Медия без
политическа реклама

Учениците ще получават малини и боровинки по "Училищен плод"

Нормативни промени предвиждат повече биопродукти за децата

Малини за учениците ще има до 4 пъти в годината.
Pixabay
Малини за учениците ще има до 4 пъти в годината.

Освен традиционните ябълки, банани и портокали, децата и учениците от начален етап ще могат да получават в училище и малини и боровинки. Това предвиждат предложени от земеделското министерство промени в Наредбата за прилагането на схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко".

В момента плодовете, които могат да се предоставят на децата от детските градини и на учениците от 1 до 4 клас, са десетина на брой. Сред тях са ябълки, круши, банани, портокали, мандарини, грозде, сливи, кайсии, череши, праскови/нектарини. Занапред асортиментът на продуктите се разширява - допустими за доставка вече ще са и малините и боровинките - в порция по 125 г, и то не повече от 4 доставки годишно общо.

Предложените промени целят да се увеличи дела на местните и биологично произведени продукти в доставките на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини и училищата в страната, както и плавно да се премине към по-екологични бит и изграждане на здравословни хранителни навици у децата и учениците. Едно от измененията предвижда през новия програмен период, който започна от учебната 2023/24 г., броят на доставките на биологично произведени продукти да бъде 9 доставки от общо 50 за цялата учебна година и за двете групи хранителни продукти. В момента изискването е за от 4 до 6 броя биологични доставки.

Предвидено е също така не по-малко от 26 от конвенционално произведените и всички биологични плодове и зеленчуци, доставяни по схемите, да бъдат произведени от български земеделски стопани. Новото изискване заменя досегашното, според което 1/2 от доставките на плодове и зеленчуци следва да бъдат от земеделски стопани, регистрирани по наредбата за регистър на земеделските стопани. Изискването за регистрация по тази наредба освен това ще се отнася не само за конвенционално произведените плодове и зеленчуци, а и за всички биологично произведени. По този начин ще се увеличи делът на всички български местно произведени плодове и зеленчуци, надяват се вносителите.

"Училищен плод" и "училищно мляко" се финансират от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от Държавен фонд "Земеделие. От учебната 2023/24 г. започна нов програмен период за тях - за целта е разработена нова национална стратегия, според която двете училищни схеми ще работят до 2028/29 г. Прилагането им за учебната 2023/24 г. ще се довърши по досегашния ред. За учебната 2024/25 г. срокът за подаване на заявления за одобрение на доставчици се удължава от 1 май до 30 юни 2024 г.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Училищен плод и мляко