Quantcast
"Овергаз" ще изгради близо 400 км нова газова инфраструктура в идните 5 г. | СЕГА
facebook
twitter

Икономика

"Овергаз" ще изгради близо 400 км нова газова инфраструктура в идните 5 г.

Компанията подаде заявления в КЕВР за одобрение на бизнес план и цени
425
 Илияна Кирилова

„Овергаз Мрежи“ предвижда да изгради 398 километра газоразпределителни мрежи и съоръжения в следващите пет години, сочи бизнес планът на компанията. Досега в градска мрежа са инвестирани 340 милиона евро. За да изпълни параметрите, с инвестиционната си програма от 2020 до 2024 година "Овергаз" ще вложи още над 79 милиона лева. До края на периода благодарение на изградената мрежа се очаква битовите потребители да се увеличат двойно и да достигнат 129 хиляди.

Газоразпределителната компания подаде заявления в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за одобрение на бизнес план, както и на цени за разпределение и снабдяване - две компоненти от общо четирите, които формират крайната цена за потребителите. Цената за снабдяване покрива разходите на лицензираното дружество за фактуриране на газа, а тази за разпределение - транспорта на газа по изградената мрежа от дружеството в съответния регион или град.

Промяната в цените е необходима, за да може дружеството да изпълни залегналите параметри в бизнес плана за изграждане на мрежа. Това ще доведе до увеличение на крайните цени за бита и стопанските потребители с по-малко от 1 стотинка за киловатчас потребена енергия.

След като регулаторът одобри новите цени, природният газ ще остане най-евтиният източник на енергия. В битовия сектор, където се използва предимно електричество, газифицираните потребители ще пестят средно 102 лева на всеки мегаватчас потребена енергия. Икономията в стопанския сектор ще бъде 75 лева на мегаватчас при замяна на мазут и цели 141 лева на мегаватчас при преминаването от нафта към синьо гориво.

Още

Добрата зърнена реколта вдига рентите до 60-80 лв. за декар

17.07.2021

МИЛА КИСЬОВА

5626
На 11 плажа по Черноморието чадърите са безплатни

16.07.2021

775
Американската Linden Energy купува 50% от "Овергаз Инк."