facebook
twitter

Икономика

Концесиите за добив на подземни богатства ще стигат до 60 години

Сроковете бяха одобрени от депутатите по предложение на правителството
970
 Pixabay

Народното събрание одобри обширен проект за промени в Закона за подземните богатства, който правителството внесе след 2 години работа. Поправките трябва да запълнят празнотите в законодателството, които се появиха след като в началото на 2018 г. влезе в сила новият Закон за концесиите. От неговия обхват тогава бяха изключени концесиите за добив на подземни богатства.

В законопроекта подробно се уреждат различните етапи от процедурите, свързани с разрешенията за търсене и проучване на подземни богатства и концесиониране.

КОНЦЕСИИ ЗА ДОБИВ

Срокът на концесията остава 35 години, както и сега. Предвидена е възможност за неговото удължаване, ако концесионерът го поиска. Условието е да разполага с план за разработка на находището и финансово-икономическа обосновка за срока на продължението, доказателства, че в находището има още запаси и ресурси, и че е изпълнил досегашните си задължения по договора. Общият срок на концесията, заедно с удължението, не може да надхвърля 50 години.

Това обаче е принципното положение. Има и изключение, което позволява продължение на концесията с още до 10 години след изтичането на максималния срок – тоест, общо до 60 години. Това става възможно, ако находището не е изчерпано, ала в същото време в него няма достатъчно запаси, за да бъде предоставено на нова концесия на друг търговец. Срокът на извънредното удължение ще се определя според остатъчните запаси в находището и предвидения от концесионера средногодишен добив, който трябва да бъде минимум еднакъв като обем с най-малкия годишен добив, достигнат по време на изтеклата концесия.

Конкретният размер на плащането, което концесионерът ще дължи на държавата, ще се определя с наредба, приета от правителството по предложение на министрите на енергетиката и на финансите. Концесионерът ще трябва да предостави и финансово обезпечение за отговорностите си по предотвратяването на екологични щети и отстраняването на последиците от такива. Това се отнася специално за добиващите нефт и газ в континенталния шелф и изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Сред възможностите за прекратяване на концесионен договор се добавят и случаите, при които концесионерът в продължение на 3 години от влизането в сила на договора не е започнал добив по причини, за които той отговаря. Например не е извършена оценка на въздействието върху околната среда или не е сменено предназначението на земи, покриващи съответното находище и др.

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ

Запазва се досегашната разпоредба, според която разрешенията за търсене на нефт и природен газ ще важат до 5 години, а за метални и неметални полезни изкопаеми, и за твърди горива – до 3 години. Тези срокове могат да бъдат удължени на два пъти до 2 години всяко – според условията в сключения договор между държавата и компанията, която търси залежи.

Сега се допълва, че дори и отвъд тези допълнителни срокове, може да се добавят още две години. Като основание се посочва, че оценката на перспективността на даден проучвателен блок в Черно море е процес, който отнема между 36 и 48 месеца. Условието да се получи такова удължение е компанията да е изпълнила работната програма по договора и да подаде предложение, в което мотивирано да обясни каква работа възнамерява да свърши, ако получи ново удължение.

За получаването на разрешения за проучване също ще се държат такси и финансови обезпечения, както и при концесиите.

НАКАЗАНИЯ

Нови, непредвидени досега случаи на санкция са предвидени в законопроекта. Липсата на съгласуван вътрешен план за аварийно реагиране, който да съответства на изискванията на наредбата за предотвратяване на аварии при търсене и добив на подземни богатства, ще се наказва с глоба от 10 000 до 50 000 лв., а за юридическо лице или едноличен търговец – имуществена санкция от 50 000 до 100 000 лв. Който няма приет доклад за големите опасности при същите дейности, ще плаща повече - глоба от 50 000 до 100 000 лв., съответно имуществена санкция от 100 000 до 200 000 лв.

4

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

"Газпром" продаде дела си в "Овергаз Инк."

13.08.2020

3650
Цената на газа през август е с 2.25% е по-ниска от юли

01.08.2020

161 2
За България е новост, но за ЕС е норма - ето как да се отопляваме, без да харчим излишни пари

12.06.2020

333

Коментари

Under_My_Thumb

Концесиите за добив на подземни богатства ще стигат до 60 години

Концесиите за добив на подземни богатства ще надживеят ли подмандатната територия, наречена още РБ?

nottheone

чекаме с нетърпение най-големото подземно богатство, бацко.

Vitali Nemski

Направо да ги определят за вечни времена... така или иначе, ще се теглят кредити. 

При такова народно събрание и управление е нормално .

В страните от третия свят това е най-лесния и сигурен начин за управлявящите да печелят ,но не в името на националните интереси.

Nickolas

По-добре си задайте въпроса кой обира сега парсата.

Влез или се регистрирай за да коментираш