Медия без
политическа реклама

Бизнесът ще търси най-много финансисти и счетоводители

Най-сериозен обаче ще е недостигът на инженерни специалисти

Илияна Кирилова

"През следващите години на пазара на труда ще се търсят най-много финансисти, счетоводители и статистици. Това заяви във Варна министърът на образованието Красимир Вълчев, цитиран от БНТ. Изявлението му идва на фона на многократните предупреждения, че дефицитът на инженери у нас се задълбочава, както и на опитите на министерството да увеличи студентите в техническите специалности за сметка на икономистите, чийто прием в университетие МОН орязва от 2-3 г.

"Следващите 7, 8, 10 години ще бъдат критични от гледна точка на недостига на специалисти. Всички сфери, всички системи ще бъдат засегнати. Младите хора, които ще навлизат на пазара на труда ще бъдат едва две трети от тези, които ще излизат, навлизат в пенсионна възраст", заявява министър Вълчев. Все пак, по думите му, най-големият недостиг ще бъде на технически кадри с професионално и висше образование. "Там ще бъде и най-голямата обществено-икономическа загуба, ако ние не я осигурим с минималният брой специалисти", посочи той. По негови данни и тази година у нас има недостиг на учители, най-вече по информационни технологии, английски език, математика, физика и химия.

"Сега" припомня, че наскоро МС везе решение да отпуска стипендия от 100 лева месечно на студентите, завършили училище с високи резултати на държавните зрелостни изпити и избрали да следват в професионални направления, които са важни за българската икономика. Сред тях са педагогически, физически, химически и инженерни науки. Решението на Министерския съвет предвижда тази стипендия да се отпуска на студенти, които са сред първите 10% с най-високи оценки на изпита по БЕЛ за страната, а на втория ДЗИ резултатите им са над средните за страната. Стипендия ще получават и студентите, които са имали над средния за страната успех по БЕЛ и са сред 30-те % с най-високи резултати на втори ДЗИ по математика, физика или химия. Условие за отпускане на стипендия е студентите да са избрали обучение по професионалните направления „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, „Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“, „Материали и материалознание“, „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, „Металургия“, „Химични технологии“, „Общо инженерство“. По 100 лева ще могат да получават и студентите, които се обучават и по защитената специалност „Хидростроителство“ от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“.

Тази стипендия ще бъде допълнителна към другите две, които и сега могат да получават от съответното висше училище - за успех и доход, както и за отличен успех, при условие че се обучават в едно от 36-те приоритетни професионални направления. Сред тях освен природни науки, математика и информатика има и хуманитарни като „Филология", „История и археология", „Философия" и „Религия и теология“. Размерът на тези две стипендии варира от 70 до 150 лева, като сумите се определят според правилата на съответното висше училище.

 

НЕДОСТИГ:

Наскоро МОН предложи една нова защитена специалност и 17 нови специалности от професии с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда в списъците за двата вида специалности за учебната 2020/21 г. Разликата им с обикновените специалности е, че при тях е разрешено сформирането на паралелки и с по-малко от минимално допустимия брой ученици с цел запазването им.

От списъка на защитените специалности отпадат 5 специалности, тъй като вече не отговарят на критерия за уникалност по териториален признак, т.е обучението по тях да се осъществява в не повече от 4 училища на територията на страната. Това са топлотехника, автоматизация на непрекъснати производства, транспортно строителство, извършване на термални процедури в балнеологични центрове и спедиция, транспортна и складова логистика. За сметка на това защитена догодина става специалността художествена дърворезба (професия художник - приложни изкуства), която сега се учи само в 2 училища. Така защитените специалности у нас става общо 39 на брой.

Специалностите от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на трудовия пазар за учебната 2020/21 г., пък се увеличават до 71 на брой. От въпросния списък отпадат 3 специалности - това са деловодство и архив, преработване на полимери и хранително-вкусова промишленост. Добавят се пък 17 нови специалности - сред тях са топлотехника, автоматизирани системи, технология на неорганичните вещества, технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти, технология на биопроизводството, стъкларско производство и др. Сред тях са още специалности, подготвящи за професиите: техник по транспортна техника, монтьор по транспортна техника, техник и монтьор по жп техника, корабен монтьор, техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост, строителен техник, организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт и др.

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата