в който конструира роботи от лего. Твърди, че обича всички предмети, но най на сърце му е градината. Домашни? "Да, имам, отнемат ми по 1-2 часа на седмица. Но това е хубаво", казва ученикът, потвърждавайки финландския феномен:

 

"най-малко часове в училище - най-високи образователни резултати"

 

Финландците просто вярват, че децата трябва да имат достатъчно време за почивка, а не да бъдат претоварвани със задължения. Лео иска да стане адвокат, но, както сам казва, и сега работи - за "работата" си в градината получава 16 евро седмично. Тук мултидисциплинарният подход, станал емблема за финландското образование, си е намерил особено изненадващ път - в част от часовете си Лео работи със свой съученик върху видеоигра, в която ще "влязат" самите животинки. Как ще стане това, ще е ясно "след другото лято", когато играта трябва да е готова.

Въпросната игра е част от училищните проекти - неизменна част от финландското образование. Всяка година учениците там посвещават по няколко седмици на избрана от тях тема - времето, живота, смъртта и т.н., която проучват сами (самостоятелността тук се насърчава постоянно), с леки напътствия, ако са необходими, от учителите. Финландците отдавна са разбрали, че потапянето "вътре" в даден проблем, изследването му от различни гледни точки и презентирането му пред останалите заедно с възможните решения върши много по-полезна работа от сухото преподаване на теория. Принципът "учим за живота, а не за изпити" е залегнал във всички финландски училища и неслучайно редица държави започват да го привнасят към своите системи заради ефективността му и заради социалните умения, които придобиват учениците в движение. Ученето навън сред природата, както и използването на

 

целия град като класна стая

 

също е обичан похват, използван във всеки възможен момент, стига да не е минус 20.

15-годишният Владислав от Естония не е толкова позитивен. "Не ми харесва тук", казва бунтарски той, неспокойно клатейки глава. Защо? Трудно му е да обясни на английски. Предпочита рускоговорящите и руския език, който владее добре. "Имам само един приятел тук", посочва той момичето, което стои до него. От общите им обяснения става ясно, че Влад е във Финландия от 5 г., в училище "Весала" учи от 2 г., и иска да се премести, просто защото вече иска "промяна". И той обаче все пак е намерил смисъл - в градината, в която очевидно прекарва най-хубавите си часове в училището. Влад е сред 90-те ученици с майчин език, различен от финландския, който е интегриран към училищния процес. В школото обаче има още 60 деца със специални нужди, работата по приобщаването на които все още тече.

Специалното обучение заема важно място във "Весала", тъй като 150 от учениците му - броят им е най-висок в сравнение с останалите училища във Финландия - са със специални потребности. Тук се включват не толкова децата с физически увреждания, колкото тези с обучителни затруднения, проблеми с четенето, лексиката, математиката и т.н. За тях учителите изготвят персонална програма, включваща по-малко учебни часове, по-малко предмети и т.н. Учениците, които изобщо не знаят фински или английски, посещават няколко пъти в седмицата други училища, в които учат на собствения си език. Училището има две подготвителни паралелки за имигранти, 6 класа за специално обучение за все още неинтегрираните деца и двe професионални паралелки. Специалната подкрепа е на няколко нива в зависимост от нуждите на ученика - основна, подобряваща (коригираща) и специална. В случай на насилие, от каквото вече не е имунизирано нито едно училище, целият персонал се заема с разрешаване на проблема, както е станало преди дни при сбиване между две деца.

Учениците се обучават от 90 учители, от които 6 специални преподаватели (занимаващи се с децата с обучителни затруднения) и 6 специални класни ръководители, на които помагат 8 асистенти, които догодина ще станат 10. Високото качество на финландското образование се крепи и на отличната подготовка на преподавателите, които задължително имат магистърска степен. Учителите тук са високо уважавани и избирани сред най-добрите студенти по педагогика (във Финландия

 

се влиза по-трудно педагогика,

 

отколкото медицина). Учителите във "Весала" се срещат поне веднъж в седмицата, за да обсъдят нуждите на децата от специална подкрепа и да набележат бъдещите практики. За всеобща почуда те са напълно автономни да използват точно тези методи на преподаване, които смятат за най-работещи. Могат да изпускат учебен материал, да позволяват използването на таблети, да дадат кратка почивка на разсеян ученик и т.н. Всичко е в името на ученика, който е поставен в центъра на образователния процес, заради което учебната програма се съобразява с неговите потребности, а не обратното. Финландските училища работят по основна национална учебна програма, изготвена от правителството и валидна за всички, но всяко от тях е напълно свободно да избере собствените си методи, с които ще изпълни заложените в нея цели и да я пригоди към особеностите на региона и учениците си.

Доста от основните учители имат двойна квалификация и могат да преподават и по други предмети, което директорът на "Весала" смята да използва в бъдеще. Той споделя, че сътрудничеството между учителите не е между най-силните страни на училището. Но тъй като силно вярва в принципа на постоянното усъвършенстване, Ювонен смята да опита да поправи този недостатък. Догодина, когато училището се сдобие с нова сграда, ще бъде направена сериозна реорганизация на училищното пространство. Вместо няколко затворени класни стаи, ще бъде оформено едно голямо помещение, в което на различни места ще учат няколко класа на различна възраст. Искат - не искат, учителите ще трябва да се научат да си взаимодействат. "Това ще е голямо предизвикателство. Досега учителите ни не са работили по този начин. Не знам как ще стане, но ще опитаме. Това е бъдещето", казва уверено директорът, който признава, че много обича работата си, макар понякога да му е трудно.

Разделянето на учениците на групи също е задължително за финландските училища. Децата не стоят сковани по чиновете, а ходят напред-назад, търсят информация, изпълняват различни задачи, общуват, учат се да си взаимодействат. На групи например работят четвъртокласниците в класа на Ярия Венос, който им преподава по роботика. Ако той прецени,

 

учениците могат да прекарат и целия ден

 

в часа по роботика. Неслучайно едва 10-годишни, те вече знаят как сами да направят робот. Задачата на част от децата е да накарат роботът да мине определен път, без да докосва поставени на различни места "опасни" предмети. Всеки си има роля - един е капитан, друг - дизайнер. Задължително след това роботът трябва да бъде разглобен, а частите му - върнати по местата. Друга част от учениците пък трябва да ремонтират робот, който по някаква "случайност" се е повредил. Работата с таблети е нещо обичайно, дори за класната стая - тип фургон. 11-годишната Неха Шеха от Бангладеш мести погледа си от робота към таблета и обратно. Нещо пресмята, умува... опитва се да открие причината за повредата. Във Финландия е от 4 г., първоначално е била в друго училище, след което се преместила във "Весала". И тя обича повечето предмети, но спортът й е любим. Учи от 10 до 14 ч., след което има "много домашни". Много, по нейните критерии, означава, че й отнемат от 10 до 30 минути.

По същия начин работят и второкласниците от класа на Ева Мария, които учат фински и науки. Тя разчита на асистент, владеещ 4 езика, който й помага в обучението на децата, само 4 от които са родом от Финландия. 8 са с език, различен от финския - като естонски, непалски, сомалийски, арабски, а за 15 деца финският е втори език. И тук границата между предметите е размита. Темата на днешния час е финландските животни. Една група деца трябва да намери информация за дадени животни, друга група - да отговори на въпроси, свързани с животните, трета група - да изгледа видео и да разкаже какво е научила, четвърта - да прочете текст. След това местата се разменят, да не би случайно на някой да му стане скучно. Това обаче е малко вероятно. Децата постоянно се движат, снимат с таблетите си, ходят от маса на маса, може да полегнат дори на постелка на земята... и през цялото време са по чорапи. Това също е нещо обичайно за обучението във Финландия - освен да е деликатно, да бъде и максимално удобно и приятно, без стрес и излишно напрежение. (Намерението на "Весала" е догодина да стане изцяло "свободно от обувки" училище).

За това, разбира се, допринася и другата "причудливост" на системата -

 

липсата на всякакви тестове,

 

контролни и изпити. Тук учениците нямат оценки (поне до 7-и клас), нямат национални външни оценявания, нито матури, с изключение на една, която е в края на средното образование, приключващо в 12-и клас. (Задължително във Финландия е основното образование, което е от 1-ви до 9-и клас, или от 7- до 16-годишна възраст. След това 1/2 от младежите избират професионално училище, а другата половината - обикновено средно школо, като и в двата типа учебни заведения обучението е 3 години и приключва с полагането на матура, нужна за продължаване към висше образование). Ключово за липсата на всякакви проверки и контроли във финландските училища е доверието - в учителите, учениците, родителите и всички по веригата. "Как може да сте сигурни, че дадено училище е на правилния път, следва програмата и учениците му постигат добри резултати, след като изобщо не ги измервате?", е дежурният въпрос, който чуват финландските учители и експерти. А обичайният отговор, който получават международните гости, се заключава в една-единствена дума - доверие.

Социалната страна на училището, е друго безспорно предимство на финландското образование. За децата във "Весала" се грижат 2 медицински сестри, 1 социален работник на пълен работен ден и 1 на половин ден, 1 психолог (и един, който работи през няколко дни), кариерен учител и училищен лекар, който идва веднъж в седмицата. За учениците всеки ден има безплатен обяд (безплатно е и цялото обучение, учебници, материали и т.н.), който включва салата, черен хляб, мляко и топло основно ястие. Заедно с тях здравословен обяд похапват и учителите, и което е още по-забележително, самият директор, който сяда редом с децата и заедно с тях си отсервира празните чинии. "Кога ще се върне учителят ни?", пита го малка група ученици след края на обяда. "След седмица", уверява ги директорът. Той лично е дал непланиран отпуск на въпросния учител, защото в последните дни е бил претоварен от работа. Финландските учители имат право на една-две седмици отпуск по време на годината като мярка срещу т.нар. "прегаряне". Защото както условията за тях, така и всичко във финландските училища, е подчинено на идеята за спокойствие. Както е и във "Весала" - неформално, уютно и спокойно. Неслучайно отпадналите ученици тук са само трима.

1

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

„Галъп”: 8% от българите вярват, че Земята е плоска

13.03.2019

3341 54
Запор на сметки блокира заплати и стипендии във Великотърновския университет

16.12.2018

1275 25
Томислав Дончев: Основното образование трябва да бъде задължително

01.12.2018

1188 31

Коментари

Чoк觧

Финландските учители имат право на една-две седмици отпуск по време на годината като мярка срещу т.нар. "прегаряне".
 

Като чета какво им е "претоварването" и колко учители , асистенти и друг допълнителен персонал се грижи за шепа ученици , тия трябва да са големи шегаджии !
*
 

Влез или се регистрирай за да коментираш

×