Медия без
политическа реклама

Българска еврокомисарка отваря път за европейски дипломи

Илиана Иванова обяви план за общи бакалавърски, магистърски и докторски програми в ЕС

27 Март 2024
 Илиана Иванова
Пресцентър на ГЕРБ
Илиана Иванова

Българската еврокомисарка Илиана Иванова представи днес три инициативи на Евроокомисията за насърчаване на транснационалното сътрудничество между институциите за висше образование, чиято крайна цел е създаването на европейска диплома.

"С проекта за европейска диплома ние отговаряме на нуждите на нашите студенти, на нашите университети и техния персонал, на бъдещите работодатели на днешните студенти - и на Европа като цяло. Нашата визия е да направим европейското висше образование още по-конкурентоспособно и взаимосвързано. И да осигурим мястото на Европа в глобалната надпревара за таланти", каза тя на пресконференция в качеството си на комисарка по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта.

Трите инициативи са насочени към преодоляване на правните и административните пречки пред партньорските университети за създаване на конкурентоспособни съвместни програми за придобиване на бакалавърска, магистърска или докторска степен. Предложенията се основават на институционалната автономия и академичната свобода на университетите. Те напълно зачитат компетенциите на държавите-членки и регионалните правителства в областта на висшето образование.

Днешният пакет се състои от съобщение относно проект за европейска диплома и две предложения за препоръки на Съвета на ЕС в подкрепа на сектора на висшето образование: едното е за подобряване на процесите на осигуряване на качеството и автоматичното признаване на квалификациите във висшето образование, а другото - за повишаване на привлекателността и устойчивостта на академичната кариера.

Представеният днес проект за европейска диплома проправя пътя за нов вид съвместна програма, която се осъществява на доброволна основа на национално, регионално или институционално равнище и се основава на общ набор от критерии, договорени на европейско равнище.

Такава европейска степен би намалила бюрокрацията и би позволила на висшите учебни заведения от различни държави да си сътрудничат безпроблемно през границите и да създават съвместни програми.

С оглед на разнообразието на европейските системи за висше образование в цяла Европа, Комисията предлага на държавите-членки постепенен подход към европейска степен, с две възможни точки за начало:

Подготвителен европейски етикет: той ще се дава на съвместни програми за придобиване на степен, които отговарят на предложените европейски критерии. Студентите ще получават сертификат за европейски етикет заедно със своята национална степен.
Европейска степен: този нов вид квалификация ще се основава на общите критерии и ще бъде закрепена в националното законодателство. Тя ще се издава или съвместно от няколко университета от различни държави, или евентуално от европейско юридическо лице, създадено от тези университети. Студентите получават "европейска степен", която се признава автоматично.
Комисията ще улесни и подкрепи държавите членки в работата по създаването на европейска диплома чрез редица конкретни действия, включително лаборатория за европейска диплома, подкрепена от програма "Еразъм+", която ще бъде създадена през 2025 г. и ще има за цел да ангажира държавите членки и общността на висшето образование с разработването на насоки за европейска диплома.

През 2025 г. Комисията планира да стартира "проекти за европейска степен" в рамките на програма "Еразъм+", за да осигури финансови стимули за държавите членки, заедно с техните агенции за акредитация и осигуряване на качеството, университетите, студентите, икономическите и социалните партньори, да се ангажират с пътя към европейска степен.

Настоящата препоръка ще подкрепи иновативните педагогически предложения и ще гарантира, че висшите учебни заведения могат да създават транснационални програми, чието качество е гарантирано и които се признават автоматично в целия ЕС. Европейската степен ще зависи от силното осигуряване на качеството и автоматичното признаване.

През следващите месеци пакетът ще бъде обсъден със Съвета на ЕС и с основните заинтересовани страни в областта на висшето образование. Комисията приканва Съвета, държавите членки, университетите, студентите и икономическите и социалните партньори да работят съвместно, за да превърнат европейската степен в реалност. 

Проектът за европейска диплома се основава на шест пилотни проекта по програма "Еразъм+", в които участват над 140 висши учебни заведения от целия ЕС. Комисията не иска да бърза, отчасти защото образованието е предимно в компетенциите на страните членки на ЕС, а университетите държат много на своята автономия.  

 

Ключови думи:

европейски дипломи